Liittyy I. Uschakoffin 1898 toimittamaan Suomenmaan kartta -hakemistoon.
Maaseutukunnissa olevat teollisuuslaitokset on esitetty ao. hakusanan kohdalla.


Teollisuuslaitoksia kaupungeissa

ja niiden

läheisyydessä.

Muist.
1) Minkälaatuiset teollisuuslaitokset ovat otetut alla olevaan luetteloon, ks. Selityksiä hakemiston alussa.
2) Kursiivikirjaimilla on painettu kaikki toiminimet; samalla merkitsevät nämä asianom. toiminimien omistamia teollisuuslaitoksia silloin, kun erityistä tehtaannimeä näiden ohella ei ole mainittu.

Hamina.

 • Höyrymylly: A. W. Meijer (omist. kaupp. A. W. Meijerin perill.).
 • Oluttehdas: A. E. Bask.

  Läheisyydessä:

 • Tervasaaren l. Haminan höyrysaha: Bröder Aladin (omist. K. ja A. Aladin).
 • Ks. Ristniemi, [sivu 87].

  Hanko.

 • Jäähdytyslaitos ulosvietävän voin ja metsänriistan käsittelyä varten: Frysningsakt.bol. i Hangö (toimeenpan. joht. kaupp. M. Lignell, pääom. 100,000).
 • Kirjapaino: Hangö tryckeri- o. tidningsakt.bol. (isännöits. A. Holmberg, maks. pääom. 9,000).
 • Kivenhakkuulaitos: Akt.bol. Granit (johtokunnan puheenjoht. prof. E. R. Neovius, maks. pääom. 391,000).
 • Valtionrautateiden konepaja.
 • Voiastiatehdas: Akt.bol. Agros (toimeenpan. joht. Arthur H. Borgström, pääom. 100,000).

  Läheisyydessä:

 • Hangon tiilitehdas: Gabriel Ekholm (0,5 km kpgista).
 • Höyrysaha ja puusepäntehdas: Hangö ångsåg & snickeri (omist. A. Dahlberg, G. Ekholm y. m.).
 • Höyrysaha, puusepän- ja valkeanviriketehdas: Martin Lignell (uusi; 3 km koill. Hangosta).
 • Meijeri: Hangö mejeri (omist. A. H. Borgström).
 • Ks. Dynamiittitehdas, [sivu 6].

  Heinola.

 • Höyrysaha: Koskensaari bol. (omist. Heinolan polttimo-os.yht. ja ins. G. A. Appelberg).
 • Oluttehdas: F. Lemström.
 • Väkiviinatehdas: Heinola bränneri akt.bol. (johtok. ins. G. A. Appelberg, pääom. 80,000).

  Läheisyydessä:

 • Polttimo: Heinola bränneri akt.bol.
 • Ks. Koskensaari, [sivu 43].

  Helsinki.

