Helsingin Sanomat, kesäkuun 12 p., 1918:

Nuorsuomalaisen puolueen jäsenille.

Tänä isänmaallemme kohtalokkaana ajanhetkenä, jolloin vasta suurilla uhrauksilla saavutettu vapautemme ja vielä vakiintumaton itsenäisyytemme on turvattava, jolloin on laskettava se vankka perustus, jolle sitten voimme rakentaa uutta onnellisempaa Suomea, olemme me Nuorsuomalaiseen puolueeseen kuuluvat kansalaiset vakavan harkinnan jälkeen, pohdittuamme asiaa eri puolilta, tulleet siihen varmaan päätökseen, että tämä tarkoitusperä on saavutettavissa paraiten, jos valtion johtoon asetetaan perustuslain rajoittamalla vallalla hallitseva kuningas.

Kuningasvalta on se hallitusmuoto, joka luonnollisesti liittyy kansamme vuosisataiseen historialliseen kehitykseen. Kuningasvalta ja talonpoikaissääty ovat vanhastaan olleet valtio- ja yhteiskuntarakenteemme tukipylväitä. Kuningasvalta on meillä, niinkuin muuallakin, monasti ollut kansan syvien rivien, maataviljelevän talonpojan ja vähäväkisten paras turva.

Kun ajattelemme kansamme vaiheita viimeisinä vuosina ja varsinkin viime aikana, täytyy meidän huomata, että me sisäänpäin tarvitsemme järjestystä ja rauhaa, voidaksemme menestyksellä todella saavuttaa tuloksia sisäisten parannusten alalla, koettaessamme luoda onnellisempia olosuhteita kaikille tässä maassa asuville. Mutta siihen tarvitsemme vallan lujittamista valtioelimeen, joka ollen hajaannuksia aiheuttavan puolue-elämän yläpuolella, voi käytännössä aikaansaada ne uudistukset, mitkä kansan onni vaatii. Sellainen valtionelin on ennen kaikkea perustuslaillinen kuningas.

Jokainen valtio on ulkonaisissa suhteissaan monella tavalla riippuvainen muista valtioista. Varsinkin meidän maamme on erittäin arkaluontoisessa asemassa. Voidakseen säilyttää itsenäisyytensä, tarvitsee se sekä poliittisesti että sotilaallisesti tukea muualta ja samalla toimintakykyistä hallitusta, joka ei ole ainaisten puolueriitojen lamauttama. Johdonmukainen, päämäärästään tietoinen ulkopoliittinen toiminta ei käy mahdolliseksi, ei ainakaan samassa määrin, muuten kuin perustuslaillisen kuningasvallan puitteissa.

Kaikista näistä syistä pidämme välttämättömänä, että jos tahdotaan säilyttää kalliisti ostettu itsenäisyytemme ja turvata tulevaisuutemme, Suomen valtiomuodon tulee olla perustuslaillinen kuningasvalta.

Isänmaamme onni sen vaatii!

Einar Candolin,
Rehtori, Turku.

Otto Stenroth,
Senaattori, H:ki.

Theodor Homén,
Prof., H:ki.

K. S. Laurila,
Dosentti, H:ki.

U. T. Sirelius,
Dosentti, H:ki.

Axel Rikberg,
Sen. Kamreeri, H:ki.

Robert Kajanus,
Prof., H:ki.

G. Rein,
Dosentti, H:ki.

J. W. Juvelius,
Fil. tohtori, Turku.

Bruno Stenius,
Insinööri, Viipuri.

Allan Svanljung,
Lääkäri, Viipuri.

A. E. Rautavaara,
Esit. siht. H:ki.

J. L. Lydecken,
Lääket. lis., H:ki.

K. J. Rousti,
Rakennusmestari, H:ki.

J. Bärlund,
Vak. joht., H:ki.

O. H. Moisio,
Lehtori, L:ranta.

Pekka Zimmerman,
Pormestari, Viipuri.

Elis Sirelius,
Prokuristi, Viipuri.

Uuno Böckerman,
Kansak. opett., Sakkola.

V. R. Vahlfors,
Pankinjoht., Viipuri.

H. K. Paavilainen,
Rakennusmestari, Viipuri.

Arvo Pietinen,
Insinööri, Viipuri.

Lauri Castren,
Varatuom. asianajaja, H:ki.

