По-русски

KUSTAA V NIKOLAI II:LLE 1

Tukholma.
Helmikuun 16, 1915.

I

Rakas Nicky.

Kun sain kuulla, että on herännyt kysymys haavoittuneiden sotavankien vaihdosta Venäjän ja Itävalta-Unkarin kesken, kiiruhdin kirjoittamaan Sinulle tämän kirjeen.
Voit olla varma, että kokisin suuren tyydytyksen tunteen. jos voisin jotenkin edistää tätä asiaa ja olen valmis tekemään kaikkeni auttaakseni tätä vaihtoa ja antamaan hallitukselleni kaikki tarpeelliset ohjeet, jotka voivat myötävaikuttaa tämän inhimillisen hankkeen toimeenpanoon.
Sinä tiedät, rakas Nicky, kuinka paljon kannan huolta tämän kauhean sodan kauhuista. Ja on aivan luonnollista, että ajatukseni askartelevat sellaisten varojen hankkimiseksi, jotka voisivat saada tämä kauhean teurastuksen pikaisesti päättymään. Mutta en osaa kuvitella, kuinka tämä saavutettaisiin ja omatuntoni kehottaa minua kertomaan Sinulle, että milloinka vain, ennemmin tai myöhemmin, kun pidät sitä soveliaana, olen valmis olemaan käytettävissäsi kaikilla mahdollisilla tavoilla tässä asiassa.
Jos nämä rivit saavat sinut ajattelemaan asiaa, olen äärimmäisen onnellinen ja kaiken varalta pyydän Sinua kirjoittamaan muutaman sanan siitä, miltä tarjoukseni palveluista Sinusta vaikuttaa.
Uskon vakaasti, että kunnioituksesta vanhaa ystävyyttämme kohtaan et tule tulkitsemaan tätä kirjettäni väärin.

Sinua ja Alixia syvästi ja aina rakastaen Sinun uskollinen ystäväsi ja serkkusi

Kustaa.


II

Tukholma.
Toukokuun 29, 1916.

Rakas Nicky.

Koska olet sallinut minun, silloin kun minulla on sydämelläni jotakin, kirjoittamaan siitä avoimesti Sinulle, lähetän Sinulle allaolevat rivit.
Ensinnäkin, kiitos siitä ystävällisestä kirjeestäsi, jonka lähettilääsi 2 toimitti minulle jonkin aikaa sitten palattuaan Pietarista. Arvostan suuresti ystävyyden ja hyvien naapuruussuhteiden vakuutuksiasi. joiden osalta toivotan sydämellisesti samaa.
Muistan sen vilpittömän kiitollisuuden tunteen kun vuonna 1908 se herkkä kysymys Ahvenanmaan saarista, joka oli yllämme, sai tyydyttävän ratkaisun henkilökohtaisen väliintulosi ansiosta. Nyt, samoin kuin silloin, Ruotsin valtiopäivien molemmat kamarit saattoivat tiedoksi, että tämä kysymys on elintärkeä Ruotsille. Toivon siksi, että saattaisit aikaan saman ystävällisen avun niiden tulevien neuvottelujen yksinkertaistamiseksi, jotka toivomme voivamme alkaa lähitulevaisuudessa.
Toivon innokkaasti, että ne tapahtuvat molemmin puolisen yhteisymmärryksen ilmapiirissä ja että ne edistäisivät maittemme hyvien suhteiden vahvistamista.

Sinua ja Alixia syvästi ja aina rakastaen Sinun uskollinen ystäväsi ja serkkusi

Kustaa.

1 Alkuperäiset englanninkielisiä. 2 Luultavasti A.V. Nekljudov — Venäjän Ruotsin lähettiläs.


NIKOLAI II KUSTAA V:LLE 3

Rakas Kustaa.

Kiitän kirjeestäsi samoin kuin ystävyyden ja hyvien naapuruussuhteiden vakuutuksista, jotka ilahduttivat minua suuresti.
Muistan neuvottelut, joita kävimme 1908 Ahvenanmaan saarista.
Venäjä, joka on äärimmäisen lähellä sydäntäni, ja hyvää tarkoittava keskustelu ja tämän kysymyksen ratkaisu Ruotsin täydeksi tyytyväisyydeksi ovat kumpikin samanaikaisesti voimassa.
Kun tämä kauhea sota puhkesi, meidän oli pakko tehdä näillä saarilla joitakin varotoimia, joiden pakottavan välttämättömyyden arvelen Sinun hyvin ymmärtävän. Samaan aikaan kun nämä toimenpiteet käynnistyivät, hallitukseni varoitti Ruotsin hallitusta niistä ja antoi vilpittömän ja täydellisen selonteon näistä saarista muutamalle pystytettyjen puolustuslaitteiden tosiasiallisesta merkityksestä. Hiljattain, erityistä ohjetta noudattaen, lähettilääni Tukholmassa toisti samat vakuutukset. Näinollen minusta tuntuu, että maallasi ei ole mitään syytä huoleen tätä kysymystä koskien.
Jos kuitenkin pidät tarpeellisena, että Ruotsin hallitus aloittaa niistä neuvottelut, tuon esille suostumukseni siihen.
Mutta on oleellista, että molemmat puolet käyvät niitä sovittelevassa hengessä; koska vain molemminpuolisen ymmärryksen pohjalta on mahdollista varmistaa kummankin etu hyvien naapuruussuhteiden vahvistamisen valossa.

.Päämaja.
Kesäkuun 4, 1916.

3 Tämä kirje on vastaus jälkimmäiseen ylläpainetuista kunigas Kustaan kirjeistä. Se on alkuperäisenä englanniksi.


Lähde: Дневники  и  документы  из  личного  архива  Николая II: Воспоминания.  Мемуары.—Харвест,  2003. Venäjästä koneavusteisesti takaisin englantiin käännetyn tekstin käännös suomeksi: Pauli Kruhse

Historiasivuille.
Vuosien 1917-1918 tapahtumiin