In English.

Yhdysvaltojen Neuvostoliiton suurlähettiläs (Steinhardt) ulkoministerilleen
 
 
Moskova,1. marraskuuta 1939—2 ip.
[Vastaanotettu 2:30 ap.]

844. Presidentille ja ulkoministerille ja apulaisulkoministerille. Sähkösanomani n:o 838, 30. lokakuuta, klo 9 ip. Suomen lähettiläs kävi luonani tänään iltapäivällä klo 6 ja esitti käsityksensä Suomen ja Neuvostoliiton neuvottelujen nykytilasta seuraavasti:
1. Suomen hallitus on tarjonnut Kalastajasaarennon pohjoiskärkeä. Neuvostohallitus haluaa myös eteläosaa kaivaakseen kanavan Varangerin lahteen. Lähettiläs lausui käsityksenään, että Suomen hallitus on valmis hyväksymään Neuvostoliiton vaatimuksen.
2. Neuvosto-Venäjän hallitus on valmis vähentämään vaatimuksensa kuuteen Suomenlahden saareen, sisältäen Suursaaren, kahdeksan alun perin vaaditun sijaan. Suomen hallitus on tehnyt vastatarjouksen viidestä saaresta sekä Suursaaren eteläosasta, pohjoisosan jäädessä Suomelle. Lähettiläs lausui käsityksenään, että mikäli tarpeen, Suomen hallitus luovuttaisi koko Suursaaren.
3. Suomen hallitus on tarjonnut luovutettavaksi aluetta Leningradin lähistöllä siten, että Suomen raja olisi 60 kilometrin etäisyydellä Leningradista. Tämä alue muodostuisi noin kolmesta niistä neljästä kunnasta, joita neuvostohallitus on vaatinut. Mitä neljänteen kuntaan tulee, neuvostohallitus on valmis suostumaan siihen, että Suomelle jää siitä sellainen osa, joka sisältäisi riittävän suojan Viipurille. Suomen lähettiläs lausui käsityksenään, että tämä erityisvaatimus ei enää edusta vakavaa vaikeutta.
4. Suomen hallitus on päättänyt torjua laivastotukikohdan myöntämisen Neuvostoliitolle Hangossa.
5. Neuvostohallitus tarjoutuu hyväksymään Ahvenenmaan saarten linnoittamisen yksinomaan Suomen voimin ilman Ruotsin osallistumista. Lähettiläälle ei ollut selvää, liittyykö tämä neuvostohallituksen tarjous siihen, että Suomi suostuu tukikohtaan Hangossa.
6. Neuvostohallitus on tarjoutunut luovuttamaan noin 5 400 neliökilometriä pääosin metsämaita Suomen hallitukselle keski-Karjalassa. Tämä on hieman enemmän kuin kaksinkertainen siihen alueeseen nähden, jonka Suomi luovuttaisi neuvostohallitukselle. Lähettiläs totesi, että tämä tarjous ei tyydytä Suomen hallitusta. Yhteenvetona lähettiläs lausui mielipiteenään, että neuvostohallitus on valmis luopumaan tukikohtavaatimuksesta Hangossa saadakseen neuvottelut nopeasti päätökseen.
Ulkoasioita koskevassa selostuksessaan Korkeimmassa neuvostossa tänä iltana klo 9 Molotov kosketteli pitkään neuvotteluja Suomen kanssa. Vaikka hänen huomautustensa teksti ei ole vielä saatavissa, uskon että seuraava on tarkka yhteenveto hänen puheensa tästä osasta. Hän tarkasteli Neuvostoliiton ehdotuksia Leningradista pohjoiseen olevaa aluetta koskien, tiettyjä Suomenlahden saaria, joita halutaan laivastotukikohdan luomiseksi sekä tiettyjä rajanoikaisuja Karjalan pohjoisosassa. Niiden vastikkeeksi hän ilmoitti, että Neuvostoliitto on halukas antamaan Suomelle kaksinkertaisen määrän aluetta keski-Karjalassa ja luopuisi Neuvostoliiton vastaväitteistä, jotka koskevan Ahvenenmaan linnoittamista Suomen voimin ilman kolmannen valtion myötävaikutusta. Hän ei näytä maininneen Hankoa tai laivastotukikohtaa Suomen mantereella vaan viittasi tukikohtaan jollakin Suomenlahden saarella, luultavasti Suursaarella.
Presidentti Kalininille lähettämästä viestistä Molotov totesi, että se on Amerikan puolueettomuuden vastainen. Sitten hän lisäsi, että Neuvostoliitto antoi Suomelle itsenäisyyden 1917, mutta että Filippiinien täytyy vielä odottaa saman saamista Yhdysvalloilta!
Näyttää siltä, että Molotov, jättäessään mainitsematta Hangon ja viitatessaan vain tukikohtaan jollakin saarista Kronstadtin lähistöllä, hän todellisuudessa ilmoittaa Neuvostoliiton luopumisesta vaatimuksista tukikohdasta Suomen manneralueella. Sitä koskien viittaan sähkösanomaani n:o 828, 28. lokakuuta, klo 9 ip.
Edellä olevan valossa olen taipuvainen uskomaan, että tyydyttävään tulokseen pääsemisessä Suomen-Neuvostoliiton kiistassa ei ole suurempia vaikeuksia, minkä seikan, ellei neuvostohallitus ryhdy sitten johonkin "ystävällismieliseen yhteistyöhön" Filippiinien kanssa, pitäisi nyt sallia minulle yöunen.
Molotovin puheen täysi yhteenveto sähkötetään nyt aamulla sen jälkeen, kun teksti on saatavilla.

Steinhardt


Lähde: Foreign relations of the United States. Diplomatic papers. 1939. Volume I. General. (CONCERN OF THE UNITED STATES OVER SOVIET DEMANDS ON FINLAND AND THE OUTBREAK OF THE WINTER WAR). Department of State 1956, publ. 6242. (University of Wisconsin Digital Collections)

Presidentti Rooseveltin viesti Kalininille.

Edellinen (12. lokak.) | Suomi suurvaltapolitiikassa | Seuraava (3. marrask.).