 • Ajokalutehtaita: Akt.bol. Spennerts sadel- & åkdonsfabr.; Westerdahl & Forström (omist. A. A. Forströmin konkurssipesä).
 • Asfalttitehtaita: H:fors asfaltakt.bol. (toimeenpan. joht. kaup.neuv. P. Chmelewski, pääom. 200.000); H:fors asfalttakfiltfabr. (omist. J. E. Cronvallin perill.); Aleks. Pelander; Sandudds tekniska asfaltfabr. (omist. G. Nordgren ja K. A. Grönholm); Wilcken & C:o (omist. tehtail. H. Wilcken ja ins. E. Degerholm).
 • Etikkatehdas: H:fors nya ättiksfabrik. Ida Poschner.
 • Harja- ja sivellintehdas: C. E. Lindgren.
 • Hattutehtaita: Finska strå- och filthattfabr.akt.bol. (isännöits. P. Pagh, pääom. 50,000); Joh. Wecksell (omist. A. Wecksell); — H:fors hattmanufakturakt.bol. (pääom. 100,000; perustetaan).
 • Hiilihappotehdas: Finska kolsyreindustri akt.bol. (toimeenpan. joht. E. W. Lindewald, pääom. 120,000; tekeillä).
 • Höyry-kirjansitomoita, ks. Kirjansitomatehtaat.
 • Höyryleipomoita: K. M. Brondin (omist. rouv. W. S. Brondin); Akt.bol. H:fors ångbageri (isännöits. E. Schumacher, pääom. 65,000).
 • Höyrymylly: Andrej Piräjeff.
 • Höyry-puusepäntehtaita: Rich. Heimberger; J. O. Norbäck; Sandvikens akt. bol. (toimeenpan. joht. asess. U. Kurtén, pääom. 250,000); Sörnäs snickeri akt.bol. (toimeenpan. joht. A. G. Danielsson, maks. pääom. 550,000); Helsingin puuseppätehdas os.yht. (joht. toht. K. A. Brander y. m., pääom. 30,000).
 • Höyrysahoja: Sandvikens akt.bol.; Sörnäisten l. Nätholman höyrys. (omist. Sörnäs snick.akt.bol.); — H:fors ångvedsågs akt.bol. (uusi).
 • Kaakelitehtaita: Wilh. Andsténs fabr.akt.bol. (isännöits. O. Andstén, pääom. 500,000); Akt.bol. Gräsvikens kakelfabrik (toimeenpan. joht. kaup.neuv. P. Chmelewski, maks. pääom. 75,000).
 • Kaasutehdas: Gaslysningsakt.bol. i H:fors (isännöits. luutn. T. v. Frenckell, pääom. 1,000,000).
 • Kalansavustustehdas: Kristineholms fiskrökeri, A. F. Hagelberg.
 • Kalkkiuuni: H:fors kalkugns akt.bol. (toimeenpan. joht. kolleegineuv. A. W. Lindfors, maks. pääom. 110,000).
 • Karamellitehtaita: N. Bonsdorff; Karl Fazers konditori & chokoladfabr.; Knut Hildéns karamellfabr.; Karamell-, chokolad- & marmeladfabriken, Westerlund & C:o (omist. F. W. Westerlund ja F. Degerstedt).
 • Kattohuopatehtaita, ks. Asfalttitehtaat.
 • Kemiallisia tehtaita, ks. Teknokemialliset tehtaat.
 • Kiiltolakkatehtaita, ks. Teknokemialliset tehtaat.
 • Kirjansitomatehtaita: Os.yht. Weilin & Göös akt.bol.; Ångbokbinderifabriken Fenix (omist. arkkit. R. Björnberg).
 • Kirjapainoja: J. C. Frenckell & Son (omist. asess. W. ja luutn. T. v. Frenckell); H:fors accidenstryckeri Rob. A. Salzenstein; Akt.bol. H:fors centraltryckeri (isännöits. hovineuv. W. Westzynthius, maks. pääom. 75,000); Helsingin suomal. sanomalehti os.yht. (joht. varatuom. J. Svanljung y. m., maks. pääom. 148,300; Päivälehden paino); Hufvudstadsbladetin uusi paino (Hufvudstadsbladets akt.bol.; toimeenpan. joht. maist. A. K. Frenckell, maks. pääom. 260,000): Victor Pettersson & C:o tryckeriakt.bol. (toimeenpan. joht. sanomal. toim. P. Hj. Olsson, maks. pääom. 85,000); Keis. Senaatin paino; J. Simelii arfvingars boktryckeriakt.bol. (toimeenpan. joht. neiti E. Chydenius, pääom. 150,000); Suomal. kirjallisuuden seuran kirjapainon os.yht. (isännöits. maist. V. Löfgren, pääom. 340,000); Tidnings- och tryckeriakt.bol. i H:fors (toimeenpan. joht. pormest. E. Öhman, maks. pääom. 100,000; Nya Pressenin paino); Akt.bol. F. Tilgmanns bok- och stentryckeri samt kemigrafi; Os.yht. Weilin & Göös akt.bol.
 • Kivennäisvesitehtaita: Edvard Forsberg & Comp.; Aug. Ludv. Hartwall; H:fors nya läskdrycksfabr. (omist. merikapt. K. M. Björklund); K. A. Sundbäck (omist. rouv. A. Sundbäck); Aug. Tillanders mineralvattenfabr. (omist. rouv. A. Tillander).
 • Kivipainoja: Gust. Arvidssons litografiska atelier; F. Liewendals lithogr. tryckeri (omist. G. R. Liewendal); Akt.bol. F. Tilgmanns bok- och stentryckeri samt kemigrafi (toimeenpan. joht. E. Tilgmann, pääom. 400,000); Os.yht. Weilin & Göös akt.bol. (toimeenpan. joht. leht. K. G. Göös, pääom. 500,000); Akt.bol. Lilius & Hertzberg (toimeenpan. joht. kapt. K. Lilius ja hra H. Hertzberg, pääom. 250,000).
 • Konepajoja: G. E. Berggrens mekaniska verkstad; Gaslysningsakt.bol. i H:fors (m. m. vesijohtoputkia); Fabriksakt. bol. Gröhn & Krause (m. m. vesijohtoputkia; joht. tehtail. P. W. Grahn ja kons. K. Stockmann, pääom. 30,000); H:fors skeppsvarf & mek. verkstad, Herman Jäderholm (kiinteimistöt omistaa H:fors varfs- och fabriksakt. bol., toimeenpan. joht. P. Sinebrychoff, maks. pääom. 500,000); Rob. Huber (m. m. vesijohtoputkia); Maskin- och brobyggnadsakt.bol. (isännöits. ins. K. Söderman, maks. pääom. 600,000); A. A. Nyman (m. m. kalustoja sairaaloihin); Akt.bol. Sandvikens skeppsdocka och mek. verkstad; Seppolan konepaja (Juho Nissinen); J. D. Stenberg & Söner (omist. ins. A. Stenberg); John Stenbergs maskinfabriksakt.bol. (isännöits. ins. H. Lindeberg, pääom. 300,000); Valtionrautateiden konepaja.
 • Kummitehdas: Suomen gummitehd.os.yht. (toimeenpan. joht. ins. E. Thulin, pääom. 100,000; tekeillä).
 • Kylttitehdas: Josef Jonssons skyltfabrik, H:fors filial (esimies V. Castegren).
 • Laivatokka: Akt.bol. Sandvikens skeppsdocka och mekaniska verkstad (toimeenpan. joht. ins. E. Bergroth, pääom. 400,000).
 • Laivaveistämöitä: H:fors skeppsvarf & mek. verkst., Herman Jäderholm; Maskin- och brobyggnadsakt.bol.; J. D. Stenberg & Söner.
 • Lakka-ja kiiltolakkatehtaita, ks. Tekno-kemialliset tehtaat.
 • Leipomoita, ks. Höyryleipomot.
 • Liimatehdas, ks. Luujauhotehdas.
 • Litograafisia laitoksia, ks. Kivipainot.
 • Luujauho- ja liimatehdas: Munkholmens akt.bol. (toimeenpan. joht. kaupp. M. Hallberg, pääom. 450,000).
 • Läkki- ja levysepäntehdas: G. W. Sohlberg.
 • Makkaratehtaita: G. A. Lentz; J. Neumann; A. O. Seeck.
 • Marmelaatitehtaita, ks. Karamellitehtaat.
 • Marmoriittitehdas: Finska marmoritakt.bolaget (toimeenpan. joht. ins. C. Östman, pääom. 100,000; perustetaan).
 • Mylly, ks. Höyrymylly.
 • Nahkatehdas: Munkholmens akt.bol. (perustetaan).
 • Nyörinpunomatehdas: K. W. Rosenberg.
 • Oluttehtaita: Nya aktiebryggeriet (toimeenpan. joht. kaupp. A. Palmroos, pääom. 300,000); Akt.bol. P. Sinebrychoff (toimeenpan. joht. P. Sinebrychoff, pääom. 3,600,000).
 • Paitatehtaita: Enoch Westergrénin paitatehd. (omist. rouv. I. L. Westergrén); Helsingin paitatehd. (neiti H. E. Wiklander).
 • Paju- ja rottinkitavaratehdas: V. v. Wright.
 • Panimoita, ks. Oluttehtaat, Portteritehdas.
 • Portteritehdas: C. A. Robsahm (omist O. F. Weckström).
 • Punssi- ja viinitehtaita: Carl Bergroth; C. O. Lindgrén Nya svenska pounschfabriken; J. C. Maexmontan, Ernst Nyberg & C:o (omist. E. Nyberg); Axel Pihlgren; Akt.bol. J. H. Wickel (toimeenpan. joht. W. Wickel, maks. pääom. 292,000).
 • Puusepäntehtaita, ks. Höyry-puusepäntehtaat.
 • Rautasänkytehdas: Finska jernsängsfabriken Emil Rehnberg.
 • Rullakartiinitehdas: Sandudd tapetfabriks akt.bol.; Sven Strindberg (myöskin peilejä ja kullattuja listoja).
 • Ruumiinarkkutehdas: Frans J. Holmgrens likkistfabr. (omist. neiti H. Karsten).
 • Sahoja, ks. Höyrysahat.
 • Saippuatehdas: H:fors tvålfabr., inneh. J. Eichinger.
 • Sateenvarjotehdas: H:fors paraply- och parasollfabr. (omist. W. Jepsen).
 • Satulantekijäntehdas: Akt.bol. Spennerts sadel- & åkdonsfabr. (toimeenpan. joht. C. Fr. Spennert, maks. pääom. 50,000).
 • Saviruukkitehtaita: Gamla murbruksfabr. Edv. Almqvist; Nyman & Halonen; Julius Tallberg.
 • Sementtivalimolta: H:fors cementgjuteriakt.bol. (rahaston hoit. kaup.neuv. P. Chmelewski, teknillin., toimeenpan. joht. ins. E. Ridderstad, maks. pääom. 25,000); Nyman & Halonen; Wilcken & C:o.
 • Sikuritehdas: H:fors ångcikoriefabr. G. Strömberg.
 • Sivellintehdas, ks. Harjatehdas.
 • Sokuritehtaita: Tölö sockerbruks akt.bol. (isännöits. maist. G. Federley, pääom. 1,600,000); G. Strömberg (palasokuria ja siirappia; tekeillä); M. E. Fazer & C:o (perustetaan).
 • Suklaatehdas: Karl Fazers konditori & chokoladfabr.; — ks. Karamellitehtaat.
 • Tapettitehdas: Sandudd tapetfabriks akt. bol. (isännöits. kun.neuv. F. W. Grönqvist, pääom. 300,000).
 • Tehdas sähkövalaistusta varten: H:fors elektriska belysnings akt.bol. (toimeenpan. joht. ins. H. Mäklin, maks. pääom. 100,000).
 • Tehtaita sähkökoneiden valmistamista varten: Gottfr. Strömberg (myöskin dynamokoneita); Dan. Joh. Wadéns elektriska affär (telefooneja); Finska elektriska akt.bol. (toimeenpan. joht. ins. G. Zitting, pääom. 300,000; tekeillä).
 • Tehtaita vesijohtoputkien valmistamista varten, ks. Konepajat.
 • Teknokemiallisiä tehtaita: Emil Björkells tekniska fabr.; H:fors teknokemiska laboratorium, tillhörigt Finska färg- & fernissfabriksakt.bol.: H:fors tekniska fabr. (omist. M. Krook; kiilto- ja väkiviinalakkaa); Sandudds tekn. asfaltfabr. (kiilto- ja väkiviinalakkaa).
 • Telefoonitehdas, ks. Tehtaat sähkökoneiden valmistamista varten.
 • Teurastuslaitos: Hfors slagtinrättningsakt.bol. (toimeenpan. joht. J. E. Hacklin, pääom. 60,000).
 • Tislaustehtaita, ks. Väkiviinatehtaat.
 • Tupakkatehtaita: H. Borgström J:r tobaksfabr. (omist. kaup.neuv. L. Borgström); Tobaksfabriken Kronan i H:fors (omist. asess. B. Kjöllerfeldt); Turkiska tobaksfabr. Ottoman St. St. Stockus; Akt.bol. Tollander & Klärichs tobaksfabr. (toimeenpan. joht. arkkit. H. E. Saurén, pääom. 225,000).
 • Turkkitavaratehdas: J. F. Lundqvist (omist. Anton ja Aug. Lundqvist).
 • Veneveistämö: Akt.bol. Blekholmens varf (toimeenpan. joht. varatuom. G. Hjelt, pääom. 75,000).
 • Viinitehtaita, ks. Punssitehtaat.
 • Villakehruutehdas: H:fors spinneri akt. bol. (isännöits. ins. U. Donner, pääom. 335,000; tekeillä).
 • Villatehdas: H:fors yllefabr.akt.bol. (toimeenpan. joht. ins. O. Donner, pääom. 550,000; uusi).
 • Virvotusjuomatehtaita, ks. Kivennäisvesitehtaat.
 • Väkiviinatehtaita: Fredr. Edv. Ekbergs spritfabr. akt.bol. i H:fors (toimeenpan. joht. toht. W. Juslin, maks. pääom. 120,000); Maexmontans spritakt.bol. (toimeenpan. joht. S. G. Fryckman, pääom. 100,000); Nääs spritfabr. akt.bol. (toimeenpan. joht. varatuom. G. Ehrnrooth, pääom. 400,000); Sandviks spritfabr. akt.bol. (toimeenpan. joht. toht. W. Juslin, pääom. 400,000).
 • Väri- ja vernissatehtaita: Finska färg- & fernissfabriksakt.bol. (toimeenpan. joht. U. Lönnholtz, pääom. 150,000); Hfors färg- & fernissfabr. Ullrich, Anderzén & C:o; Sandudd tapetfabr. akt.bol.; Färgfabriksakt.bol. Color (isännöits. E. L. Wasenius, maks. pääom. 20,000; uusi; m. m. lyijymutaa).

