Venäjäksi.
PÄIVÄKÄSKY No. 42
Luoteisrintaman joukoille

Leningrad, 14.3.1940.

Toverit, Puna-armeijan sotilaat, komentajat, komissaarit ja poliittiset työntekijät! Maaliskuun 12. päivänä 1940 solmittiin SNTL:n ja Suomen välillä rauhansopimus ja vihollisuudet ovat lakanneet kaikilla rintamilla klo 12:sta maaliskuun 13:na.
Puna-armeijan mahtava voima on jälleen taannut kestävän rauhan ja turvallisuuden kotimaamme pyhien rajojen eräällä sektorilla.
Englantilaiset ja ranskalaiset sotakiihkoilijat halutessaan luoda sotapesäkkeen maamme luoteisrajalle viskasivat Suomen rikolliseen seikkailuun SNTL:a vastaan.
Puolueen ja hallituksen tahtoa toteuttaen Puna-armeijan yksiköt vastasivat voimakkaalla iskulla sotakiihkoilijoiden iskuun.
Sodan ensi päivistä lähtien Puna-armeijan yksiköt ylittivät määrätietoisella hyökkäyksellä vihollisen rajan ja siirsivät sotatoimet sen alueelle.
Yksikään asutuskeskus eikä yksikään neuvostokansalainen kokenut sodan tuhoja omilla alueillaan.
Vihollinen yritti torjua Puna-armeijan yksiköiden voimakasta hyökkäystä Englannin ja Ranskan asiantuntijoiden opastuksella rakennetun "Mannerheim-linjan" avulla. Vihollinen yritti pysäyttää Puna-armeijan etenemisen kaikenlaisilla esteillä, ansoilla ja petollisilla hyökkäyksillä.
Taistelukenttien luonnonolot, pakkanen ja syvä lumi, teiden puute, metsät ja suot muodostivat ensisijaisen haitan joukkojemme etenemiselle.
Mutta ei ole olemassa sellaista voimaa, joka voisi pysäyttää Leninin ja Stalinin puolueen luoman ja ravitseman armeijan iskun. Ei ole olemassa linnoituksia, joita bolshevikit eivät voi vallata. Luoteisrintaman joukkojen iskujen alla "Mannerheim-linjan" ensiluokkaiset teräsbetonirakennelmat muuttuivat tomuksi.
Murtautumalla vihollisen kiinteän linnoitusvyöhykkeen läpi Luoteisrintaman urhoolliset joukot ovat tehneet historiassa ennen näkemättömän teon. Mikään muu armeija ei ole murtautunut mitä moderneimman linnoitusalueen läpi. Niin sanotut ensiluokkaiset Euroopan armeijat seisovat Saksan ja Ranskan linnoitetulla rajalla kykenemättä hyökkäämään sitä vastaan.
Luoteisrintaman joukot jatkaen sisällissodan kunniakkaita perinteitä ovat lisänneet uuden erinomaisen sankaruussivun Puna-armeijan historiaan.
Koko neuvostokansa on ylpeä poikiensa teoista, urheudesta ja sankaruudesta, joka takasi voiton vihollisesta ja maamme rajojen turvallisuuden ja loukkaamattomuuden sekä kestävän rauhan Itämeren ja Jäämeren rannikoille.
Luoteisrintaman sotaneuvosto lausuu kiitollisuutensa kaikille sotilaille, komentajille, komissaareille, upseereille ja poliittisille työntekijöille urheudesta, rohkeudesta ja isänmaan sotilaallisten velvollisuuksien uskollisesta suorittamisesta.
Me kumarramme lipuillamme niiden neuvostokansan kunniakkaiden poikien upeaa muistoa, jotka antoivat henkensä taisteluissa kotimaamme kunnian, arvokkuuden ja turvallisuuden puolesta.
Sotaneuvosto lähettää tervehdyksensä ja pikaisen paranemisen toivotuksensa niille sotilaille, komentajille ja poliittisille työntekijöille, jotka haavoittuivat sankarillisissa taisteluissa.
Eläköön voittoisa Punainen armeija!
Eläköön Suuri johtajamme, jonka nimessä joukkomme menivät rintamilla taisteluun ja voittivat, rakastettu toveri Stalin!
Tämä päiväkäsky on luettava kaikissa yksiköissä, niiden alayksiköissä, joukkueissa, esikunnissa ja rintamaryhmittelyissä.
Luoteisrintaman komentaja
1. luokan armeijankomentaja
S. TIMOSHENKO
Luoteisrintaman
sotaneuvoston jäsen
A. ZHDANOV
Luoteisrintaman
esikuntapäällikkö
2- luokan armeijankomentaja
I. SMORODINOV

RGVA. F. 34980, Op. 14. d. 44. l. 85—87. Kopio

Lähde: Neuvostoliiton-Suomen sota (Sovetsko-finljandskaja vojna) 1939-1940. 2 osaa. Toim. P.V.. Petrov, V.N. Stepakov. "Poligon", Pietari, 2003. Koneellisesti tuettu käännös 2010 Pauli Kruhse.

Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa 1939-1940 | Talvisodan historian sivuille.