In English.

SUOMEN HALLITUKSEN MEMORANDUMI, JONKA MINISTERIT PAASIKIVI JA TANNER JÄTTIVÄT MOSKOVASSA 23 PÄIVÄNÄ LOKAKUUTA 1939 HERROILLE STALINILLE JA MOLOTOVILLE.


Lähde: Suomen sinivalkoinen kirja. Dok. n:o 14. Ulkoasiainministeriö, Helsinki 1940.

Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa 1939-1940