Näiden sivujen tekijänoikeus

  • Näiden sivujen aineisto on pääosin peräisin lähteistä, joihin 1) tekijänoikeuslain 9 §:n mukaan lakeina tai julkisen viranomaisen päätöksinä ei ole tekijänoikeutta tai 2) joiden voimassaolo on tekijänoikeuslain 43, 44 ja 49 §:ien mukaan päätynyt.

  • Yksittäisiä asiakirjoja ja kuvia voi näiltä sivuilta siirtää omille sivuilleen tai julkaista muissa yhteyksissä. Aineiston lähteeksi voi tarvittaessa merkitä Pauli Kruhsen "History of Finland"-webbisivusto.

    Upphovsrätt till dessa sidor

  • Materialet på dessa sidor leder sitt ursprung huvudsakligen från källor, vilka 1) som lagar eller offentlig myndighetens beslut saknar upphovsrätt enligt paragraf 9 i (finska) lagen om upphovsrätt eller 2) vilkas upphovsrätt enligt paragrafer 43 44 och 49 i lagen om upphovsrätt har upphört.

  • Enskilda dokument eller bilder kan överföras till andra sidor eller publiceras i något annat sammanhang. Vid behov kan materialets källa ges som Pauli Kruhses "History of Finland"-webbsidor.