In English

SÄHKE MOSKOVAN-LÄHETYSTÖLTÄ ULKOASIAINMINISTERIÖLLE 4.8.40.

Käydessäni t. k. 3 päivänä muissa asioissa komissaari Molotovin luona, puhui hän taas ystävyysseuran vainoamisesta. Vastasin, ettei saa identifioida seuran toimintaa ja pyrkimyksiä hyviin väleihin Suomen ja Neuvostoliiton kesken. Hyviin väleihin pyrkii Suomen kansa ja hallitus. Tämän todistuksena on, että asiat ovat sujuneet ja nyt viimeksi Hangon rautatiesopimus, josta ei ole mitään mainintaa rauhansopimuksessa ja jossa me olemme tehneet suuria myönnytyksiä. Hra Molotov myönsi, että Hangon kuljetuksesta ei mainita rauhansopimuksessa, mutta sanoi ettei kuljetus tuota meille mitään haittoja, johon vastasin, ettei ole miellyttävää, että vieraan valtion sotaväki kulkee maan kautta. Edelleen sanoin, että Tassin uutiset eivät ole oikeita ja että ystävyysseuran joukosta on huudettu pommituksista, joka on tehnyt Suomessa kovin huonon vaikutuksen. Hra Molotov väitti sellaisen huudon provokaattorin ilkityöksi. Sovimme, että keskustelemme asiasta palattuani Helsingistä.

Paasikivi.

Lähde: Ulkoasiainministeriön julkaisuja. Suomen sinivalkoinen kirja II. Dokum. n:o 23. Helsinki 1941.

Takaisin Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa-sivulle