B

 10 21  Backman, Alb., konttoristi, kontorist.
 10 74  Backman, Arth., prokuristi, prokurist.
  4 61  Backman, G. A., lääkäri, läkare.
  9 78  Backman, H. E., rahastonhoitaja, kassör.
 10 29  Backman, Hj., urkuri, orgelnist.
  1 53  Backman, J. A., teurastaja, slaktare.
 15 41  Backström, Gunnar, hovioik. ausk., hofr. ausk.
  3 99  Badinrättningen, Hamngatan 2.
  9 32  — " — Otavaltagatan 2.
 10 38  — " — Ronkagatan 13.
  5 12  — " — Tavastgatan 26.
 14 30  — " — Trädgårdsgatan 31.
  8 33  Balkewitsch, E., rouva, fru.
  5 08  Baningeniörkontoret.
  3 47  Barnbördshuset.
 12 28  Barnträdgärden. (Mustonen).
  7 09  Begrafningsplatsen. (Rantanen, Kust. V., trädgårdsm.).
  2 74  Benmjölsfabriken.
  3 64  Berg, P. K., kaupunginvoudin apulainen, stadsfogdebiträde.
  8 89  Berggren, A., rouva, fru, Tampereen Sähkötoimisto.
 13 57  Bergholm,, A. M., puseroliike, blusaffär.
 14 25  Bergius, E. A., insinööri, ingeniör.
 11 42  Bergroth, Arthur, kaupunginvouti, stadsfogde.
  9 57  Bergström, C. U., kelloseppä, urmakare.
  2 88  Besigtningstation för lifsförnödenheter.
  3 48 | Birkala, central.
  3 89 | 
  2 72  Björkell, Oskar, tehtailija, fabrikör.
  2 63  Björkman, Bernh., kauppias, handl.
  9 60  Björkman, A. F., kauppias, handl.
  9 60  Björkman, Elsa, rouva, fru.
 11 55  Björkman, Fanny, pesulaitos, tvättinrättning.
 12 79  — " — asunto, bostad.
 10 01  Björkqvist, Fr., tukkukauppa, partiaffär.
   22  — " — vähittäiskauppa, minutaffär.
 12 90  — " — yksityiskonttoori, privatkontor.
 10 94  Björkqvist, Geo, lääkäri, läkare.
  2 20  Blom, John, konttoori, kontor, tukkukauppa-osasto, partiafdelning.
  8 80  — " — vähittäisosastot, minutafdelning.
   87  Blom, John, huvila & asunto, villa & bostad.
  6 14  Blom, Victor, konsuli, konsul.
  2 51  — " — huvila, villa.
 12 41  Blomqvist, T. J., metsänhoitaja, forstmästare.
 13 71  Blomstedt, Saimi & Iri, neidit, fröknar.
  8 57  Blyh, A., kauppa-apulainen, handelsbitr.
 11 05  Boehm, E., lehtori, lektor.
   71  Bomullspinneriet, kontor, se Finlayson & C:o A.B.
  4 68  Bomullspinneriet. (Lapinniemi).
  5 03  Bonsdorff, O., insinööri, ingeniör.
  3 14  Borenius, Ernst, pankinjohtaja, bankdirektör.
  6 77  — " — huvila, villa.
  9 23  Borg, Fredrik, apteekkari, apotekare.
  7 11  Borgenström, Toivo, insinööri, ingeniör.
 12 38  Borodinskij, Jevgenij, pastori, pastor.
  1 13  Bosoff, N., kauppaliike, handelsfirma.
  5 64  Boxström, A., pankinjohtaja, bankdirekt.
 11 69  Brander, Ida, koruompelija.
 14 70  Brander, Lydia, Sentraali Kenkäkauppa.
 11 69  Brander, Uno, konttoristi, kontorist.
  2 93  Brandmästare.
  5 55  Brandstation.
  7 21  Broman, Amy, leskirouva, enkefru; paikanvälitystoimisto, platsförmedlingsbyrå.
  4 79  Bryggeriernas kontor.
  2 80  Bränneriet.
     Byggnadskontoret, handelsaffär, se Tampereen Rakennuskonttoori.
 10 66  Bäckman, Rudolf, luutnantti, löjtnant.
   43  Bärlund, F. W., tullinhoitaja, tullförvaltare.
  2 33  Bärman, K. H., urakoitsija, entrepren.
  

C

  2 03  Cajander, V. E., konttoripäällikkö, kontorschef.
 11 11  Cannelin, Einar, lyseonkollega, lyceikolleg.
  9 54  Cannelin, Ellen, tyttökoulun johtajatar, fruntimmerskolans föreståndarinna.
 12 29  Canth, Pekka, insinööri, ingeniör.
  6 95  Caselius, Ano E., raatimies, rådman. Kesäasunto, sommarbostad, Aitoniemi.
  4 91  Cavén, Pekka, isännöitsijä, disponent.
  4 21  Cavonius, Albert, kauppias, handlande.
  5 41  Ceder, Edv., talonomistaja, gårdsägare.
  3 75  Cederström, Katri, rouva, fru.
 11 07 | Central Hotelli.
 11 32 |  
 10 67  Centraltryckeriet.
  5 50  Christiansen, Magnus, insinööri, ingeniör.
  2 72  Cicoriafabriken, (Oskar  Björkell).
  6 06  Clayhills, Ellen, asunto ja huvila, bostad och villa.
  8 91  Commerce, ruokatarjoilu, matserver.
  5 45  Cooke, William, insinööri, ingeniör.
  9 00 |
  9 20 | Credit.
 13 31 |
  

D

 12 78  De Blindas Förening.
 10 55  — " — försäljning.
  9 27  De gamlas hem.
 12 17  Diakonissat, kaupunkilähetyksen.
  2 46  Distriktsingeniörskontor.
 11 34  Djurkliniken, (M. Herva).
  3 97  Djurling, Lotten, kuosiliike, modeaffär.
  8 94  — " — villavaatetusliike, yllevaruaffär.
 11 98  Donner, A., insinööri, ingeniör.
 15 46  Drogerihandels Aktiebolaget i Tammerfors, direktör.
 15 45  — " — kontor.
  3 76  — " — lager.
  5 26  — " — butik.
 12 70  — " — fabrik.
  7 08  Drogerihandeln, (Relander).
  4 66  — " — Puupposen Rohdoskauppa.
 10 60  — " — K. W. Wegelius, Hämeen Rohdoskauppa.
 15 53  3:nen Druschinan kanslia.
  8 43  Drätselkammarens kansli, sekreterare och samlingsrum.
  4 70  — " — notarie.
   73  Drätselkontoret.
  1 29  Dunderberg, K. F., konepaja, vaski- ja levyseppä, mek.-verkstad & kopparslagare.
  1 93  — " — asunto, bostad.
  9 35  Durchman, G., kauppamatkustaja, handelsresande.
 14 09  Durchman, Ina, opettajatar, lärarinna.
   56  Durchman, J. T., insinööri, ingeniör.

Sähköiseen muotoon toimittanut Pauli Kruhse

Paluu etulehdelle.