  Läheisyydessä:

 • Konepaja: Fabriksakt.bol.Ilmarinen (Hermanni I:ssä; tehnyt vararikon).
 • Kutomo ja värjäyslaitos: Akt.bol. H:fors mekaniska väfveri (toimeenpan. joht. kaupp. O. Kjällmanson, pääom. 500,000; uusi; lähellä Vanhaakaupunkia).
 • Nahkatehdas: E. F. Roslund (höyryllä käypä; Toukolassa).
 • Oluttehtaita: Akt. bol. Norra bryggeriet (toimeenpan. joht. kaupp. A. Björkman, pääom. 150,000; Toukolassa); Sörnäs akt.bryggeri (toimeenpan. joht. E. W. Lindewald, pääom. 350,000; olutta ja portteria).
 • Porsliini-, kaakeli-, fajanssi- ja terrakottatehdas: Arabia aktiefabr. (isännöits. G. Herlitz, pääom. 1,000,000; 4 km p. Helsingistä).
 • Ks. Brobacka, [sivu 5], Kröckellin olutt., [sivu 44].

  Hämeenlinna.

 • Höyrymylly: H. Heino.
 • Kirjapainoja: Akt.bol. Hämäläinen (joht. maist. A. W. Lindgren y. m., maks. pääom. 25,000); Hämeen Sanomain os.yht. (toimeenpan. joht. faktori A. W. Leinonen, pääom. 7,000).
 • Nahkatehtaita: J. F. Ahlgren; H. A. Grönlund (omist. rouv. M. F. Grönlund).
 • Oluttehtaita: Hugo Bastman; C. O. Saxelins ölbryggeri och vattenfabr.; J. F. Schmausser.
 • Polttimo: Hämeensaari bränneri- & spritfabr.akt.bol. (joht. N. Novoschiloff y. m., pääom. 203,000),
 • Tupakkatehdas: Gust. R. Fältmars & C:o (omist. G. R. Fältmars).
 • Verkatehdas: Hämeenlinnan verkatehd. os.yht. (joht. kamarineuv. G. W. Liukkonen y. m., maks. pääom. 350,000).
 • Väkiviinatehtaita: Hämeensaari bränn. & spritfabr.akt.bol.; J. F. Schmausser.

  Läheisyydessä:

 • Hämeenlinnan höyrysaha: kaup.neuv. Aug. Eklöf.

  Iisalmi.

 • Luuniemen höyrymylly, -saha ja voi-astiatehdas: Joh. Puustinen.
 • Oluttehdas: Iisalmen oluttehdas os.yht. (toimeenpan. joht. Gust. Ignatius, pääom. 60,000).

  Joensuu.

 • Kirjapaino: Joensuun kirjap. os.yht. (isännöits. reht. D. A. Walle, pääom. 8,000).
 • Oluttehdas: Hasaniemen oluttehd. (omist. Petter Parviainen & C:o ja K. Parviainen).

  Läheisyydessä:

 • Karsikon höyrys. B6 3ke: Gustaf Cederberg & C:o.
 • Kukkosensaaren laivaveistämö: Egerton Hubbard & C:o (1 km et. Joensuusta).
 • Penttilän laivaveistämö, höyrymylly ja -saha: Gustaf Cederberg & C:o (0,5 km it. Joensuusta).
 • Ks. Utra, [sivu 111].

  Jyväskylä.

 • A. Fredrikson'in lakki- ja kravattitehdas.
 • Kirjapainoja: J:kylän kirjap. os.yht. (isännöits. leht. J. Länkelä, maks. pääom. 41,000); Sanomalehden os.yht. Keski-Suomi (toimeenpan. joht. tuom. Th. Lilius, maks. pääom. 22,675).
 • Oluttehdas: J:kylä bryggeri akt.bol. (isännöits. kaup.neuv. J. Johnson, pääom. 200,000).
 • Polttimo ja väkiviinatehdas: J:kylän viinakeittiöos.yht. (isännöits. kaup.neuv. Joh. Parviainen, pääom. 150,000).

  Läheisyydessä:

 • Kankaan perkamentti- ja paperitehdas B4 5p: Akt.bol. Kangas (toimeenpan. joht. kaupp. B. Björkman, Tampere, isännöits. H. Pilack, pääom. 1,000,000); haararata.
 • Konepaja ja telakka: leht. J. Länkelä.
 • Korkeakosken höyrys.: J:kylän viinakeittiöos.yht. (2 km et. J:kylästä).
 • Tourulan nahkatehdas (omist. kaup.neuv. Joh. Parviainen).
 • Ks. J:kylän pt.:n teoll.lait.

  Kajaani.

 • Kalanpyydys- ja turkkitavaratehtaat sekä kivenhiomo: Herman Renfors (osa Tulliniemellä).
 • Ämmän saha: toiminimi J. W. Snellman G:son (Oulu).

  Kemi.

  Ks. Kemin pitäjän teoll.lait.

  Kokkola.

 • Oluttehdas: Gamlakarleby ölbryggeri, Carl Joh. Forsén.
 • Polttimo: Gamlakarleby ångbränneri akt.bol. (toimeenpan. joht. K. Nyström, pääom. 60,000).
 • Ykspihlajan höyrysaha: Trävaruakt.bol. Yxpila (isännöits. K. Ström, pääom. 100,000).
 • Ykspihlajan konepaja: Veljekset Friis (omist. T., J. ja M. Friis).

  Läheisyydessä:

 • Tulitikkutehdas: Gamlakarleby tändsticksfabrik (omist. A. ja J. Björklund) 0,5 km it. kpgista.

  Kotka.

 • Kirjapaino: Kotka tryckeriakt.bol. (joht. H. Hultin y. m., pääom. 17,200; uusi).
 • Konepaja: Akt.bol. W. Gutzeit & C:o.
 • Lasitehdas (ikkunalasia): C. H. Ahlqvist (vuokrannut toiminimi Kotka glasbruk F. A. Collin).
 • Oluttehtaita: Kotka ångbryggeriakt.bol. (isännöits. M. Südel, pääom. 150,000); Hovinsaaren panimo-os.yht. (pääom. 150,000; perustetaan).
 • Puuteollisuustehdas (metyylialkohoolia, etikkahappoista kalkkia, tervaa, puuhiiltä y. m.): Finska träindustriakt.bol. (isännöits. ins. S. Heide, maks. pääom. 925,000).
 • Sahoja: Hietasen höyrys. (Paul Wahl & C:o, Viipuri); Hovinsaaren höyrys. (hovineuv. August Fellman, Lahti); Kotkan höyrys. (kaup.neuv. C. H. Ahlgvist, Hamina); Norjan höyrys. (Akt.bol. W. Gutzeit & C:o, joht. kons. Chr. Holst, Kotka, y. m., pääom. 2,000,000).
 • Väkiviinatehdas: Kotka spritfabriks akt.bol. (toimeenpan. joht. kaupp. W. Bogdanoff, pääom. 50.000).

