Suomen painettu asetuskokoelma 18/1918 s. 1

Suomen Senaatti

on, Talousosaston Kanslian esittelyssä, antanut seuraavan tiedoituksen:

Suomen Kansalle.

Laillisen yhteiskuntajärjestyksemme tuhoa tarkoittava kapinaliike, joka kuluvan vuoden alussa puhkesi ilmiliekkiin, teki Suomen Eduskunnan ja sen asettaman Hallituksen toiminnan mahdottomaksi maan pääkaupun­gissa. Senaatin päätöksestä siirrettiin sen vuoksi Hallitus Waasan kaupun­kiin, joka ensimäisten joukossa vapautui venäläisen sotaväen kannatuk­seen nojautuvan anarkian vallasta. Helmikuun 1 päivästä on Suomen Senaatti Waasassa, Valkoisen Suomen pääkaupungissa, käyttänyt halli­tusvaltaa ja koonnut maamme kaikki voimat taisteluun Suomen lopulli­seksi vapauttamiseksi Venäjän vuosisataisesta sorrosta ja kapinallisten hirmuvallan kourista. Tämä suuri päämäärä on nyt pääasiassa saavutettu. Synnyinmaan omien poikien verrattomalla urheudella ja Hallituksen pyyn­nöstä saapuneiden saksalaisten joukkojen voimakkaalla avulla on vapaus­sota, vaikkakin raskain uhrauksin, saatettu voitolliseen päätökseen. Hal­litus on palannut pääkaupunkiin, missä se tänään on täysilukuisena ryh­tynyt vastuullista tehtäväänsä hoitamaan. Helsingissä, 6 päivänä touko­kuuta 1918.
Suomen Senaatti:
P. E. SVINHUFVUD.
JALMAR CASTRÉN.
HEIKKI RENVALL.
ALEXANDER FREY.
O. W. LOUHIVUORI.
E. N. SETÄLÄ.
ONNI TALAS.
JUHANI ARAJÄRVI.
E. Y. PEHKONEN.

G. E. F. Albrecht.


Säädökset tammi-kesäkuu 1918
Säädökset heinä-joulukuu 1918
Historiasivuille.