In English

Suomennos

ULKOASIAINKOMISSAARIAATIN MUISTIO 18.12.40. MOSKOVAN-LÄHETYSTÖLLE.

12 p:nä maaliskuuta 1940 SNTL:n ja Suomen välillä tehdyn rauhansopimuksen VII art. mukaan kummankin sopimuspuolen tulee rakentaa omalla alueellaan, mikäli mahdollista vuoden 1940 aikana rautatie, joka yhdistää Kantalahden Kemijärven kanssa. Annettuaan tämän sitoumuksen neuvostopuoli viipymättä on ryhtynyt sen toteuttamiseen ja on vuoden 1940 kuluessa omalla alueellaan rakentanut rautatien Kantalahdesta SNTL:n ja Suomen valtakunnanrajalinjalle. Suomalainen puoli ei sitävastoin ole omalla alueellaan rakentanut ainoatakaan kilometriä rautatietä Kantalahden—Kemijärven rataa, eikä siis ole täyttänyt rauhansopimuksessa antamaansa sitoumusta.

Ulkoasiainkansankomissariaatti kiinnittää Suomen Hallituksen huomiota tähän ja vaatii, että Kantalahden—Kemijärven rautatien rakennustyöt Suomen alueella mahdollisimman lyhyessä ajassa suoritetaan loppuun.

Lähde: Ulkoasiainministeriön julkaisuja. Suomen sinivalkoinen kirja II. Dokum. n:o 55. Helsinki 1941.

Neuvostoliiton Ulkoasiain kansankomissariaatissa laadittu muistio samasta neuvottelusta

Takaisin Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa-sivulle