  Läheisyydessä:

 • Puuteollisuustehdas (Hallan saarella): Finska träindustriakt.bol.
 • Tiilitehdas: Kotka tegelbruksakt.bol. (pääom. 90,000, 2 km Jumalniemen sahalta).
 • Ks. Kymin pt.:n teoll.lait.

  Kristiinankaupunki.

 • Höyrysaha: Kristinestads ångsåg (omist. kaup.neuvokset E. Alf. Tötterman ja A. Carlström).
 • Konepaja : Kristinestads mekaniska verkstad (omist. J. W. Olin).
 • Oluttehtaita : Norra bryggeriet (omist. G. Hydén); Turha bryggeri (omist. H. Båge).
 • Väkiviinatehtaita : Konrad Sundman; Bruno Wendelin.

  Kuopio

 • Höyrymyllyjä: Gust. Raninin perilliset; Osakeyhtiö Sampo Kuopiossa (isännöits. O. Kosonen, maks. pääom. 30,000).
 • Kirjapainoja: O. W. Backman; Kuopion uusi kirjapaino (omist. K. ja P. Brofeldt sekä E. Wainio).
 • Konepajoja: Työväen konepajaos.yht. (pääom. 50,000); Valtionrautateiden konepaja.
 • Oluttehtaita: Niiralan olutt. (D. Keinäsen perilliset, omist. E. J., H. S. ja A. J. Blåstedt); Lahdentaan olutt. (C. A. Claréus); Gust. Raninin perilliset.
 • Polttimoita ja väkiviinatehtaita: Kuopio bränvinsbränningsakt.bol. (isännöits. C. G. Grönholm, pääom. 150,000); Gust. Ranins spritfabriksakt.bol. i Kuopio (joht. P. E. ja L. G. Ranin y. m., pääom. 300,000).
 • Tulitikkutehdas: Birger Hallman.
 • Ks. Kuopion maaseurakunnan teoll.lait.

  Käkisalmi.

 • Mehu- ja likööritehdas: Husson mehu-tehtaan os.yht. (toimeenpan. joht. P. J. Husso, maks. pääom. 40,000).
 • Ks. Suotniemi, [sivu 100].

  Lappeenranta.

 • Höyrymylly ja -saha: Chr. Haikala (omist. rouv. A. Haikala).
 • Nahkatehdas: K. F. Lönnqvist Lappeenrannassa.
 • Olut- ja portteritehdas: Willmanstrands öl- och porterbryggeri (omist. eversti E. v. Haartman).
 • Tupakkatehdas: Matti Roiha & C:o tupakkatehd. os.yht. (toimeenpan. joht. M. Roiha, prokuristi E. Modée, pääom. 68,000).
 • Väkiviinatehdas: Saimaan paloviinan puhdistustehd. I. Warius (omist. rouv. M. Warius).

  Läheisyydessä:

  Ks. Lapveden pt.:n teoll.lait. ja Kankaan tehtaan höyrys.

  Loviisa.

 • Korkkitehdas: Lovisa korkfabrik (omist. os.yht. Wicander & Larson, Turku; lakkautettanee).
 • Loviisan höyrymylly ja -saha: A. Terichoffs akt.bol.
 • Oluttehdas: Heinrich Lehmann.
 • Polttimo: A. Terichoffs akt.bol. (isännöits. G. Lindroos, pääoin. 560,000).
 • Väkiviinatehdas: R. Silvenius spritfabriks akt.bol. (isännöits. G. Lindroos, pääom. 20,000).

  Maarianhamina.

 • Kahvinlisäketehdas: Akt.bol. Ålands fabriker (toimeenpan. joht. J. E. Sjöström, maks. pääom. 20,000).
 • Kirjapaino: Ålands tidningstryckeri akt. bol. (joht. N. O. Nordenson y. m., maks. pääom. 10,000).
 • Oluttehdas: Mariehamns bryggeriakt.bol. toimeenpan. joht. P. Jaatinen, maks. pääom. 15,000).
 • Tapettitehdas: Ålands tapetfabriksakt.bol. (toimeenpan. joht. J. E. Sjöström, maks. pääom. 25,000).

  Mikkeli.

 • Kirjapaino: O. B. Blomfelt.
 • Konepaja: K. A. Sjöströms metallfabrik.
 • Luujauho- ja liimatehdas: M. Paasonen.
 • Nahkatehtaita: A. T. Lesche; M. Paasonen.
 • Oluttehtaita: Yhtiön viina- ja oluttehd. D. Pulkkinen & C. F. Miller; Oluttehd. os.yht. C. Petroff (toimeenpan. joht. kaupp. C. Petroff. pääom. 125,000).
 • Polttimo: Yhtiön viina- ja oluttehd. D. Pulkkinen & C. F. Miller (isännöits. H. Kiuttu).
 • Tiilitehdas: A. T. Lesche & Wickström.

  Läheisyydessä:

 • Mikkelin l. Saksalan höyrys. (1 km it. Mikkelistä): S:t Michels ångsåg & qvarnverks akt.bol. (joht. B. I. Breitholtz, C. Petroff y. m., pääom. 56,000).
 • Ks. Mikkelin pt.:n teoll.lait.

  Naantali.

 • Höyrysaha: Naantalin uuden höyrypolttimon os.yht.
 • Polttimo: Naantalin uuden höyrypolttimon os.yht. (isännöits. kaupp. O. Marjanen, pääom. 90,000).
 • Väkiviinatehtaita: Osk. Marjanen; Nådendals spritförädlingsfabriks akt.bol. (toimeenpan. joht. kaupp. C. Franck, pääom. 50,000).

  Läheisyydessä:

 • Polttimo: Nådendals ångbränneri akt.bol. (isännöits. kaupp. C. Franck, pääom. 125,000).
 • Tiilitehdas (2 km länt. kpgista): Nådendals tegelbruks akt.bol. (toimeenpan. joht. kaupp. A. Franck, pääom. 30,000).

  Nikolainkaupunki, ks. Vaasa.

  Oulu.

 • Höyry-puusepäntehdas: Hoikka & K:ni (omist. H. Hoikka ja F. W. Juustinen).
 • Kirjapainoja: B. B. Bergdahl; Oulun uusi kirjapaino (omist. K. F. Kivekäs); Uleåborgs boktryckeri-, bokbinderi-och bokhandelsakt.bol. (toimeenpan. joht. faktori G. F. Astrén, pääom. 25,000).
 • Konepajoja: Karl Löfhjelm (omist. K. Löfhjelmin perill.); Valtionrautateiden konepaja.
 • Nahka-, satulantekijän-, voilokki- ja liimatehdas: Bröder Åström, akt.bol. (toimeenpan. joht. tehtail. J. J. R. Åström, pääom. 4,000,000).
 • Oluttehtaita: Fellmanska ölbryggeriet (kauppayht.; isännöits. I. W. Fellman); Koskenniska ölbrygg.akt.bol. (joht. P. W., J. G. ja K. Pentzin, pääoin. 100,000); Mustasalmen ja Toppilan olut- ja portteriteht. (Isak H. Åström).
 • Pikisaaren höyrymylly: Otto Lindgren.
 • Pikisaaren mallastehdas: Otto Lindgren.
 • Sahoja: Korkeasaaren höyrys. (Uleåborgs sågverks akt.bol.; toimeenpan. joht. ins. K. Th. Sohlberg, pääom. 900,000); Toppilan höyrys. (toiminimi J. W. Snellman G:son; omist. K. A. Snellman ja kaup.neuv. A. O. Snellmanin perill.).
 • Väkiviinatehtaita: Maikkula bränvinstillverkningsbol. (kauppayht.; prokuristi merikapt. A. Halleen); E. Reis' spritförädlingsakt.bol. (toimeenpan. joht. tehtail. E. Reis S:r, pääom. 40,000).

  Läheisyydessä:

 • Teknokemiallinen tehdas: Merikoski akt.bol. (joht. K. R. Åström y. m., pääom. 200,000; tervaa, etikkahappoa, tärpättiä y. m.).
 • Ks. Maikkulan polttimo, [sivu 59].

  Pietarsaari.

