In English

SÄHKE MOSKOVAN-LÄHETYSTÖLTÄ ULKOASIAINMINISTERIÖLLE 28.6.40.

Lopetettuani komissaari Molotovin kanssa 27 päivänä kesäkuuta keskustelun nikkeliasiasta, jota sähkeeni 000 [27.6.40] koskee, huomautin, että kauppasopimus on valmis ja olisi allekirjoitettava ennen vuorineuvos Kotilaisen lähtöä. Hra Molotov vastasi sitä ennen tahtovansa ottaa esille Ahvenanmaan asian, jossa Suomi on varustanut. Neuvostoliiton kanta on nyttemmin sama kuin se oli keväällä viime vuonna, nimittäin että Ahvenanmaata ei saa varustaa, mutta jos Suomi tahtoo varustaa Ahvenanmaan, pitää sen tapahtua yhdessä Neuvostoliiton kanssa ja yhteisen sopimuksen pohjalla. Neuvostoliitto tahtoo myös kontrolloida, että Ahvenanmaa on varustamaton, josta kaikesta on Neuvostoliiton ja Suomen välillä sovittava. Huomautin, että tämä on toinen kanta kuin minkä hrat Stalin ja Molotov viime syksynä esittivät, nimittäin että Suomi saa varustaa Ahvenanmaan, jos se tekee sen yksin, mihin hra Molotov vastasi, että Neuvostoliitto on viime sotamme jälkeen tässäkin muuttanut kantaansa, vaikkei hän tahtonut sitä rauhanneuvotteluissa ottaa esille, jotta ei tulisi uusia vaikeuksia. Huomauttaessani, että Ahvenanmaalla ja Petsamon konsessiolla ei ole yhteyttä, kauppasopimuksen kanssa, joka voitaisiin allekirjoittaa, vastasi hra Molotov, että Neuvostoliitto on ollut valmis kauppasopimukseen auttaakseen Suomea, joka on vaikeassa asemassa, ja toivoo, että Suomi puolestaan järjestää Petsamon konsession ja Ahvenanmaan asian Neuvostoliiton toivomusten mukaan. Vuorineuvos Kotilainen ja vuorineuvos Gartz selostavat neuvotteluamme.

Paasikivi.

Lähde: Ulkoasiainministeriön julkaisuja. Suomen sinivalkoinen kirja II. Dokum. n:o 16. Helsinki 1941.

Neuvostoliiton Ulkoasiain kansankomissariaatissa laadittu muistio neuvottelusta

Takaisin Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa-sivulle