In English

SÄHKE MOSKOVAN-LÄHETYSTÖLTÄ ULKOASIAINMINISTERIÖLLE 20.11.40.

Komissaari Molotov kutsui minut 19.11. Kremliin ja sanoi Berliinissä keskustelleensa nikkelistä. Hän ilmoitti Saksan luopuvan konsessiosta ja ettei sillä ole mitään vastaan, että konsessio siirretään Neuvostoliitolle. Leveranssista on Saksa intressoitu. Komissaari Molotov huomautti sopimuksestamme Farbenindustrien kanssa. Englannin väliaikaisen suostumuksen hän katsoi riittävän, joten Suomen hallitus voi heti päättää asian. Hän vaati, että se on nyt lopultakin ratkaistava. Vastasin, että olen koko ajan huomauttanut, että Englannin ja nikkeliyhtiön ehdoton suostumus on tarpeen. Englanti on suostunut ehdolla, että Saksa ei saa nikkeliä. Sanoin käsittäneeni hra Molotovin hyväksyneen kantamme, että nikkeliyhtiön suostumus on tarpeen. Hra Molotov vastasi, että se on väärinkäsitys; "Te olette kyllä aina puhunut trustin suostumuksesta, mutta minä en sitä kantaa ole hyväksynyt". Hän sanoi, että meidän on järjestettävä asia tavalla tai toisella. Englannin ehdon johdosta, että ei saa antaa nikkeliä saksalaisille, hra Molotov sanoi: "Myykää kaikki nikkeli Neuvostoliitolle, joka hoitaa asian". Ymmärrän, että Neuvostoliitto antaa Saksalle osansa. Hra Molotov vaati jyrkässä äänilajissa, että nikkeliasia on ensitilassa päätettävä. Ilmoitin tiedoittaneeni keskustelustani hra Vyshinskin kanssa 12.11. hallitukselle ja odottavani vastausta. Lupasin vastauksen jonkun päivän perästä.

Paasikivi.

Lähde: Ulkoasiainministeriön julkaisuja. Suomen sinivalkoinen kirja II. Dokum. n:o 46. Helsinki 1941.

Neuvostoliiton Ulkoasiain kansankomissariaatissa laadittu muistio samasta neuvottelusta

Takaisin Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa-sivulle