In English

SÄHKE ULKOASIAINMINISTERIÖLTÄ MOSKOVAN-LÄHETYSTÖLLE 11. 12.40.

Vastaukseksi komissaari Molotoville olemme suunnitelleet seuraavaa: Meidän tietääksemme ulkoministeri Günther ei ole lausunut madame Kollontaylle hra Molotovin väittämää, vaan 27 päivänä marraskuuta sanonut, että Ruotsin alotteesta täysin alustavasti on ollut esillä mahdollisuus läheisemmästä yhteistyöstä Ruotsin ja Suomen välillä sillä pohjalla, että puolustus- ja ulkopolitiikka olisivat yhteiset. Min. Wasastjerna on 3.12. sanonut madame Kollontaylle, että tutkitaan mahdollisuuksia Suomen ja Ruotsin neutralisoimiseksi. Tämä ei merkitse sitä, että Tukholma tulisi johtamaan Suomen ulkopolitiikkaa. Suomen ulkopoliittisista sitoumuksista ei pienimmässäkään määrässä luovuta, vaan mahdollisesti sovittava läheisempi yhteistyö Ruotsin kanssa merkitsee juuri Moskovan rauhan luoman olotilan pohjalla työskentelemistä. Korostamme, että ensimäisenä edellytyksenä ulkopoliittiselle yhteistyölle Ruotsiin käsin meidän puoleltamme on, että nykyiset rajat ovat pysyväiset. Ministeri Guntherin lausunto madame Kollontaylle todistaa, ettei Ruotsinkaan taholla pyritä salassa järjestämään asioita, vaan informoidaan Neuvostoliitto.

Lähde: Ulkoasiainministeriön julkaisuja. Suomen sinivalkoinen kirja II. Dokum. n:o 53. Helsinki 1941.

Takaisin Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa-sivulle