 • Höyrysahoja: Stockholman höyrys. A3 8p (Peter Malm Junior, omist. kaup. neuv. O. A. Malm); ins. Wilh. Schauman (Alholmassa).
 • Kahvinlisäketehdas: ins. Wilh. Schauman.
 • Kartonkitehdas: Frans Alex. Björkman.
 • Oluttehdas: Jakobstads bryggeri (omist. rouv. A. Serlachius).
 • Saippuatehdas: Jakobstads tvålfabriks akt.bol. (toimeenpan. joht. R. M. Labbart, pääom. 50,000).
 • Tupakkatehdas: Ph. U. Strengberg & C:os akt.bol. (isännöits. ins. W. Schauman, pääom. 900,000).

  Pori.

 • Höyry-puusepäntehdas: Eriksson & Lundgren.
 • Kirjapainoja: Filip Warén & C:os boktryckeri och pappershandel (omist. toiminimi W. Rosenlew & C:o ja maist. F. Warén); Satakunnan kirjakauppa (kauppayht.).
 • Konepajoja: Björneborgs mekaniska verkstad W. Rosenlew & C:o (isännöits. H. Sarén); K. Fr. Jakobsson konetehtailija.
 • Oluttehtaita: A. W. Bergström; Bayerska bryggeriet (kauppayht.); Bäckmans ölbryggeri akt.bol. (pääom. 300,000); Uusi panimo Fr. Er. Grönvall (omist. K. Fr. Grönvall).
 • Polttimoita ja väkiviinatehtaita: Björneborgs bränneriakt.bol. (isännöits. J. Stenman, pääom. 100,000); toiminimi F. W. Petrell (omist. rouv. B. Juselius); Victor Sjömanns bränneri (kauppayht.).
 • Porin asfalttitehdas (omist. M. W. Björkroth).
 • Puuteollisuustehdas: Finska träindustriakt.bol. (Kotka; tekeillä).
 • Puuvilla- ja liinatehdas ynnä -kutomo: Björneborgs bomullsmanufakturakt.bol. (pääom. 2,000,000; tekeillä).
 • Sahoja: Seikun höyrys. ja Isonsannan vanha höyrys. (Björneborgs ångsågsbol. W. Rosenlew & C:o); Sofiegartenin höyrys. ja Isonsannan uusi höyrys. (toiminimi A. Ahlström); Pihl & C:o (omist. V. A. Pihl ja O. W. Söderlund); Reposaaren höyrys. B2 7ke (Räfsö ångsågsakt.bol., toimeenpan. joht. A. Hæggström, pääom. 1,500,000); — ks. Höyry-puusepäntehdas.
 • K. E. Stenvallin nahkatehdas Porissa.
 • Tiilitehdas: J. A. Blom.
 • Tulitikkutehdas: Björneborgs tändsticksfabriks akt.bol. (isännöits. rouv. H. Reinius, pääom. 360,000).
 • Ks. Porin maaseurakunnan ja Ulvilan teoll.lait.

  Porvoo.

 • Huonekalu- ja saviastiatehdas y. m.: Akt.bol. Iris (toimeenpan. joht. kreivi L. Sparre. pääom. 50,000).
 • Kirjapaino ja kirjansitomo: Werner Söderström.
 • Olkihattutehdas: Borgå halmhattfabr.akt. bol. (toimeenpan. joht. G. Söderström).
 • Olut- ja portteritehdas: R. W. Ekblom.
 • Polttimo ja väkiviinatehdas: Kiala akt.bol. för jordbruk och industri (toimeenpan. joht. O. Levin, pääom. 600,000); ks. [sivu 37].
 • Tupakkatehdas Alb. Hagström.

  Läheisyydessä:

 • Konepaja: Borgå mekaniska verkstad (omist. ins. C. A. Nyholmin perill.) Näsen tilalla.
 • Porvoon hevoskenkätehdas (kaup.neuv. Aug. Eklöf) Johannisbergin tilalla.
 • Porvoon höyrys. ja puusepäntehdas (kaup.neuv. Aug. Eklöf) Kaunissaarella 3 km et. Porvoosta.
 • Tärkkelystehdas: Finska stärkelsefabriksakt.bol. (toimeenpan. joht. 0. F. Forsström, pääom. 100,000).
 • Ks. Porvoon maaseurakunnan teoll.lait.

  Raahe.

 • Höyrymylly: J. S. Lundberg (kauppayht.).
 • Oluttehdas : Brahestads ölbryggeri (kauppayht., isännöits. kaupp. A. Haglund; = Paavonperän oluttehdas).

  Rauma.

 • Kirjapaino : Rauman kirjap. os.yht. (joht. kirjakaupp. W. Wikman y. m., maks. pääom. 4,600).
 • Nahka- ja hihnatehdas: K. Fr. Sjöblom.
 • Oluttehdas: Fanny Fröjdman (omist. rouv. Fanny Wiberg).
 • Polttimo: E. W. Grönbergs bränneri (omist. E. W. Grönbergin perill.).
 • Villakehruutehdas ja värjäyslaitos: Isak Östman.
 • Väkiviinatehdas: E. W. Grönbergs spritfabriks akt.bol. (joht. rouv. L. Grönberg y. m., pääom. 60,000).

  Savonlinna.

 • Höyry-puusepäntehdas: A. E. Nymans träförädlingsfabrik.
 • Savolan höyrysaha, -höyläyslaitos ja -mylly: Savolan os.yht. (isännöits. M. Takala, maks. pääom. 41,000).
 • Väkiviinatehdas: A. E. Nymans spritfabrik (A. E. Nyman'in väkiviinatehdas}.

  Läheisyydessä:

 • Iloniemen oluttehdas (0,5 km Savonlinnasta) : K. Björkmans enka (omist. rouv. H. Björkman).
 • Ks. Naistenlahden höyrys., [sivu 66].

  Sortavala.

 • Höyrysaha: M. Korniloff.
 • Kirjapaino: Sortavalan kirjapainon os.yht. (isännöits. T. Lehtinen, maks. pääom. 14,000).
 • Sortavalan uusi virvoitusvesitehdas (omist. A. H. Lindholm).

  Läheisyydessä:

 • Vorssun l. Toivon nahka- ja Väinölän tulitikkutehdas: N. ja K. Siitoin (Vorssun tilalla 1 km ko. Sortavalasta).
 • Ks. Sortavalan maaseurakunnan teoll. lait.

  Tammisaari.

 • Nahkatehdas: A. G. Gardberg.
 • Olut- ja portteritehdas: Akt.bol. Hultmans bryggerier (toimeenpan. joht. kons. W. v. Bonsdorff, pääom. 450,000).
 • Saha: toiminimi Ekenäs ångsåg och fabriker, E. J. Roman.
 • Trikootavaratehdas: Ekenäs yllevarufabrik A. Th. Pettersson (kiinteimistön omistaa toiminimi "Ekenäs ångs. o. fabriker, E. J. Roman").
 • Voiastiatehdas: Baér & C:o (omist. varatuomarit F. L. Stolt ja L. M. Baér; kiinteimistön omistaa toiminimi "Ekenäs ångs. o., fabriker, E. J. Roman").
 • Väkiviina-, lakka- ja kiiltolakkatehdas: Frans Höijers sprit-, lack- o. politur-akt.bol. (toimeenpan. joht. F. Höijer, pääom. 75.000).

  Tampere.