F. V. Roos,
Toim. joht., H:ki.

Eino Railo,
Fil. Maisteri, H:ki.

G. Rud. Idman,
Lääkintäneuvos, H:ki.

J. H. Hedenström,
Raatimies, Pori.

Elsa Broms,
Rouva, Pori.

V. Y. Eskola,
Maanviljelijä, Kauvatsa.

A. Pikkarainen,
Toinen kaup. lääkäri, Pori.

Georg Stenvall,
Kaupanjohtaja, Pori.

Ernst Broms,
Pankinkomisario, Pori.

K. A. Ylinen,
Maanviljelijä, Kauvatsa.

Hilda Mäkinen,
Rouva, Pori.

A. Lydecken,
Kirjailija, H:ki.

Rafael Zinck,
Pormestari, Kuopio.

Kalervo Killinen,
Apteekkari, Kuopio.

Kalle Munsterhjelm,
Metsänhoit,. Iisalmi.

Suoma H. Kyykoski,
Agronoomi, Kuopio.

J. W. Mäkinen,
Maanviljelijä, Vehmasmäki, Kuopio.

Antti Pitkänen,
Maanvilj. Kuopion pit.

A. Hietaro,
Hov. ausk., v. t. pormest., Savonlinna.

Aleks Sikio,
Pankinjohtaja, Savonlinna.

G. Widing,
Apteekkari, Rantasalmi.

Viktor Villstedt,
Kauppias, H:ki.

Charles Wahlroos,
Kauppias, Pori.

C. Fagerlund,
Korrespondentti, Rauma.

J. K. Nordlund,
Merikapteeni, Rauma.

Fanny Relander,
Postinhoitaja, K:joki.

J. Kurikka,
Agronoomi, Sortavala.

O. Kivinen,
Liikkeen johtaja.

K. Nissinen,
Kauppias, Sortavala.

Rafael Erich,
Prof., Helsinki.

Heikki Renvall,
Senaattori, H:ki.

Verner Söderhjelm,
Prof., H:ki.

Heikki Ojansuu,
Dosentti, H:ki.

Bernh. Vuolle,
Päätirehtööri, H:ki.

Alvar Renqvist,
Toim. joht., H:ki.

Jean Sibelius,
Prof., H:ki.

Edv. Rein,
Dosentti, H:ki.

Kustaa Koivunen,
Maanviljelijä, Raisio.

K. E. Auer,
Lehtori, Viipuri.

Bertil Brunou,
Varatuomari, Viipuri.

Hj. Oker-Blom,
Maanvilj. neuvos, H:ki.

Valter Parviainen,
Lääketiet. lis., H:ki.

Juho Kauppi,
Sanom. lehd. toimitt., H:ki.

Alvar Niklander,
Toimitusjoht., H:ki.

Aini Moisio,
Opettajatar, L:ranta.

E. V. Sellgren,
Kauppias, Viipuri.

Lauri Metsälampi,
Oikeusneuvosmies, Viipuri.

G. A. Vikman,
Pastori, Sakkola.

Ida Pitkänen,
Opettajatar, Sakkola.

M. Hannanen,
Kauppias, Kurkijoki.

Rurik Olsoni,
Apteekkari, Parikkala.

Lahja Castren,
Varatuom. asianajaja, H:ki.

Johannes Saraoja,
Insinööri, H:ki.

Vilho Sjöström,
Taiteilija, H:ki.

Mikko Latva,
Pankinjohtaja, Pori.

Charles Vahlroos,
Kauppias, Pori.

Antero Tolvi,
Insinööri, teollisuuskoul. rehtori, Pori.

Valfrid Anttila,
Rikosasiainkomisario, Pori.

V. Vuorelainen,
Kirjakauppias, Pori.

A. Victor Suomi,
Maanviljelijä, Harjavalta.

J. Auer,
Opettaja ja kaupunginkirjaston hoitaja, Pori.

Isak Ala-Soini,
Maanviljelijä, Pomarkku.

Paavo Waren,
Fil. maist. H:ki.

Armas Makkonen,
Varatuomari, H:ki.

K. G. Lindell,
Pankinjohtaja, Kuopio.

Hj. Mikander,
Kansanopiston johtaja, Kuopion pit.

Elmar Forelius,
Fil. maist. Konttoripääl., Varkaus.

