In English

1917. Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetuskokoelma. N:o 21.

Suomen Senaatin päätös

21 paivältä maaliskuuta 1917

Keisarillisen Suomen Senaatin 6 päivänä huhtikuuta 1914 antaman päätöksen kumoamisesta, koskeva liputtamista ja ilotulituksen järjestämistä Keisarillisina juhlapäivinä sekä entisen Keisarin Nikolai II ja hänen perheensä jäsenten muotokuvien poistamisesta virkahuoneista.


Suomen Senaatille annetun vallan nojalla, on Senaatti nähnyt hyväksi, siihen nähden, että keisari Nikolai II on luopunut Venäjän valtaistuimesta kumota Keisarillisen Suomen Senaatin päätöksen 6 päivältä huhtikuuta 1914 koskeva liputtamista ja ilotulituksen järjestämistä Keisarillisina juhlapäivinä. Samalla on Senaatti määrännyt, että kaikkien virastojen ja virkamiesten on virkahuoneistaan poistettava entisen keisarin Nikolai II:n ja hänen perheensä jäsenten muotokuvat.

Talousosaston Kanslian v. t. Päällikkö, v. t. Varapuheenjohtaja, Senaattori, Vara-amiraali A. Wirenius.


                  A. Wuorenheimo


Takaisin v. 1917-20.