 • Asfalttitehdas. ks. Kattohuopatehdas.
 • Haulitehdas: Tammerfors hagelfabr.akt. bol. (joht. R. Winter ja K. Hjort pääom. 30,000).
 • Kahvinlisäketehdas: Kaffesurrogatfabriken i T:fors (omist. O. Björkell).
 • Kattohuopatehdas: T:fors takfiltfabr. akt.bol. (isännöits. varatuom. R. Elving, tehtaan esimies Tampereella A. Snellman, pääom. 2,100,000; asfalttia, kattohuopapahvia ja puulumppuja).
 • Kirjapainoja: G. E. Jansson & Kumpp. (kauppayht.); Nya tryckeriakt.bol. i T:fors. Uusi kirjapaino-os.yht. Tampereella (pääom. 15,000; painon vuokrannut Tampereen Uutisten os.yht.; isännöits. K. A. Ekholm, maks. pääom. 14,425); Tampereen kirjap.os. yht. (isännöits. Fr. Selin, maks. pääom. 39,900).
 • Kivipainoja: Tampereen kivipaino os.yht. (isännöits. kaupp. A. F. Lindstedt, maks. pääom. 30,000; perustetaan); Kivi- ja kirjap. os.yht. Tampereella (pääom. 50,000; perustetaan ja ottaa haltuunsa Uuden kirjap.os.yhtiön Tampereella kirjapainon).
 • Konepajoja: Finlayson & C:o; T:fors linne- & jernmanuf.akt.bol. (m. m. vetureita): Wahlstedts mekaniska verkstads akt.bol. (pääom. 40,000); Os.yht. Sommer, af Hällström & Waldens (johtok. puheenjoht. rakennusmest. A. af Hällström, pääom. 200,000; uusi).
 • Kutomoita: Fabriksakt.bol. John Dalberg & C:o (Turku, toimeenpan. joht. kons. J. Dalberg, maks. pääom. 200,000; m. m. trikootavaroita); T:fors bomulls- & yllevarufabr. (m. m. trikootavaroita; omist. F. Klingendahl); T:fors väfveriakt.bol. (toimeenpan. joht. ins. A. G. Damm, pääom. 100,000; uusi); Tehdasos.yht. Kankuri akt.bol. (toimeenpan. joht. A. L. Peterson, pääom. 50,000; uusi; enimm. villakankaita).
 • Lakki- ja hattutehdas: Os.yht. Tampereen lakki- ja hattutehd. (toimeenpan. joht. E. Jäderholm, maks. pääom. 10,000).
 • Oluttehtaita: Mustalahden, Onkiniemen ja Santalahden (T:fors bryggeriakt. bol., isännöits. A. Koreneff, pääom. 1,000,000); Näsijärven osakeoluttehd. (joht. J. Bergqvist, K. W. Helander y. m., maks. pääom. 50,000); Os.yht. Pyynikki (joht. kaup.neuv. J. Johnson y. m., isännöits. G. Borg, maks. pääom. 75,000; tekeillä); Os.yht. Iso oluttehd. (tekeillä).
 • Paperitehdas: J. C. Frenckell & Son (omist. asess. W. ja luutn. T. v. Frenckell).
 • Pellavatehdas ja -kutomo : T:fors linne- & jernmanufakturakt.bol. (johtok. puheenjoht. prof. A. Kihlman, isännöits. H. Solin, pääom. 6,200,000).
 • Polttimoita: Emil Hagelberg & C:o ångbränneriakt.bol. (toimeenpan. joht. ins. R. Witting, pääom. 240,000); T:fors ångbränn.akt.bol. (toimeenpan. joht. ins. E. Witting, pääom. 225,000).
 • Puuhiomo: T:fors linne- & jernmanufakturakt.bol.
 • Puusepäntehdas: Tampereen puujalostustehdas omistaja E. A. Niininen (uusi).
 • Puuvillatehtaita ja -kutomoita: Finlayson & C:o (omist. W. v. Nottbeckin perill., isännöits. kun.neuv. Chr. Bruun); Tampereen puuvillateollisuusos.yht. (toimeenpan. joht. kaup.neuv. A. Sommer, pääom. 2,000,000; tekeillä); — ks. Trikootavaratehtaat ja Kutomot.
 • Sahanterätehdas: Finska sågbladsfabr. akt.bol. (toimeenpan. joht. A. H. L. Gyllenberg, pääom. 30,000; sahanteriä ja teräkaluja).
 • Sahoja: Naistenlahden höyrys. (G. A. Lönnqvist); Soukanlahden höyrys. (G. A. Lönnqvist); Särkänsaaren höyrys, (J. W. Enqvist).
 • Sementtivalimo: Richard Helanderin sementtivalimo ja asfaltteerausliike (uusi).
 • Sorvaustehdas: Tampereen sorvariteollisuusos.yht. (joht. W. Laakso y. m., pääom. 75,000; uusi).
 • Tapettitehdas: T:fors tapetfabr.akt.bol. (toimeenpan. joht. kaupp. E. Winter, maks. pääom. 25,000).
 • Tehdas sähkövalaistusta varten (omist. Tampereen kpki).
 • Tiilitehtaita: Kaarle Helander; Puolimatkan tiilitehd. (omist. kaupp. F. Pöllänen ja K. J. Lindeman).
 • Trikootavaratehtaita: T:fors tricotfabr. (omist. P. v. Nottbeck); T:fors trikot-fabr. akt.bol. (joht. pankinjoht. Hj. Grönblom y. m., maks. pääom. 25,000; puuvilla- ja villatrikootavaroita); — ks. Kutomot.
 • Tulitikkutehdas: T:fors tändsticksfabr. akt.bol. (isännöits. E. Gustafson, maks. pääom. 40,000).
 • Tupakkatehtaita: Fr. Kiuttu & C:o; Tupakkatehd.os.yht. Virginia Tampereella (isännöits. kaupp. A. Poutiainen, pääom. 50,000).
 • Verkatehtaita, ks. Villakehruu- ja -kutomatehtaat.
 • Viila- ja teräkalutehdas: T:fors järn-& stålförädlings akt.bol. (toimeenpan. joht. E. Amberg, maks. pääom. 60,000); — ks. Sahanterätehdas.
 • Viinitehtaita: T:fors vinfabr. (omist. C. Tennberg; punssia ja marjaviinejä); Alarik Wehlman.
 • Villakehruu- ja -kutomatehtaita: T:fors klädesfabr.akt.bol. (isännöits. E. Nilsson, pääom. 600,000); Th:s Peterson, yllespinneri och -väfveri, T:fors (omist. J. Peterson); Tampereen villakutomatehd. (J. Ruuskanen ja kumpp.}; Akt. bol. The Scotch Tweed Manufacturing Company (Helsinki, pääom. 375,000; tehdasta rakennetaan Pyynikille); — ks. Kutomot.
 • Villakehruutehdas ja värjäyslaitos: H. Liljeroos.
 • Väkiviinatehtaita: T:fors spritförädlingsakt.bol. (toimeenpan. joht. kaupp. O. Björkell, pääom. 100,000); T:fors ångbränneriakt.bol.
 • Värjäyslaitos, ks. Villakehruutehtaat.

  Läheisyydessä:

 • Hatanpään tiilitehdas: Nils Idman (1 km et. Tampereelta).
 • Luujauhotehdas: T:fors benmjölsfabr. (omist. F. L. Calonius; luujauhoja ja liimaa) 1 km länt. Tampereelta.
 • Pahvitehdas: Näsijärvi pappfabr. (omist. I. Lindroth) 0,5 km länt. Tampereelta.
 • Paperitehdas: Akt.bol. Holmquists pappersbruk (toimeenpan. joht. A. Holmquist, isännöits. ins. E. Estlander, pääom. 200,000) länt. Tampereelta.
 • Santalahden höyrysaha: toiminimi A. Ahlström (isännöits. W. Husgafvel; 0,5 km länt. Tampereelta).
 • Santalahden kattohuopatehdas: T:fors takfiltfabr.akt.bol.
 • Splinttitehdas: T:fors splintfabr.akt.bol. (isännöits. Hj. Lohjander, pääom. 15,000) 1 km et. Tampereelta.

  Tornio.

 • Nahkatehdas: Joh. Åström J:or.
 • Oluttehdas: Torneå porter- och ölbryggeriakt.bol. (joht. K. E. Nordberg y. m., pääom. 90,000).

  Läheisyydessä:

 • Ks. Röytän höyrys., [sivu 90].

  Turku.