Olga Suninen,
Koulunjohtajatar, Kuopio.

Lassi Valkonen,
Agronoomi, Alapitkä.

Kalle Väänänen,
Maanvilj. Kuopion pit.

Nestor Kojonen,
Liikemies, Savonlinna.

H. Bagge,
Maanvilj. Rantasalmi.

Rikhard Helander,
Tehtailija, H:ki.

Otto Thuneberg,
Tilanomistaja, Pirkkala.

Karl Lindin,
Kauppias, Rauma.

Arvo O. Ruuth,
Pormestari, Rauma.

V. Höglund,
Liikennepäällikkö, Rauma.

Juho Kallio,
Varatuom. Kurkijoki.

W. Wegelius,
Pankinjohtaja, Sortavala.

K. H. Hällström,
Lehtori, Sortavala.

O. Nissinen,
Maanviljelijä, kansanedust. Sortavala.

Th. Rein,
Tod. Valtioneuvos, H:ki.

Jalmari Castren,
Senaattori, H:ki.

E. Stenij,
Prof., H:ki.

K. G. Idman,
Lakit. toht., H:ki.

Einar Böök,
Ylitireht., H:ki.

J. A. Levonius,
Pankinjohtaja, H:ki.

Eero Järnefelt,
Prof., H:ki.

Kaarlo Blomstedt,
Arkkivaario, H:ki.

Oskar Westerling,
Kihlakunnan Tuomari, Turku.

Onni Björninen,
Varatuom., Viipuri.

T. Tervola,
Isännöitsijä, Viipuri.

Tauno Järnefelt,
Prot. sihteeri, H:ki

Gust. Ignatius,
Asessori, H:ki.

K. H. Lehtinen,
Toimitusjoht., H:ki.

Onni Haikala,
Johtaja, Lappeenranta.

Oskari Nero,
Insinööri, L:ranta.

Mikko Puhakka,
Karjalan toimittaja, Viipuri.

Emil Forsström,
Hovioik. neuvos, Viipuri.

E. Hurme,
Maanvilj., Kurkijoki.

Sanfrid Lojander,
Asianajaja, Viipuri.

I. V. Aarnivaara,
Palomestari, Viipuri.

Oiva Lönnmark,
Eläinlääkäri, Parikkala.

U. J. Castren,
Lakitiet. kand., H:ki.

Valter Rydman,
Toimitusjoht., H:ki.

Alje Hollmen,
Lääkäri, H:ki.

R. Pippingsköld,
Asemapäällikkö, Valtuuston puheenjohtaja, Pori

M. Ikonen,
Insinööri, Pori.

Frans Spinkkilä,
Maanviljelijä, Ulvila.

Nestori Juusela,
Maanviljelijä, Kiukainen.

J. N. Vainio,
Opettaja, Nuorsuomal. Yhdist. puheenjohtaja, Pori.

Väinö Jorma,
Insinööri, konetehtailija, Pori.

B. Vanhatalo,
Maanviljelijä, Ulvila.

J. N. Vanhakartano,
Maanviljelijä, Porin maaseurakunta.

J. W Minni,
Metsäylihallit. kamreeri, H:ki.

F. Andersin,
Pankinjohtaja, Kuopio.

S. Kastegren,
Kirjakauppias, Kuopio.

Juho Rytkönen,
Maanvilj. Siilinjärvi.

O. Wallenius,
Pankin komissario, Kuopio.

Petter Airaksinen,
Maanvilj. Vehmasmäki, Kuopio.

Otto Räsänen,
Maanviljelijä, Alapitkä.

M. Mustonen,
Kaup.valtuuston siht., Kuopio.

K. V. Karhonen,
Maanviljelijä, Rantasalmi.

Job. Ikonen,
Maanviljelijä, Sääminki.

Fr. A. Karvonen,
Vanh. maanmit., Iisalmi.

Yrjö Pulkkinen,
Varatuomari, Pankinjoht., Tampere.

A. Merisalo,
Toimitusjohtaja, Rauma.

J. A. Renlund,
Kaupp. Rauma.

Bruno Österman,
Varatuomari, Rauma.

K. Cleve,
Agronoomi, Kurkijoki.

Viljo Jääskeläinen,
Kalastuskonsulentti, Sortavala.

Verner Starck,
Piirilääkäri.

