In English

SÄHKE MOSKOVAN-LÄHETYSTÖLTÄ ULKOASIAINMINISTERIÖLLE 1.10.40.

Komissaari Molotov kutsui minut 30. 9. Kremliin ja sanoi, että meidän neljäs artiklamme Ahvenanmaan asiassa on mahdoton hyväksyä ensiksi, koska siinä ei ole konsultatiota, ja toiseksi, koska he eivät suostu, että nootteja lähetetään ympäri Eurooppaa. Hän lisäsi, nähdäkseni pilkallisesti, että kenties esim. Ranska ei suostu. Hän esitti lopullisen Ahvenanmaaehdotuksensa. Neljäs artikla jää kokonaan pois. Huomautin, että vuoden 1921 sopimus jää voimaan, johon hra Molotov vastasi, että heille on yhdentekevää, miten tulkitsemme vuoden 1921 sopimuksen voimaanjäämisen tai lakkaamisen. Toiseen artiklaan he tahtovat sen, mitä vuoden 1921 sopimuksesta on poisjätetty. Selitin, että olemme katsoneet poisjätetyn tarpeettomaksi, mutta hän ei ottanut sitä huomioon. Edelleen hän vaati jyrkästi, että sopimus astuu voimaan heti allekirjoitettua. Hän sanoi, että kun rauhansopimus astui heti voimaan, voitte järjestää samoin tämänkin vähemmän tärkeän asian. Hra Molotov oli hyvin vihainen ja sanoi, että teidän kanssanne ei voi neuvotella. Tämäkin asia on kestänyt kuukausia. Saksalaisten kanssa selvitetään suuremmatkin asiat muutamassa päivässä. Lupasi myöhemmin minulle kirjallisen ehdotuksen. Vaati asiaa selvitettäväksi viikon sisällä.

Paasikivi.

Lähde: Ulkoasiainministeriön julkaisuja. Suomen sinivalkoinen kirja II. Dokum. n:o 31. Helsinki 1941.

Neuvostoliiton Ulkoasiain kansankomissariaatissa laadittu muistio neuvottelusta

Takaisin Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa-sivulle