 • Ajokalu- ja satulantekijäntehtaita: B. Jakobssons sadelmakeri och åkdonsfabr. (omist. kons. Conr. Spoof); Wulff & Wihlman (omist. W. Wulff ja A. Wihlman).
 • Hansikastehdas: Åbo handskfabr. (omist. A. Fougstedt).
 • Harja- ja sivellintehdas: Åström & C:o akt.bol., borst- & penselfabr. (toimeenpan. joht. E. Åström, pääom. 300,000).
 • Hattutehdas: K. G. Silfverberg.
 • Höyrymyllyjä: Samppalinna kvarn & bageri, J. K. Thomé; K. S. Cujanders skottska hafregrynsfabr. (omist. rouv. K. S. Cujander).
 • Höyry-puusepäntehtaita: N. Boman; Åbo träförädlingsfabr. (omist. A. B. Nordfors, K. F. Orell ja V. L. B. Strandell).
 • Kaakeli- ja fajanssitehdas: Åbo kakelfabr.akt.bol. (toimeenpan. joht. E. Minuth, pääom. 100,000).
 • Kaasutehdas: Åbo stads gasverk (omist. Turun kpki, toimeenpan. joht. ins. K. Gustrén).
 • Kahvinlisäketehdas : Edv. Åström (mallaskahvia).
 • Kirjansitomo : Åbo stentryckeriakt.bol.
 • Kirjapainoja: Turun suomal. kirjap. ja sanomalehtios.yht. (johtok. puheenjoht. vapaah. V. v. Hellens, maks. pääom. 35,000); G. W. Wilén & C:o (omist. G. W. Wilén); Åbo boktryckeriakt.bol. (toimeenpan. joht. kaup.neuv. V. Forselius, pääom. 40,000); Åbo Tidnings tryckeriakt.bol. (toimeenpan. joht. kaupp. G. Hoffstedt, maks. pääom. 125,000).
 • Kivennäisvesitehdas : Åbo apotekares mineralvatteninrättning (omist. apt.om. B. W. Strömberg ja H. W. Hjelt).
 • Kivipainoja: Åbo stentryckeri akt.bol. (toimeenpan. joht. Edv. Åström, isännöits. A. Törn, pääom. 100,000); Litografiska anstalten i Åbo (omist. rouv. B. Berlich).
 • Konepajoja: W:m Crichton & C:o akt. bol. (toimeenpan. joht. ins. J. Eager, pääom. 1,500,000); Akt.bol. Vulcan (toimeenpan. joht. ins. C. Holmström, pääom. 500,000); Valtionrautateiden konepaja; Åbo jernmanufakt.akt.bol. (toimeenpan. joht. kreivi Aug. C:son Armfelt, pääom. 800,000; haararata Turun—Salon radalle).
 • Korkkitehdas: Akt.bol. Wicander & Larson (toimeenpan. joht. W. Hinke, pääom. 600,000).
 • Laivaveistämö: W:m Crichton & C:o akt.bol.
 • Lakkitehtaita: P. A. Birkman; Carlson & C:o (uusi; myöskin sadetakkeja).
 • Nahkatehtaita: K. F. Ahlroth & C:o (omist. A. S. Renvall ja O. N. Wahlroos); J. F. Sahlbom; K. G. Tornberg & C:o (omist. W. Forsell); Åbo läderfabr. (omist. W. Olsoni).
 • Oluttehtaita: Aura bryggeri aktiebolaget i Åbo (toimeenpan. joht. kaupp. Edv. Blomberg, pääom. 450,000); Akt.bol. Kingelin & C:o (toimeenpan. joht. kons. A. Jacobsson, pääom. 400,000); Nya bryggeriakt.bol. i Åbo (toimeenpan. joht. kaupp. K. F. Orell, pääom. 600,000).
 • Paitatehtaita: Åbo skjortmagasin Carl Fr. Juselius; G. A. Petrelius skjortfabr.
 • Panimoita, ks. Oluttehtaat.
 • Pellavatehdas, ks. Puuvillatehdas.
 • Polttimo: Aura nya ångbränneriakt.bol. (toimeenpan. joht. A. F. Hagerlund, pääom. 240,000).
 • Punssitehtaita, ks. Viinitehtaat.
 • Pussi- ja kuverttitehdas: Pås- och kuvertfabriken i Åbo akt.bol. (toimeenpan. joht, E. Nylund, pääom. 250,000).
 • Puusepäntehtaita, ks. Höyry-puusepäntehtaat.
 • Puuvilla- ja pellavatehdas ynnä -kutomo: John Barker & C:os efterträdare (omist. kun.neuvokset G. A. Petrelius ja C. Fr. Junnelius).
 • Rullakartiinitehdas: Edv. Åström.
 • Saippuatehdas, ks. Teknokemialliset tehtaat.
 • Sateenvarjotehdas: Åbo paraplyfabrik (omist. K. G. Lindström).
 • Satulantekijäntehtaita, ks. Ajokalutehtaat.
 • Sivellintehdas, ks. Harjatehdas.
 • Sokuritehdas: Aura sockerbruksbol. (omist. G. A. ja A. Lindblom, C. ja rouv. E. Spoof sekä toiminimi C. M. Dahlström; toimeenpan. joht. kaup.neuv. E. Dahlström).
 • Tehdas sähkövalaistusta varten: Akt.bol. Electron (toimeenpan. joht. tehtail. H. v. Rettig; perustetaan).
 • Teknokemiallisia tehtaita (saippuaa, hajuvesiä y. m.): C. Jönsson & C:o (omist. C. Jönsson); Edv. Åström.
 • Tiilitehtaita: Kuppis tegelbruksbol. (omist. W. Schurigin); Åbo nya tegelbruk (omist. N. A. Schurigin).
 • Tislaustehtaita. ks. Väkiviinatehtaat.
 • Tupakkatehtaita: W. Falck & C:o (kommandiittiyht; rouv. W. Ch. Falck y. m.); J. & E. Humelin: P. C. Rettig & C:o (omist. kaup.neuv. Fr. ja kaupp. H. v. Rettig).
 • Turun naulatehdas (Loimijoki spikfabr. akt.bol.).
 • Turun l. Multavierun verkatehdas: Åbo klädesfabr.akt.bol. (isännöits. E. Hjelt, maks. pääom. 200,000).
 • Tynnyri- ja voiastiatehdas: Mekaniska tunnbinderiet (omist. kons. A. Jacobsson, kun.neuv. C. Fr. Junnelius ja tehtail. N. Rosenqvist).
 • Veneveistämö: Åbo båtvarf (omist. kons. G. A. Lindblom).
 • Viini- ja punssitehtaita: Akt.bol. John Cowie; C. P. Melchersons efterträdare (omist. E. Johansson); A. B. Nordfors; Frans Norstedt (omist. rouv. A. Norstedt).
 • Voiastiatehdas, ks. Tynnyritehdas.
 • Väkiviinatehtaita: Akt.bol. John Cowie (toimeenpan. joht. S. Svensson, pääom. 75,000); Aura nya ångbränneri akt.bol.; Finska spritfabr.akt.bol. (toimeenpan. joht. kaupp. J. W. Blomberg, maks. pääom. 405,000); A. S. Nordfors spritförädlingsakt.bol. (toimeenpan. joht. kaupp. W. Nordfors, pääom. 50,000).

  Läheisyydessä:

  1) Maarian pt.:ssä:

 • Amalienborgin polttimo ja oluttehdas: Amalienborgs akt.bol. (isännöits. kaupp. J. L. Holm, pääom. 300,000; lähellä Kärsämäen platf.).
 • Asfalttitehdas: Åbo aktieasfaltfabr. (pääom. 120,000).
 • Auran vesitehdas: Aura vattenfabr.akt. bol. (toimeenpan. joht. Chr. Lenander, pääom. 24,000).
 • Halisten jauho-, ryyni- ja luumyllyt (omist. Turun kpki; 1 km ko. Kaarinan k.).
 • Sokuritehdas: Aktiesockerbruket Alfa (toimeenpan. joht. kaupp. K. E. Blomberg, pääom. 1,250,000; raakasokuria ja siirappia valkojuurikkaista); tehdas tekeillä 2 km p. Turusta; haararata.
 • Teknillinen tehdas: Åbo tekniska fabr. (omist. Chr. Lenander; saippuaa, hajuvesiä y. m.).
 • Tiilitehdas: Kärsämäki tegelbruk (omist. kun.neuv. J. W. Marjalin) lähellä Kärsämäen platformua.
 • Turun höyrymylly: kaupp. J. L. Törnroth.
 • Turun tulitikkutehdas: Tändsticksfabr. akt.bol. i Åbo (toimeenpan. joht. kun.neuv. G. A. Petrelius. pääom. 100,000).

  2) Kaarinan pt.:ssä:

 • Kairisten polttimo (1 km ko. Turusta): Kairis ångbränneriakt.bol. (toimeenpan. joht. kaupp. C. W. Burmeister, pääom. 90,000).
 • Neulatehdas: Aura nålfabrik (omist. kaupp. V. Rydman, Helsinki).
 • Turun sikuritehdas (Vähän-Heikkilän maalla): Åbo cikoriefabr.akt.bol. (toimeenpan. joht. kaupp. H. A. Lundelin, pääom. 25,000).
 • Ks. Litoinen, [sivu 56].

  Uusikaarlepyy.