S. E. Wegelius,
Pankinjohtaja, Sortavala.

Anders Donner,
Täyspalv. prof., Yliopiston nyk. v. t. kansleri, H:ki

Onni Talas,
Senaattori, H:ki.

Jaakko Gummerus,
Prof., H:ki.

Frans Äimä,
Dosentti, H:ki.

I. Savonius,
v. t. prokuraattori, H:ki.

Jalo Järnefelt,
Pankinjoht., H:ki.

Eliel Saarinen,
Arkkitehti, H:ki.

Lauri Hendell,
Fil. maisteri. H:ki.

Gunnar Sahlstein,
Hovioik. notario, Turku.

Ville Lund,
Johtaja, Viipuri.

Hjalmar Dahlström,
Hovioik. notari, Viipuri.

Rudolf Erenius,
Valtioneuvos, H:ki.

Viktor Manner,
Lääket. lis., H:ki.

Hj. Göös,
Fil. Tohtori, H:ki.

Irene Haikala,
Rouva, Lappeenranta.

A. Th. Sahlgren,
Lehtori, L:ranta.

A. Sadownikov,
Kansakouluntarkastaja, Viipuri.

Sakari Castren,
Pankinjohtaja, Viipuri.

Juho Jääskeläinen,
Kelloseppä, Sakkola.

A. Sergejeff,
Tukkukauppias, Viipuri.

Väinö Keinänen,
Arkkitehti, Viipuri.

K. R. Jauhiainen,
Rovasti, Viipuri.

H. F. Lindeman,
Varatuomari, H:ki.

Arvi Kuha,
Fil. Maist., H:ki.

Hj. V. Brotherus,
Dosentti, H:ki.

Yrjö Päivike,
Opettaja, maanviljelijä, kuntakokouksen esimies, Kankaanpää.

Hildur Hedenström,
Rouva, Pori.

Edvard Kaapeli,
Maanviljelijä, Porin maaseurakunta.

Y. A. Teikari,
Isännöitsijä, Pori.

Olavi Nyström,
Konttoripäällikkö, Ulvila.

Edvard Vallenius,
Sahanhoitaja, Pori.

J. R. Langen,
Maanviljelijä, Porin maaseurakunta.

Kustaa Kyöstilä,
Konttorinhoitaja, Pori.

Oskar Groundstroem,
Johtaja, H:ki.

Ukko Andersin,
Varatuomari, Kuopio.

P. J. Rinkinen,
Lääninmaamitt., Kuopio.

Juho Savolainen,
Maanvilj. Siilinjärvi, Pyykangas.

K. Roinila,
Toimitusjohtaja, Kuopio.

Paavo Karttunen,
Maanviljelijä, Vehmasmäki, Kuopio.

Viktor Siponen,
Maanviljelijä, Alapitkä.

Kusti Westerinen,
Maanviljelijä, Sulkava.

A. Rajasalo,
Asianajaja, Savonlinna.

K. A. Niskander,
Ylireviisori, H:ki.

Jalmari Meurman,
Maanviljelysneuvos, Kangasala.

W. Petterson,
Kielenkääntäjä, Rauma.

J. Tork,
Laivuri, Rauma.

K. F. Sjöblom,
Kauppaneuvos, Rauma.

Aleks. Matti,
Meijerin isännöits., Kurkijoki.

G. J. Winter,
Ylilääkäri, Sortavala.

A. Ignatius,
Kirjakauppias, Sortavala.

Juho Snellman,
Kansanedustaja, Kuopion pit.

E. N. Setälä,
Senaattori, H:ki.

Arthur Castren,
Senaattori, H:ki.

K. M. Levander,
Prof. H:ki.

Väinö Salminen,
Dosentti, H:ki.

Östen Elfving,
Ylitireht., H:ki.

Gust. Valden,
Pankinjoht., H:ki.

Volter Kilpi,
Kirjailija, H:ki.

Kaarle Sjöblom,
Hovioik. asessori, Turku.

Ivar Björnvik,
Kihlakunnan Tuomari, Ikaalinen.

K. J. Grönroos,
Varakonsuli, Viipuri.

A. Ahonen,
Valtioneuvos, H:ki.

Kaarlo Fröjdman,
Varatuomari, H:ki.

K. G. Kontro,
Johtaja, H:ki.

Oskar Kilpinen,
Toim. joht., H:ki.

