Helsingfors album - Helsingin albumi

34 utsigter - 34 näköalaa

G.W. Edlund - Förläggare - Kustantaja - 1896

Views from the Brunspark - Partier från Brunsparken - Näköaloja Kaivopuistosta.


Back to index / Tillbaka till index / Takaisin hakemistoon.