Kartor över finska städer.

Turistföreningen i Finland Kartbok Finland från år 1902.

Folkm. = Folkmängd 1.1.1902

Björneborg - Folkm. 15,400.
Borgå - Folkm. 5,130.
Ekenäs - Folkm. 2,420.
Fredrikshamn - Folkm. 3,060.
Hangö - Folkm. 5,030.
Heinola - Folkm. 1,660.
Helsingfors: - Folkm. 97,000

Centrala staden norrut från Södra Esplanaden
Centrala staden mot söder från Alexandersgatan
Helsingfors stads område
 • Bikarta: Fölisön
  Joensuu - Folkm. 3,630.
  Jyväskylä - Folkm. 3,100.
  Kajana - Folkm. 1,270.
  Kexholm - Folkm. 1,620.
  Kotka - Folkm. 6,420.
  Kuopio - Folkm. 12,070.
 • Bikarta: Puijo.
  Lovisa - Folkm. 2,670.
  Nyslott - Folkm. 2,230.
 • Bikarta/: Olofsborg.
  Sankt Michel - Folkm. 3,500.
  Sordavala - Folkm. 2,050.
  Tammerfors - Folkm. 27,650.
  Tavastehus - Folkm. 5,420.
  Uleåborg - Folkm. 16,700.
  Nikolaistad - Wasa - Folkm. 15,570.
 • Bikarta: Wasa och Gamla Wasa.
  Wiborg - Folkm. 33,000.
 • Bikarta: Monrepos.
 • Bilder från nutida Viborg.

  Villmanstrand - Folkm. 2,290.
  Åbo - Folkm. 39,190.


  Tillbaka till historiasidorna.