In English

SÄHKE MOSKOVAN-LÄHETYSTÖLTÄ ULKOASIAINMINISTERIÖLLE 7.12.40.

Komissaari Molotov kutsui minut 6.12. yöllä kello puoli yksi Kremliin ja sanoi, että hänellä on tehtävänä kaksi ilmoitusta, jotka hän luki paperista jättäen ne pyynnöstäni minulle. Toinen ilmoitus oli seuraava:

"Neuvostohallitus on saanut Tukholman-lähettiläältään, madame Kollontaylta, tiedon, jonka hänelle ovat antaneet ulkoministeri Günther ja Suomen lähettiläs Wasastjerna, siitä, että Ruotsin ja Suomen välillä valmistellaan sopimusta Suomen ulkopolitiikan alistamisesta Tukholman alaiseksi, sekä siitä, että tästälähin Suomen ulkopolitiikkaa tulee johtamaan ei Helsinki, vaan Tukholma. Neuvostohallitus katsoo, että sellainen tila, jos se todella tulee muodostumaan Helsingin ja Tukholman välisissä suhteissa, tietäisi 12.3. Neuvostoliiton ja Suomen välillä tehdyn rauhansopimuksen likvidoimista, jonka sopimuksen mukaan Neuvostoliiton sopimuskumppanina on ei vasallisuuden alainen Suomi, jolta puuttuu mahdollisuus vastata sopimuksen täyttämisestä, vaan riippumaton Suomen valtakunta, jolla on ulkopolitiikkansa ja joka kykenee vastaamaan mainitussa sopimuksessa ottamistaan sitoumuksista. Sovjettihallitus kehoittaa Suomen hallitusta punnitsemaan kaikkea ylläsanottua ja harkitsemaan niitä seurauksia, joihin vie sellainen Suomen sopimus minkä tahansa ulkomaisen valtakunnan, niihin luettuna Ruotsin kanssa."

Paasikivi.

Lähde: Ulkoasiainministeriön julkaisuja. Suomen sinivalkoinen kirja II. Dokum. n:o 50. Helsinki 1941.

Takaisin Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa-sivulle