no pyccku

Folkkommissariernas
råd

Petrograd
den I8 december 1917.
No 101.

Besvarande Finlands regerings hänvändning beträffande erkännandet av den finländska republikens självständighet besluter Folkkommissariernas råd i full överensstämmelse med principen om nationernas självbestämmanderätt
att ingå till Centrala verkställande kommittén med förslaget:

a/ att erkänna den finländska republikens statliga självständighet,

och b/ att organisera, enligt överenskommelse med den finländska regeringen, en särskild kommission av representanter för båda parterna i o.f. utarbetande av de praktiska åtgärder, vilka härflyta av Finlands avskiljande från Ryssland.

Ordförande
för Folkkommissariernas råd Vl. Uljanov (Lenin)

Folkkommissarierna: L. Trotski
G. Petrovski
J. Stalin
I. Steinberg
V. Karelin A. Schlichter.


Byråchefen
för Folkkommissariernas råd Vlad. Bontsh-Brujevitsh

Rådets sekretär N. Gorbunov.Steinberg och Karelin var vänstersocialrevolutionärer (eser) i Sovjet-Rysslands enda koalitionregering (25.12.1917-16.3.1918 efter nya stilen).

Tillbaka till historiasidorna.