MINISTERIEN PAASIKIVEN JA TANNERIN ULKOASIAINKOMISSAARI MOLOTOVILLE 13 PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 1939 OSOITTAMA KIRJELMÄ.

Herra Puheenjohtaja,
Kun ei Teidän ja Herra Stalinin kanssa käymissämme neuvotteluissa ole onnistuttu löytämään pohjaa suunnitellulle Neuvostoliiton ja Suomen väliselle sopimukselle, olemme katsoneet tarkoituksenmukaiseksi matkustaa tänä iltana takaisin Helsinkiin.
Saattaen tämän tietoonne ja kiittäen kaikesta osaksemme tulleesta ystävällisyydestä lausumme toivomuksen, että neuvottelut tulevaisuudessa voisivat johtaa molempia puolia tyydyttävään tulokseen.
Vastaanottakaa j.n.e.
J. K. Paasikivi.       Väinö Tanner.


Lähde: Suomen sinivalkoinen kirja. Dok. n:o 22. Ulkoasiainministeriö, Helsinki 1940.

Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa 1939-1940