no-pyccku

NEUVOSTOHALLITUKSEN MEMORANDUMI, JONKA HERRAT STALIN JA MOLOTOV JÄTTIVÄT 23 ÄIVÄNÄ LOKAKUUTA 1939 MINISTEREILLE PAASIKIVELLE JA TANNERILLE.


Lähde: Suomen sinivalkoinen kirja. Dok. n:o 15. Ulkoasiainministeriö, Helsinki 1940.

Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa 1939-1940