Venäläiset topografikartat Helsingistä
Ryska militär-topografiska kartor över Helsingfors
Russian military topographical maps of Helsinki
1902..11

Osaruutujen rajat likimääräisiä bluedotMindre rutornas kantlinjer approximativa

Inberg map

Kartat:

Venäl. sotilastopografikunta bluedot Alkup. mittakaava 1:21000 bluedot Kansalliskirjasto

Orientaatiokartan pohja: I.J. Inbergin Uudenmaan läänin kartta. Julkaistu Suomen Matkailija-Yhdistyksen Suomi-Kartastossa 1902.

Kartor:

Ryska Militärens topografiska kår bluedot Originalskalan 1:21000 bluedot Finska Nationalbiblioteket

Orientationskartans underlag: Karta öfver Nylands län av I.J. Inberg. Publicerats i Kartbok Finland av Turistföreningen i Finland 1902.

Karttasivujen koonti / Kartsidorna sammansättade av Pauli Kruhse


Jan Strangin selostus kartoista.

bluedotSuomen historian dokumentteja / Dokument till Finlands historia