По-русски

ULKOASIAINKOMISSAARI MOLOTOVIN SUOMEN MOSKOVANLÄHETTILÄÄLLE YRJÖ-KOSKISELLE 17 PÄIVÄNÄ SYYSKUUTA 1939 OSOITTAMALLA NOOTILLA TIEDOKSI ANTAMA NEUVOSTOLIITON PUOLUEETTOMUUSSELITYS.

Herra Lähettiläs,

Lähettäen Teille ohellisena S.N.T.Liiton Hallituksen nootin kuluvan vuoden syyskuun 17 p:ltä Puolan ambassadöörille Moskovassa, on minulla kunnia Hallitukseni määräyksestä ilmoittaa Teille, että Neuvostoliitto on noudattava puolueettomuuspolitiikkaa S.N.T.Liiton ja Suomen välisissä suhteissa.

Vastaanottakaa, Herra Lähettiläs, täydellisen kunnioitukseni vakuutus.

S.N.T.Liiton ulkoasiainkansankomissaari
V. Molotov.
17 päivänä syyskuuta 1939.

Liitteen suomennos.

Herra Suurlähettiläs,

Puolalais-saksalainen sota on osoittanut Puolan valtion sisäisen kestämättömyyden. Kymmenen päivää kestäneiden sotatoimien kuluessa Puola on menettänyt kaikki teollisuusalueensa ja sivistyskeskuksensa. Varsovaa ei Puolan pääkaupunkina enää ole olemassa. Puolan hallitus on hajonnut eikä osoita mitään elonmerkkejä. Tämä merkitsee, että Puolan valtio ja sen hallitus tosiasiallisesti ovat lakanneet olemasta. Täten S.N.T.Liiton ja Puolan välillä solmitut sopimukset eivät enää ole voimassa. Hylättynä ja ilman johtoa Puola on tullut kaikenlaisten sattumien ja odottamattomien tapausten otolliseksi temmellyskentäksi, tapausten, jotka voivat olla vaaraksi S.N.T.Liitolle. Siksi, oltuaan tähän asti puolueettomana, Neuvostoliiton hallitus ei enää voi puolueettomasti suhtautua näihin tosiseikkoihin.
Neuvostohallitus ei myöskään voi välinpitämättömästi suhtautua siihen, että Puolan alueella asuvat ja oman onnensa nojaan jätetyt verisukulaiset ukrainalaiset ja valkovenäläiset jäisivät turvattomiksi.
Tällaisten olosuhteiden vallitessa Neuvostohallitus on antanut puna-armeijan ylipäällystölle määräyksen antaa sotajoukoille käskyn ylittää raja ja ottaa Länsiukrainan ja Länsivalkovenäjän väestön henki ja omaisuus suojelukseensa.
Samanaikaisesti Neuvostohallitus aikoo ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin vapauttaakseen Puolan kansan siitä onnettomasta sodasta, johon sen ymmärtämättömät johtajat olivat sen syösseet.

Vastaanottakaa, Herra Suurlähettiläs, täydellisen kunnioitukseni vakuutus.

S.N.T.Liiton ulkoasiainkansankomissaari.
V. Molotov.
17 päivänä syyskuuta 1939.


Lähde: Suomen sinivalkoinen kirja. Dok. n:o 7. Ulkoasiainministeriö, Helsinki 1940.

Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa 1939-1940