Venäjäksi

ULKOASIAINKOMISSAARI MOLOTOVIN MINISTEREILLE PAASIKIVELLE JA TANNERILLE 9 PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 1939 OSOITTAMA KIRJELMÄ.

Tutustuttuani minulle tänään (9 päivänä marraskuuta) jättämäänne, Suomen hallituksen kirjalliseen ilmoitukseen, totean, että Neuvostoliiton hallituksen ilmoitus marraskuun 3 päivänä on siinä väärin esitetty.
Itse asiassa Neuvostoliiton hallitus ehdotti kuluvan marraskuun 3 päivänä seuraavaa:
1. Neuvostoliiton hallitus, ottaen huomioon Suomen hallituksen ilmoituksen, ettei se voi suostua toisen valtion varuskunnan taikka merisotilaallisen tukikohdan sijoittamiseen »Suomen alueelle» ehdotti Suomen hallitukselle, Hangon sataman seuduilla sijaitsevan vastaavan maa-alueen myyntiä Neuvostoliitolle. Sellainen ratkaisu tekisi aiheettomaksi ne väitteet, jotka lähtevät siitä, että tämä maapalsta on Suomen aluetta, koska, sen tultua myydyksi Neuvostoliitolle, se tulisi jo Neuvostoliiton alueeksi.
2)2. Neuvostoliiton hallitus ilmoitti edelleen, että, jos jostakin syystä maapalstaa Hangon lähellä ei voida myydä taikka vaihtaa, se ehdottaa Suomen hallitukselle saarten Hermansö, Koön, Hästö-Busö, Långskär, Furuskär, Ekön ja vielä muutamien muiden yllämainittujen lähellä olevien saarten myyntiä, tai vaihtoa, kuten Suomen hallitus on suostunut tekemään luovuttamalla Neuvostoliitolle muutamia saaria Suomenlahdessa ja alueen Karjalan kannaksella.
Yllä olevan johdosta katson, että herrojen Paasikiven ja Tannerin muistioon kuluvan marraskuun 9 päivältä sisältyvä seuraava vastaväite "Suomi ei voi myöntää vieraalle valtakunnalle sotilaallisia tukikohtia oman alueensa ja omien rajojensa sisällä" on asiaton ja merkitsee Neuvostoliiton hallituksen asenteen vääristelemistä.
On selvää, että jos Hangon alue taikka Hangosta itäänpäin olevat saaret myydään taikka vaihdetaan vastaavaan alueeseen Neuvostoliitossa, ne eivät enää voi olla Suomen alueella eikä Suomen rajojen sisäpuolella.
Edellä esitetyn johdosta palautan Teille muistionne marraskuun 9 päivältä.
V. Molotov.


Lähde: Suomen sinivalkoinen kirja. Dok. n:o 20. Ulkoasiainministeriö, Helsinki 1940.

Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa 1939-1940