In English

SÄHKE MOSKOVAN-LÄHETYSTÖLTÄ ULKOASIAINMINISTERIÖLLE 22.8.40.

Ahvenanmaan asian jälkeen 22 päivänä elokuuta esitin saamieni asiakirjojen pohjalla ystävyydenseurasta selonteon. Komissaari Molotov kuunteli sanoen epäilevänsä meidän tietojamme. Syntyi laaja keskustelu, jossa esiintyi suuri epäluulo meitä vastaan. Kun sanoin, että meillä on yleinen pyrkimys hyviin väleihin Neuvostoliiton kanssa, vastasi kom. Molotov, että kansa kyllä sitä tahtoo, mutta hallituksen kanta on kaksimielinen. Hallituspiireissämme on lausuttu, ettei se ole suomalainen, joka hyväksyy Moskovan rauhan. Vastasin, että on mahdotonta, että sellaista on lausuttu viitaten pääministeri Rytin puheeseen ja että olemme kaikki kysymykset järjestäneet, mihin hra Molotov vastasi, että hänen väitteensä on valitettavasti tosi. Hra Molotov edellen väitti, että Hangon luona ja rajoillamme kovasti varustetaan ja sotilaiden keskuudessa lietsotaan vihamielisyyttä Neuvostoliittoon, minkä johdosta viittasin entiseen lausuntooni itsenäisen valtion velvollisuudesta huolehtia puolustuksestaan ja kielsin vihan lietsomisen. Hra Molotov viittasi meidän laskevan johonkin meille edulliseen käänteeseen nykyisen suursodan johdosta, minkä ajatuksen sanoin ensi kertaa kuulevani. Hän sanoi, että ministeri Tanner on siirtynyt vain varjoon Elantoon. Viittasin uudestaan pääministeri Rytin puheeseen, jolloin hra Molotov sanoi pääministerin kiertäneen pääasian. Hän huomautti myös ystävyydenseuran rekisteröimiselle pantavan ehtoja. Selityksistäni huolimatta hra Molotov kuten aina pysyi väitteissään.

Paasikivi.

Lähde: Ulkoasiainministeriön julkaisuja. Suomen sinivalkoinen kirja II. Dokum. n:o 26. Helsinki 1941.

Takaisin Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa-sivulle