По-русски.

NEUVOSTOLIITON HALLITUKSEN VASTAUS BRITANNIAN HALLITUKSEN TOIMENPITEISIIN SAKSALAISTA VIENTIKAUPPAA VASTAAN
[10. joulukuuta 1939]

Marraskuun 28 pnä julkaisi Britannian hallitus määräyksen saksalaista vientikauppaa vastaan kohdistetuista toimenpiteistä. Tällä määräyksellä Britannian hallitus kieltää kaiken meritse tapahtuvan tavarainkuljetuksen "saksalaisista satamista ja myös kaikkien saksalaista alkuperää olevien tavarain kuljetuksen puolueettomista satamista. Britannian hallitus vaatii, että edellämainittuja tavaroita kuljettavat laivat purjehtisivat englantilaisiin tai ranskalaisiin satamiin, joissa lastit takavarikoidaan ja myydään pakollisesti. Minkälaista lastia tahansa kuljettavien puolueettomien maiden laivojen, jotka lähtevät sellaisten valtioiden satamista, joihin Saksalla on pääsy, täytyy purjehtia tarkastusta varten Britannian ja Ranskan satamiin.
Tämän määräyksen johdosta jätettiin Britannian lähettiläälle Moskovassa joulukuun 10 pnä nootti, jossa esitettiin Neuvostohallituksen vastalause edellämainittuja puolueettomien maiden oikeuksia ja etuja rikkovia Suurbritannian toimenpiteitä vastaan.
Nootissa muistutetaan, että tämän vuoden lokakuun 25 pnä Neuvostohallitus ilmoitti, ettei se hyväksy niitä Britannian hallituksen toimenpiteitä, jotka sotatarpeiden salakuljetuksen vastaista taistelua tekosyynä käyttäen rikkovat kansainvälisen oikeuden periaatteita ja tuhoavat merikaupan.
Toimenpiteet Saksan vientikauppaa vaataan, jotka on otettu käytäntöön marraskuun 28 päivän määräysten perusteella, aiheuttavat uuden vaurion puolueettomien valtioiden eduille. Suurbritannian käytäntöönottamalla taloudellisen sodan menetelmällä ei ole ennakkotapausta "kansainvälisten suhteiden historiassa. Ne ovat kansainvälisen oikeuden normien yhä pitemmälle menevää rikkomista, joiden mukaan kukaan ei voi kieltää puolueettomia maita tuottamasta sotivien valtioiden alueilta tarpeitaan varten kaikkia tavaroita riippumatta niiden alkuperästä.
Samanlaista kansainvälisen oikeuden rikkomista on saksalaisten tavarain kuljetuskielto toisesta satamasta toiseen.
Lopuksi Neuvostohallitus pitää täysin mielivaltaisena Britannian sitä vaatimusta, että riippumatta kuljetettavien lastien alkuperästä on niistä puolueettomien valtioiden satamista, joihin Saksalla on pääsy, tulevien laivojen mentävä britannialaisiin tai ranskalaisiin satamiin tarkastusta varten.
Pannen vastalauseensa Suurbritannian edellälueteltuja toimenpiteitä vastaan Neuvostoliiton hallitus pidättää itselleen oikeuden vaatia aiheutettujen vahinkojen korvaamista, jos Neuvostoliiton valtion kauppalaivat tulevat pakolla viedyiksi britannialaisiin tai ranskalaisiin satamiin, tai jos marraskuun 28 päivän määräyksen sovelluttamisesta aiheutuu muunlaista vahinkoa Neuvostoliiton ulkomaankaupalle.
["Pravda" n:o 333 (8018), 2. joulukuuta 1939]

Lähde: NKP:n keskuskomitean korkein puoluekoulu. SNTL:n ulkopolitiikka. Dokumenttikokoelma. Osa 4. N:o 385. Moskova, 1946. — Käännös: "Kansan valta", Kuusisen hallituksen rintamalehti n:o 8, 13.12.1939.

Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa 1939-1940