Hangö arrendeområdet 1940-41
Porkala arrendeområdet 1944-56

Hangö

I Moskvafreden 12.3.1940 var Finland tvungen att överlåta Hangöudd och Hangö stad till Sovjet som marinbas för 30 år. Områdets areal var 115 kvadratkilometer och det innefattade c. 400 öar.

Tidpunkten för överlåtelsen var 22.3.1940 kl. 24:00. All befolkning omfattande då ungefär 3000 personer var evakuerad. En större del var redan tidigare flyttat annanstans. 8000 människor förlorade sitt hem.

Efter krigsutbrottet i fortsättningskriget olika slags konfrontationer ägde rum i Hangöområdet. Finnarna emellertid inte tog till någon större offensiv. Ryssarna retirerade från Hangö 2.12.1941. Staden lämnades kvar med kraftig minering, vilken i trots av alla säkerhetsåtgärder förorsakade många olyckor. Avståendet från Hangöområdet fastställdes slutgiltigt i fredsfördraget i Paris år 1947.

Hangö stads nätsida.

Porkala

I vapenstilleståndsfördraget i Moskva 19.9.1944 hade ryssarna krävt ett nytt militärbasområde i Porkala 20 km mot väster från Helsingfors. Arrenderingen fastställdes i fredsfördraget i Paris år 1947. Arrendetidens längd bestämdes att vara 50 år (skulle ha tagit slut år 1994).

Områdets areal var 380,5 km2. Det omfattade delar av Kyrkslätt, Ingå och Sjundeå kommuner samt nästan hela Degerby kommun. Området borde tömmas i 10 dagar, föranledande till det att 10 000 personer förlorade sitt hem. Efter omständigheterna blev annorlunda övergav Sovjet området och det återbördades till Finland år 1956.


kabanov
Generallöjtnant Sergej Ivanovitj
Kabanov (1901-1973) ledde
först Hangö och sedan Porkala
marinbaser.
Begravningsplats vid Obbnäsvägen 225.

Degerby IGOR-museet (60°05'03.8"N 24°10'32.0"E ; 60.084394, 24.175544)


Litteratur:
Hangöudd
Hangö belägras. Red. Pelle Lindholm, Ekenäs 1942. (Särskilt om de utländska frivilliga på Hangöfronten). | Stig Nyström: "krasnij gangut". Ekenäs/Tammisaari 1984. | Pekka Silvast: Hankoniemi 1940-41. Tammisaari 1985. | Niilo Lappalainen: Hankoniemi toisessa maailmansodassa, WSOY 1987.
Porkala
Porkalabygden och dess minnen. Red. Einàr Pontan och Alf Brenner, Helsingfors 1945. | Pekka Silvast: Porkkala 1944-56. Neuvostoliiton merisotilaallinen tukikohta. Sotamuseon tutkimusraportti (1/1991). Hanko 1991.
Kabanovs fotograf
Gangut. 1941. Samling. Samlad av K.K.Grisjtjinskij. Lenizdat 1974.

Tillbaka till innehållsförteckning.