По-русски

HUIPPUSALAINEN

SUUNNITELMA
toimenpiteistä

1. SUOMEN KANSANHALLITUKSEN TURVAAMISEKSI.

1) Prikaatinkomentaja STEPANOV luovuttaa marraskuun 29:ntenä 13:nnesta Motoroidusta rykmentistä yhden motoroidun pataljoonan Leningradin alueen Sisäasiainministeriön (NKVD) joukkojen päällikölle siirrettäväksi ja majoitetavaksi Siestarjoelle.

Terijoen miehityksen jälkeen se siirretään edelleen Terijoelle ja asetetaan NKVD:n hallinnon Leningradin osaston valtionturvallisuushallinnon 1. divisioonan päällikön, valtionturvallisuuden kapteenin tov. ANTONOVin operatiiviseen valvontaan ja komennettavaksi.

2) NKVD:n hallinnon Leningradin osaston valtionturvallisuushallinnon 1. divisioonan päällikkö, valtionturvallisuuden kapteeni tov. ANTONOV kehittää turvallisuussuunnitelman Suomen Kansanhallitukselle reitille Leningradista Terijoelle samoin kuin sen sijaintipaikalle.

Turvallisuussuunnitelma liikkumista varten kehitetään kahtena versiona:
a) automatkaa varten ja
b) junamatkaa rautateillä varten.

3) NKVD:n hallinnon Leningradin osaston valtionturvallisuushallinnon 1. divisioonan päällikkö, valtionturvallisuuden kapteeni tov. ANTONOV kehittää suunnitelman ruokahuollon ja elintarvikehankinnan järjestämiseksi Suomen Kansanhallituksen sijaintipaikalle sekä valtion palvelushenkilökunnan (siivoojat, tarjoilijat, kokit jne.) hankkimiseksi.

4) Leningradin NKVD hallinnon 2. erityisosaston päällikkö - valtioturvallisuuden luutnantti tov. KRAJUSHKIN - järjestää valtion tietoliikenneyhteydet radioitse Suomen Kansanhallituksen sijaintipaikalle hänelle henkilökohtaisesti annettujen ohjeiden mukaisesti.

5) Majoitustilat Terijoella sekä Suomen Kansanhallitukselle että turvallisuuden tarvitsemat tilat (henkilöstö, aseistettu pataljoona) järjestää piirin NKVD:n erityisosasto (erityisosaston päällikkö tov. LAVNEJEV).

Leningradin alueen NKVD:n hallinnon päällikkö

2. LUOKAN VALTIONTURVALLISUUDEN KOMISSAARI

allek. (GODLIDZE)

Alkuperäinen


Lähde: ЗИМНЯЯ ВОЙНА 1939-1940 гг. в документах НКВД. Информационно-издательского агентства "ЛИК". СПб, 2010, с. 116 (Talvisota 1939-1940 NKVD:n dokumenteissa. Informatsionno-izdatel'skoye agentstvo "LIK"), Pietari, 2010. Sivu 116. Käännös Pauli Kruhse, 2012.

Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa 1939-1940