По-русски In English

TOVERI V.M. MOLOTOVIN, SNTL:n KANSANKOMISSAARIEN
NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN RADIOPUHE 17.9.1939

Toverit! Suuren maamme kansalaiset!

Puolan-Saksan sodan tapahtumat ovat osoittaneet Puolan valtion sisäisen kyvyttömyyden ja oikeustoimikelvottomuuden. Puolan hallitsevat piirit ovat ajautuneet konkurssiin. Kaikki tämä on tapahtunut lyhyimmässä mahdollisessa ajassa.

On kulunut kaksi viikkoa ja Puola on jo menettänyt kaikki teolliset keskuksensa, useimmat suuret kaupunkinsa ja kulturelliset keskuksensa. Ei enää ole myöskään olemassa Varsovaa Puolan valtion pääkaupunkina. Kukaan ei tiedä Puolan hallituksen olinpaikkaa. Puolan väestön ovat sen toivottomat johtajat jättäneet oman onnensa nojaan. Puolan valtio ja sen hallitus ovat tosiasiallisesti lakanneet olemasta. Tästä johtuen Neuvostoliiton ja Puolan väliset sopimukset ovat lakanneet olemasta olemassa.

Puolaan on syntynyt tilanne, joka vaatii Neuvostoliiton hallitukselta valtion turvallisuuden kannalta erityistä huolenpitoa. Puolasta on tullut sopivaa aluetta kaikenlaisille onnettomuuksille ja yllätyksille, jotka muodostavat uhkan SNTL:lle. Neuvostohallitus on tähän saakka pysynyt puolueettomana. Mutta esitetyistä seikoista johtuen se ei tätä tilannetta koskien voi enää pysyä puolueettomana.

On mahdotonta vaatia neuvostohallitusta olemaan välinpitämätön verisukulaisien, Puolassa asuvien ukrainalaisten ja valkovenäläisten kohtalolle, kansakunnille, joilta tähän mennessä kansalaisoikeudet om viety pois ja jotka nyt on täysin hylätty. Neuvostohallitus katsoo, että sen pyhä velvollisuus on ojentaa auttava käsi ukrainalaisille ja valkovenäläisille Puolassa asuville veljilleen.

Tämän kaiken perusteella SNTL:n hallitus ojensi Puolan suurlähettiläälle Moskovassa nootin, jossa se ilmoittaa, että neuvostohallitus on käskenyt Puna-armeijan ylintä johtoa antamaan joukoille määräyksen ylittää rajan ja ottamaan Länsi-Ukrainan ja Länsi-Valkovenäjän väestön hengen ja omaisuuden suojelukseensa.

Neuvostohallitus toteaa myös tässä nootissa, että se aikoo samalla ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin irroittaakseen Puolan kansan onnettomasta sodasta, johonka sen järjettömät johtajat syöksivät, antaakseen sille mahdollisuuden elää rauhallista elämää.

Syyskuun ensimmäisinä päivinä, kun osittaisia pyyntöjä oli lähetetty Puna-armeijalle Ukrainassa, Valkovenäjälle ja neljään muuhun sotilaspiiriin, tilanne Puolassa ei ollut selvä ja tätä pyyntöä pidettiin vain ennakoivana toimenpiteenä. Kukaan ei voinut ajatellakaan, että Puolan valtio osoittautuisi niin kyvyttömäksi ja että se joutuisi sellaiseen pikaiseen sekasortoon, mikä nyt on tapahtunut kaikkialla Puolassa. Kun nyt kuitenkin tästä sekasorrosta on tullut totta ja Puolan poliitikot ovat joutuneet täydelliseen konkurssiin eivätkä pysty muuttamaan tilannetta Puolassa, tulee meidän Puna-armeijamme, joka on saanut laajoja täydennyksiä äskeisissä reserviläiskutsunnoissa, suorittaa kunniakkaasti sen kunniatehtävän, joka on nyt tullut sen eteen. Hallitus tuo esille vahvan uskonsa siihen, että Työläisten ja Talonpoikien Punainen Armeija tulee jälleen kerran osoittamaan taistelukykynsä, tietoisuutensa ja kurin, jotka sen suorittaessa suurta vapautustehtävää tulevat kattamaan sen uusilla urotöillä, sankaruudella ja kunnialla.

Samaan aikaan neuvostohallitus on toimittanut Puolan suurlähettiläälle osoitetun nootin kaikille hallituksille, joihin SNTL:llä on diplomaattisuhteet ja on ilmoittanut samalla, että Neuvostoliitto tulee noudattamaan neutraliteettipolitiikkaa näitä maita kohtaan.

Nämä ovat olleet ulkopolitiikkamme viimeaikaisempia toimenpiteitä.

Hallitus vetoaa myös Neuvostoliiton kansalaisiin seuraavalla selonteolla. Siinä yhteydessä, jolloin kansalaistemme keskuudessa tapahtui reserviläiskutsuntoja, tuotiin esille kehoituksia myös varastoida enemmän ruokaa ja muita tavaroita siinä pelossa, että toimitushuollon osalta otettaisiin käyttöön kuponkijärjestelmä. Hallitus pitää tähdellisenä ilmoittaa, että se ei aio ottaa käyttöön elintarvikkeiden ja teollisuustuotteiden säännöstelyjärjestelmää siitä huolimatta, että ulkoisista olosuhteista johtuen valtion toimenpiteissä voi olla hitautta jonkin aikaa. Pelkäänpä, että uhkaava vaara pilaantumisesta koskee vain niitä, jotka ryhtyivät ostamaan ylenmääräisesti ruokaa ja tavaroita. Maassamme on saatavissa kaikki tarpeellinen ja se tulee toimeen ilman toimitusten säännöstelyjärjestelmää.

Meidän tehtävämme on nyt, se on jokaisen työläisen ja talonpojan tehtävä, jokaisen toimihenkilön ja sivistyneistön edustajan tehtävä, työskennellä rehellisesti ja ilman oman voiton pyyntiä kukin kohdallaan ja auttamalla tällä tavalla Puna-armeijaa.

Mitä tulee kunniakkaan Puna-armeijamme sotilaisiin, minulla ei ole mitään epäilyksiä siitä, että he täyttävät isänmaan tehtävät kunniallisesti ja kunniakkaasti.

Neuvostoliiton kansat, maamme kaikki kansalaiset, Puna-armeijan ja laivaston sotilaan kokoontuvat enemmän kuin koskaan neuvostohallituksen ympärille, bolševistisen puolueemme ympärille, Neuvostoliiton suuren johtajan, viisaan toveri Stalinin ympärille, saavuttaakseen uusia ja ennen näkemättömiä menstyksiä teollisuudessa ja kolhooseissa, taatakseen uusia kunniakkaita voittoja Puna-armeijalle kaikilla rintamilla.

Lähde: Пропагандист и агитатор РККА. Орган политического управления РККА. № 19, lokakuu 1939. Tietokoneavustettu käännösluonnos: Pauli Kruhse.

Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa 1939-1940