TALOKOHTAISET TIEDOT

Talokohtaiset tiedot ovat seuraavat:

1. rivi: Talon katunumero, kortteli/tontti tai rekisterinumero; * = tietoja saatu rakennussuunnittelijalta; ** = tietoja saatu rakennusliikkeeltä; *** = tietoja saatu molemmilta edellä mainitulta; + = tietoja saatu talonomistajalta tai isännöitsijältä

2. rivi: Rakennussuunnittelija (useimmiten arkkitehti). Titteli on suunnittelun ajankohdalta, myöhempiä tittelinmuutoksia ei ole otettu huomioon.

3. rivi: Rakennusliike. Tarkoittaa rakentamisesta kokonaisvastuun kantanutta yritystä. Aliurakoitsijoita ei ole selvitetty.

4. rivi: Rakennustyyppi. Asuintaloiksi on merkitty kaikki kerrostalot, jotka ovat pääasiallisesti tarkoitetut asumiskäyttöön, vaikka niissä olisikin esim. alakerroksessa erilaisia myymälä- y.m. tiloja. Niitä ei ole mainittu. Asuintaloista omiksi tyypeikseen on merkitty omakotitalot, paritalot ja rivitalot. Pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan on merkitty muut rakennukset siis teollisuusrakennukset, toimistorakennukset, liikerakennukset, varastorakennukset, koulurakennukset j.n.e.

5. rivi: Rakennuksen valmistumisvuosi.

Mikäli tontti on kulmatontti tai rajoittuu kahteen tai useampaan katuun, on ensimmäisen rivin alla mainittu muut osoitteet.

Kustakin tontista on paria poikkeusta lukuunottamatta mainittu tiedot vain kerran. Määrättyjä katuja on pidetty eräänlaisina pääkatuina, joiden varrella olevista kaikista tonteista on annettu kaikki tiedot. Näin ollen kulmatonteista ja kahdelle tai useammalle kadulle ulottuvista tonteista on merkitty viittaus osoitteeseen, jossa tiedot ovat. Kaikista rakennuksista ei ole saatu täydellisiä tietoja. Näin on asianlaita varsinkin vanhempien talojen osalta. Puuttuvan tiedon kohdalle on merkitty -.

Erityisesti rakennusliikkeitä on ollut vaikea selvittää ja varsinkin omakotitalojen ja rivitalojen kohdalla.

Rakentaminen on tapahtunut monasti laskutustyönä tai osaurakoina, jolloin varsinaista rakennusliikettä ei voida nimetäkään. Toisaalta omistajavaihdokset aiheuttavat sen, että tietoja ei aina ole saatavissa.


Vihreällä on merkitty Lauttasaari-lehdessä 17.3.1990 julkaistut rakennuskannan muutosluettelon tiedot. Satunnaiset, myöhemmät tiedot on merkitty punaisella. Näistä ja muistakin tiedoista voi antaa palautetta oheisella lomakkeella.

Kortteleiden ja tonttien numerointi on pääosin ennallaan (2006). Yhdistelyjen ja erottamisien yhteydessä muutoksia on kuitenkin voinut tapahtua. Näitä muutoksia ei ole seurattu.

Paluu luettelon etusivulle.