  Ks. Uudenkaarlepyyn maaseurakunnan teoll.lait.

  Uusikaupunki.

 • Höyrysaha, väkipyörätehdas ja höyrymylly: J. A. Zachariassen.
 • Kahvinlisäketehdas : Wennström & Lönnroth.
 • Konepajoja: J. A. Zachariassen; Nystads slip och mekaniska verkstads akt.bol. (maks. pääom. 250,000; konkurssissa).
 • Laivaveistämö ja telakka: Nystads slip o. mek. verkstads akt.bol. (konkurssissa).
 • Nahkatehdas: Erhard Ertman.
 • Oluttehdas: Nystads öl- & porterbryggeri akt.bol. (joht. V. W. Ertman, pääom. 90,000).
 • Polttimoita: F. A. Tollets bränneriakt. bol. (joht. K. W. Palén, pääom. 125,000); Nystads ångbränneri akt.bol. (joht. kaupp. G. Rivell, pääom. 140,000).
 • Tupakkatehdas: F. W. Wahlberg.
 • Urkutehdas: J. A. Zachariassen.
 • Väkiviinatehtaita: C. R. Ljungs spritförädlingsfabriks akt.bol. (joht. K. W. Palen, pääom. 50,000); Nystads spritfabriks akt.bol. (joht. kaupp. G. Rivell, pääom. 25,000).

  Vaasa.

 • Asfaltti- ja sementtitehdas: Wasa asfalt- och cementakt.bol. (pääom. 20,000; perustetaan).
 • Höyrymylly: Wasa ångqvarns akt.bol. (toimeenpan. joht. H. Sölfverarm, isännöits. V. Lindell, pääom. 500,000).
 • Höyry-puusepäntehdas: Wasa träförädlingsakt.bol.
 • Kaivonporausyhtiö: Wasa diamantborrnings akt.bol. (toimeenp. joht. W. Husberg, pääom. 20,000).
 • Kirjapainoja: Pohjalaisen kirjap. (omist. O. Ansas); F. W. Unggren; Wasa tryckeriakt.bol. (isännöits. faktori C. A. Heinze, pääom. 115,000).
 • Konepajoja: Valtionrautateiden konepaja; Wasa mekaniska verkstad (omist. J. E. Salin).
 • Polttimoita: Långviks bränneri (omist. J. E. Moe y. m.); Pohjola bränn. (omist. J. E. Moe y. m.).
 • Puuvillatehdas ja -kutomo : Wasa bomullsmanufakturakt.bol. (toimeenpan. joht. everstiluutn. J. E. Bruun, pääom. 1,800,000).
 • Saippua- ja kynttilätehdas: Wasa tvålfabr.akt.bol. (toimeenpan. joht. L. Wissing, pääom. 400,000; myöskin hajusaippuata ja -vesiä).
 • Sokuritehdas: Wasa sockerfabr. akt.bol. (joht. H. Sölfverarm y. m., pääom. 1,800,000; perustetaan).
 • Tehdas sähkövalaistusta varten: Elektriska akt.bol. (toimeenpan. joht. ins. J. W. Samberg, maks. pääom. 350,000).
 • Teurastuslaitos: Engelska svinslagteriet (omist. J. Sjödahl ja A. Wolff).
 • Tiilitehdas: A. Lassel & C:o.
 • Tupakkatehtaita: Carl Finnilä (omist. K. Finnilän perill.; rullatupakkaa); Wasa nya tobaksfabr. (omist. J. Finnilän perill.; kartuusitupakkaa ja sikareita).
 • Vaskiluodon höyrysaha: Alfred Carlström.
 • Villakutomo: Akt.bol. Wasa yllevarufabr. (joht. M. Haglund, H. Wigardt y. m., pääom. 50,000).
 • Väkiviinatehdas: Pohjola destilleringsfabr. (omist. J. E. Moe y. m.).

  Läheisyydessä:

 • Konepaja: Metvikens mekaniska verkstad (omist. varalääninkamr. K. Eskelin).
 • Metvikin höyrysaha, höyläyslaitos ja mylly: G. A. Gustafsson (1 km p. Vaasasta).
 • Oluttehtaita: Bock ja ent. Uusi panimo (Bryggeriakt.bol. "Bock", toimeenpan. joht. J. Sjödahl, maks. pääom. 385,000); — uuden oluttehtaan perustaa eräs os.yht.
 • Pikitehdas: Gerby beckbruk (omist. A. A. Hägglundin perill.) 1 km pohj. Vaasasta.

  Viipuri.

 • Asfalttitehdas: Wiborgs asfalteringsbol. (omist. J. R. Stünkel ja H. F. Franck).
 • Galvaniseeraustehdas: Seth Sohlberg.
 • Höyrymylly: F. W. Mielck & C:o (m. m. riisiryyniä).
 • Kaakeli- ja fajanssitehdas: Wiborgs kakelfabr.akt.bol. (johtok. puheenjoht. J. Starckjohann, maks.pääom. 13,500).
 • Kaasutehdas: Wiborgs gasverk (omist. Hackman & C:o ja Carl Rothe & C:o).
 • Kalkkiuuni: Havis akt.bol.
 • Kirjapainoja: Wiipurin Sanomat ja kirjap. (omist. toht. J. A. Lyly); Wiipurin uusi kirjap.- ja sanomalehtios.yht. (joht. maist. A. Hj. Sallmén y. m., pääom. 26,680); N. A. Zilliacus tryckeri (omist. rouv. S. Zilliacus); Östra Finlands boktryckeri (omist. G. A. Ekholm).
 • Kivennäisvesitehdas: Frithiof Schalien.
 • Konepajoja: Akt.bol. E. F. Galléns skeppsvarf och mekaniska verkstad (pääom. 500,000); Paul Wahl & C:o; Valtionrautateiden konepaja.
 • Kravattitehdas: Matti Roiha.
 • Kynttilätehdas: Newski stearinbol. (venäl. os.yht., pääom. 3,000,000 rupl.; esimies Suomea varten kons. F. Alfthan).
 • Laivaveistämö, ks. Konepajat.
 • Luujauho- ja liimatehdas: Havis akt.bol.
 • Oluttehtaita: Föreningsbryggeri akt.bol. (joht. W. Dippell y. m., pääom. 760,000); kaup.neuv. F. Sergejeff.
 • Polttimo: K. Jakowleff.
 • Punssi- ja viinitehtaita: K. Jakowleff; A. Kusnetzoff; Carl Behnström; Uusi viini- & punssitehdas (omist. P. J. Husso).
 • Saippuatehdas: Havis akt.bol. (joht. toiminimi Hackman & C:o, pääom. 400,000).
 • Sokuritehtaan perustaa eräs os.yht. (pääom. 1,500,000).
 • Tapettitehdas: Viktor Nyholm.
 • Tehdas sähkövalaistusta varten: Elektricitetsakt.bol., f. d. Paul Wahl & C:os elektriska afdelning.
 • Trikootavaratehdas: G. Taht.
 • Tupakkatehtaita: W. Baronin seuraaja (omist. I. Sergejeff Hrabroff); N. I. Pototsky; R. Sandén; kaup.neuv. F. Sergejeff; L. Stergidin tupakkatehd.; Wiborgs tobaks fabr.akt.bol. (toimeenpan. joht. O. Stiefel, maks. pääom. 150,000).
 • Väkiviinatehtaita: K. Jakowleff; Pantsarlaks spritfabr.akt.bol. (toimeenpan. joht. eläinlääk. F. Fredlander, pääom. 40,000); I. Montells spritfabr. akt.bol. (toimeenpan. joht. C. Rehnström, pääom. 15,000; liköörejä y. m.).

  Läheisyydessä:

 • Nahkatehdas (Sorvalissa) : A. Salminen.
 • Puuvilla- ja lestitehdas (Papulan kylässä): Andrej Nikitin.
 • Tupakkatehtaita (sikareita; Talikkalan kylässä): Petter Fomin; Mooses Kankaanpää.
 • Vekrotniemen höyrys. ja höyläyslaitos (1 km p. Viipurista): Wiborgs sågverks akt.bol. (toimeenpan. joht. kaup.neuv. C. Borenius, pääom. 600,000).
 • Ks. Viipurin pt.:n teoll.lait.


  Digitaaliseen muotoon toimittanut Pauli Kruhse.