In English

SÄHKE MOSKOVAN-LÄHETYSTÖLTÄ ULKOASIAINMINISTERIÖLLE 10.7.40.

Konsuliasioiden jälkeen yleissihteeri Sobolev antoi odottamatta muistion, jossa, viitaten Petsamon nikkeliä koskevaan, 26/6 päivättyyn vuorineuvos Kotilaisen, vuorineuvos Gartzin ja apulaisosastopäällikkö Jalannin kanssa valmistettuun muistioomme, ulkokomissariaatti ilmoittaa seuraavaa: Neuvostohallitus suostuu rajoittamaan vuodeksi 1940 nikkelimalmin oston Suomesta 40 %:iin, ehdolla, että muu osa tuotantoa myydään Saksaan.

Paasikivi.

Lähde: Ulkoasiainministeriön julkaisuja. Suomen sinivalkoinen kirja II. Dokum. n:o 19. Helsinki 1941.

Takaisin Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa-sivulle