In English

SÄHKE MOSKOVAN-LÄHETYSTÖLTÄ ULKOASIAINMINISTERIÖLLE 6.11.40.

5. 11. ilmoitin hra Vyshinskille sähkeenne 31. 10. sisällön nikkelistä. Hra Vyshinski sanoi puhuneensa suurlähettiläs Crippsin kanssa, joka desavuoiden ministeri Verekerin vahvisti, mitä heinäkuussa oli ilmoittanut komissaari Molotoville kuitenkin siten, että nikkeliyhtiö on valmis konsession siirtoon väliaikaisesti sodan loppuun asti. Kom. Vyshinski katsoi, että tällä ehdolla ei ole mitään merkitystä, joten asia englantilaisten kanssa on selvä. Saksalaisten hän sanoi jo aikaisemmin ilmoittaneen, etteivät he tahdo konsessiota, vaan tyytyvät nikkelissä 60 prosenttiin eikä sen vuoksi ole tarvetta heidän kanssaan enempää keskustella. Hän katsoi Suomen hallituksen nyt voivan yksipuolisesti purkaa konsession nikkeliyhtiön kanssa, minkä jälkeen Suomen hallitus kaivoksen isäntänä tekee mitä tahtoo. Vastasin, että konsessiokontrahdin purkamiseen meidän lakiemme mukaan tarvitaan nikkeliyhtiön suostumus ja suurlähettiläs Crippsin nyt esittämä aikaehto on saatava pois, sillä konsessiosopimus on trustin kanssa lopullisesti purettava.

Paasikivi.

Lähde: Ulkoasiainministeriön julkaisuja. Suomen sinivalkoinen kirja II. Dokum. n:o 42. Helsinki 1941.

Neuvostoliiton Ulkoasiain kansankomissariaatissa laadittu muistio samasta neuvottelusta

Takaisin Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa-sivulle