Valkeasaaren-Pietarin rata julistettu Venäjän omaisuudeksi.

Suomalaiset rautatievirkamiehet poistuneet rataosalta.

Varmasta lähteestä saamamme tiedon mukaan ovat venäläiset anastaneet Suomen valtionrautateihin kuuluvan Pietarin—Valkeasaaren rataosan. Pietarin kommunineuvoston puheenjohtajan, komissari Sinovjevin julistuksella on koko rataosa määrätty otettavaksi Venäjän haltuun eilispäivästä lähtien. Radalla ovat venäläiset ryhtyneet harjoittamaan liikettä omaan laskuunsa.

Suomalaisten rautatievirkamiesten luullaan pääsevän jotenkuten rajan tälle puolen, ja on heitä jo useita saapunutkin. Vaikka anastusta ei katsota lopulliseksi, sijoitetaan Pietarin—Valkeasaaren rataosan suomalaiset rautatievirkamiehet ja palveluskunta toistaiseksi muuanne rautateiden palvelukseen. Tämän vuoksi tullee vähennettäväksi ylimääräistä palveluskuntaa jonkun verran. - U.S.
Karjala. 15.5.1918. Kuvassa osa vanhaa julkisivua Suomen asemalla Pietarissa.

Paluu vv. 1917-18 hakemistoon. Paluu historiasivuille.