In English

SÄHKE 19.12.40. MOSKOVAN-LÄHETYSTÖLTÄ ULKOASIAINMINISTERIÖLLE

Kun keskustelussa 18. 12. sanoin, että rauhansopimus jo on täytetty, vastasi komissaari Molotov: "Vielä on monta kohtaa täyttämättä". Kysymykseeni, mitkä kohdat, hän vastasi: "Esimerkiksi Kemijärven rata, josta vielä ei ole juuri mitään tehty". Protesteerasin, jolloin hän sanoi: "Tehkää valmiiksi ensi helmikuussa". Sanoin tämän mahdottomaksi luvaten hänelle tietoja asiasta. Samana iltana 18. 12. apulaisulkoasiainkomissaari Vyshinski kutsui luokseen ja antoi muistion, jossa ilmoitetaan, että Neuvostoliitto on täyttänyt rauhansopimuksen mukaisen velvollisuutensa rakentamalla radan omalla puolellaan, mutta Suomi ei ole omalla puolellaan rakentanut yhtäkään kilometriä rataa eikä siis täyttänyt velvollisuuttaan rauhansopimuksen mukaan. Ulkokomissariäatti vaatii, että radan rakentaminen saatetaan päätökseen lyhyimmässä ajassa. Korostin työn vaikeuksia. Tietääkseni rataa rakennetaan tarmokkaasti. Kysyin, mistä heidän tietonsa. Hän vastasi, että Suomen ulkoministeriössä annettu Zotoville. Lupasin antaa hänelle ensi tilassa tiedot. Hra Vyshinski pyysi myös tietoa, milloin suunnilleen rata valmistuu. Pyydän viimeiset tiedot sekä että työtä mahdollisimman tarmokkaasti tehdään. Pitäisi voida ilmoittaa, että rata valmistuu ensi kevääksi.

Paasikivi.

Lähde: Ulkoasiainministeriön julkaisuja. Suomen sinivalkoinen kirja II. Dokum. n:o 57. Helsinki 1941.

Takaisin Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa-sivulle