In English

SÄHKE MOSKOVAN-LÄHETYSTÖLTÄ ULKOASIAINMINISTERIÖLLE 23.6.40.

Komissaari Molotov sanoi Neuvostoliiton olevan intressoidun sitä lähellä olevasta Petsamon nikkelistä ja kysyi, emmekö antaisi heille konsessiota tai suostuisi siihen, että muodostettaisiin yhteinen yhtiö tai jollain muulla tavalla. Lupasin saattaa asian hallituksen tietoon. Viittasin siihen, että konsessio on myönnetty englantilaiselle trustille ja että juriidisesti voimme olla sidotut, mutta että jos kätemme ovat vapaat, myymme nikkeliä Neuvostoliitolle yhtä mielellämme kuin muille.

Paasikivi.

Lähde: Ulkoasiainministeriön julkaisuja. Suomen sinivalkoinen kirja II. Dokum. n:o 14. Helsinki 1941.

Neuvostoliiton Ulkoasiain kansankomissariaatissa laadittu muistio neuvottelusta

Takaisin Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa-sivulle