Ordförande av Helsingfors revolutionära ryska rajonskommitté i Helsingfors, I. Smilga, i februari 1918

Finlands revolution och de ryska soldaterna.

Uti Helsingfors arbetar- och soldatråds tidning "Iswestija" har under ovanstående rubrik offentliggjorts följande:

Den segrande revolutionen i Helsingfors har störtat den borgerliga senaten och överlämnat makten i finska folkets händer. Som representanter för det revolutionära Ryssland kan vi hälsa arbetarklassen i det lilla steniga landet och önskar den fortsatt ny framgång i kampen. Våra, den socialistiska revolutionens paroller har i själva värket börjat besannas. Det lilla Finland förenar genom sin revolution sitt öde med vår revolution.

Därför, att i Finland finnes ryska soldater och därför, att det borgerliga vita gardet i själva värket kämpar mot oss, har inför de ryska soldaterna rest sig den tillspetsade frågan om vårt förhållande till Finland. För oss, ryska revolutionärer, är den av revolutionen tillsatta finländska regeringen den mest lagliga regering.

Rätten att göra revolution mot sina förtryckare är ett folks högsta rätt. For oss alla är detta klart och tarvar inga bevis.

Men detta förstår även Finlands borgarklass väl. För den är ingalunda hemlig de ryska soldaternas medkänsla med Finlands proletariat. I Österbotten har man på flera orter anfallit våra soldater och avväpnat dem. Det är okänt, hur man förfarit med fångarna. Vita gardets hopar samlar sig i Österbotten och förbereder sig för krig mot Helsingfors. Vad bör vi göra under detta allvarliga ögonblick?

Bör vi vara "neutrala", bör vi avstå vapen åt vita gardet? Man kan inte tänka sig något skamligare. Skall Rysslands revolutionära trupper ge sig inför de borgerliga hoparna? Aldrig kommer en ärlig rysk soldat att nedlägga vapen inför vita gardet. Hällre döden än svek mot revolutionen!

Skoningslös kamp mot alla vita banditer! Borgarklassens legoknektar skall förintas. Våra soldater, som besegrat sin borgarklass hemma, kommer inte att tåla skämt från den finländska borgarklassens sida. Skoningslös likvid med revolutionens fiender! Alla ärliga element bland våra trupper, upp till kamp mot de vita banditerna!

De kommer att hundrafalt få svara för våldet mot våra kamrater. Alla våra trupper bör vara färdiga till strid! Vår plikt mot Finlands revolution kommer vi att fylla till slut.

Rayonkomiténs ordförande
I. Smilga.

Arbetarnas Notisblad Nr. 4. Söndagen den 3 februari 1918.


Tillbaka till historiasidorna.