In English

SÄHKE MOSKOVAN-LÄHETYSTÖLTÄ ULKOASIAINMINISTERIÖLLE 18.12.40.

Tämän kuun 18 päivänä komissaari Molotov kutsui odottamatta Kremliin allekirjoittaneen ennen ministeri Assarssonin toista keskustelua. Hän sanoi odottaneensa vastausta minulta ilmoitukseensa, mutta sensijaan ministeri Assarsson oli käynyt hänen luonaan samassa asiassa. Hra Molotov kysyi, onko Suomen ulkopolitiikka jo alistettu Tukholmaan. Esitin asian teidän sähkeenne [000] mukaan. Keskustelu kesti 40 minuuttia, ja selitin siinä laajemmin asiaa parallellisesti ministeri Assarssonin ilmoituksen mukaan. Hra Molotov sanoi Neuvostoliiton hallituksen pysyvän ilmoituksessaan 6.12. Se katsoo, että kysymyksessä on sota- tai puolustusliitto, josta Neuvostoliitto keväällä on esittänyt mielipiteensä. Hän sanoi juuri meidän tahtovan tuoda uuden elementin nykyiseen status quohon, jonka he tahtovat säilyttää. Suomi ei tällöin olisi oikeutettu Neuvostoliitonkaan kanssa neuvottelemaan ilman Ruotsin suostumusta. Sen vuoksi se olisi vasalli. Kun ministeri Assarssonin ilmoituksessa oli mainittu, ettei Saksan hallitus luultavasti vastusta, vaikkei sitä vielä ole todettu, sanoi hra Molotov siis asiaa sondeeratun Berliinissä, mihin vastasin, etten tiedä mitään asiasta. Sivumennen hra Molotov lausui, että on yhtä tärkeää tietää, mitä Englanti ja USA ajattelevat, mihin vastasin samoin. Huolimatta kaikista selityksistäni hra Molotov uudisti lopuksi, että Neuvostoliiton hallitus pysyy ilmoituksessaan 6.12. Se sisältää Neuvostoliiton käsityksen ja on varoitus Suomen hallitukselle.

Paasikivi.

Lähde: Ulkoasiainministeriön julkaisuja. Suomen sinivalkoinen kirja II. Dokum. n:o 56. Helsinki 1941.

Neuvostoliiton Ulkoasiain kansankomissariaatissa laadittu muistio samasta neuvottelusta

Takaisin Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa-sivulle