In English

ULKOASIAINMINISTERI WITTINGIN MINISTERI ZOTOVILLE 3.12.40. ANTAMAT TIEDOT SALLAN RADASTA.

Ulkoasiainministeriö on saanut Kemijärven—Sallan rakennusvaiheista seuraavat tiedot:

1) kiskoituskelpoista raidepohjaa on valmiina 33 km. Leikkausmassoja on kuljetettu 345.000 m3,

2) leikkauksia ja ratapenkereitä on rakenteilla 53 km matkalla ja maamassoja tällä osalla on vielä kuljetettava 1.000.000 m3.
Koko ratalinjan pituus on 86,5 km.

3) 10 sillan rakennustyöt ovat käynnissä:
kahdella maatuella perustukset valmiit ja tehdään siltatukia,
yhdellä maatuella lasketaan perusbetonia,
kolmen maatuen perustuskuopat kaivettu,
seitsemällä maatuella ja pilarilla kaivetaan perustuskuoppia,
12 rumpua on rakennettu,

4) raiteen naulaukseen kuluu aikaa kolme kuukautta,

5) viimeisen kolmen kuukauden aikana on palkkoja puolikuukausittain maksettu seuraavalle työläismäärälle:
31.8................................................ 1.361 miehelle
15.9................................................ 1.488     "
30.9................................................ 1.627     "
15.10.............................................. 1.707     "
31.10.............................................. 1.873     "
15.11.............................................. 2.164     "

6) Ensi talvena tulee olemaan töissä 2.000—2.500 työntekijää.

Lähde: Ulkoasiainministeriön julkaisuja. Suomen sinivalkoinen kirja II. Dokum. n:o 49. Helsinki 1941.

Takaisin Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa-sivulle