Introducing the Finnish language

Some voice samples of the Finnish language

Here is a short list of Finnish (country: Suomi) place names in .au form: Helsinki, Tampere, Turku, Espoo, Vantaa, Hämeenlinna, Lahti, Jyväskylä, Oulu, Rovaniemi

An excerpt from the article "Finnish" in the book "The Languages of the World" by Kenneth Katzner, rev. edition 1986, Routledge, London 1990. The sample (Katzner's choice?) is not "a very good one" for any attempt to give a casual reader an insight to linguistical structures or forms of the Finnish language - the contents of this excerpt of the fine book are "too philosophical" for this purpose. However, the voice sample gives you some picture about the intonation and tonal structure of the language.

Finnish In MP3

"Sillä minä, Sinuhe, olen ihminen ja ihmisenä olen elänyt jokaisessa ihmisessä, joka on ollut ennen minua, ja ihmisenä elän jokaisessa ihmisessä, joka tulee jälkeeni. Elän ihmisen itkussa ja ilossa, hänen surussaan ja pelossaan elän, hyvyydessään ja pahuudessaan, oikeudessa ja vääryydessä, heikkoudessa ja väkevyydessä. Ihmisenä olen elävä ihmisessä ikuisesti enkä sen tähden kaipaa uhreja hautaani ja kuolemattomuutta nimelleni. Tämän kirjoitti Sinuhe, egyptiläinen, hän, joka eli yksinäisenä kaikki elamänsä päivät."

"For I, Sinuhe, am a human being. I have lived in everyone who existed before me and shall live in all who come after me. I shall live in human tears and laughter, in human sorrow and fear, in human goodness and wickedness, in justice and injustice, in weakness and strength. As a human being I shall live eternally in mankind. I desire no offerings at my tomb and no immortality for my name. This was written by Sinuhe, the Egyptian, who lived alone all the days of his life."

- MIKA WALTARI, The Egyptian (1954)


Are the Finnish and the Hungarian languages related?

An article by Gyula Weöres (1935). The same article in Finnish.
Back to homepage.