Anni Haikala,
Rouva, L:ranta.

Edith Sahlgren,
Johtajatar, L:ranta.

Otto Tanner,
Pormestari, Viipuri.

Mikko Jortikka,
Fil. kand., maanvilj., Sakkola

Ivar Alopaeus,
Pankinjoht., Viipuri.

William Lyytikäinen,
Hovioik. asessori, Viipuri.

Aarne Pietinen,
Tehtaan joht., Viipuri.

Y. E. Jauhiainen,
Pastori, Viipuri.

J. A. Weijola,
Kauppias, H:ki.

Bertel Sjöström,
Lakit. toht., H:ki.

K. R. Brotherus,
Dosentti, H:ki.

Paavo Bergius,
Varatuomari, kaup. kamreeri, Pori.

Antero Lamminen,
Maisteri, sanomalehden toimittaja, Pori.

A. Kuuri-Riutta,
Maanviljelijä, Porin maaseurakunta.

F. V. Härmä,
Fil. tri, Pori.

K. A. Harjunmaa,
Kauppias, Pori.

Kalle Huhtala,
Maisteri, Satakuntalaisen Osakunnan kuraattori, Pori.

O. A. Hornborg,
Lääketieteen lisensiaatti, Reposaari.

Gustav Thunström,
Maanviljelijä, Porin maaseurakunta.

Ivar Groundstroem,
Prot. sihteeri H:ki.

Ernst Biese,
Johtaja, Kuopio.

Eero Hämäläinen,
Neuvosmies, Kuopio.

Liina Inkinen,
Opettajatar, Kuopio.

Ville Itkonen,
Maanviljelijä, Vehmasmäki, Kuopio.

Aaro Jääskeläinen,
Kauppias, Varpaisjärvi.

Jos. Ikonen,
Maanviljelijä, Sääminki.

M. A. Alopaeus,
Kaupunginlääkäri, Savonlinna.

Johan Nurminen,
Kauppias, Rauma.

Ilmari Björlin,
Maist. siht., H:ki.

Hannes Palmroth,
Maanvilj., Pirkkala.

Eino Högström,
Merik. opettaja, Rauma.

F. O. Salonen,
Kauppias, Rauma.

Akseli Valtamo,
Konttoripäällikkö, Rauma.

Väinö Kilpinen,
Opettaja, Kurkijoki.

S. Holst,
Apteekkari, Sortavala.

W. Telen,
Kaupungin lääkäri.

Kust. Killinen,
Koulun joht., Kuopio.

Kustavi Grotenfelt,
Prof., H:ki.

J. V. Ruth,
Valtionarkiston hoit., H:ki.

Jalmari Hahl,
Dosentti, H:ki.

H. M. J. Relander,
Fil. Toht., Toim.johtaja, H:ki.

F. Hallio,
Pankinjoht., H:ki.

Helmi Krohn,
Kirjailija, H:ki.

Axel Jansson,
Lehtori, Turku.

Väinö Kiljunen,
Ent. valtiopäivämies, Parikkala.

E. Löfgren,
Maanvilj., agronoomi, Parikkala.

Knut Polon,
Pankinjoht., H:ki.

A. K. Rönnholm,
Lääket. lis., H:ki.

Vilho Ahola,
Vakuutus joht., H:ki.

Niklas Järnefelt,
Maamittari, H:ki.

K. J. Lång,
Sahanhoit., L:ranta.

Nestor Vesterinen,
Kauppias, L:ranta.

Yrjö Rosendal,
Lehtori, Viipuri.

Matti Sipiläinen,
Maanvilj., Sakkola.

Aleks. Koho,
Tukkukauppias, Viipuri.

K. P. Elenius,
Rovasti, Sakkola.

Reino Pietinen,
Tehtaanjoht., Viipuri.

Siiri Jauhiainen,
Rouva, Viipuri.

Yrjö Similä,
Johtaja, H:ki.

E. Richter,
Fil. Maisteri, H:ki.

Hannes Axelson,
Fil. maisteri, H:ki.

Iisakki Ikonen,
Kansak. opettaja, Nakkila.

August Takala,
Maanviljelijä, Kullaa.

Lauri Teinilä,
Maanviljelijä, Nakkila.

Urho A. Mäkinen,
Kauppias, Pori.

J. G. Koivisto,
Torppari, kunnanesimies, Kiukainen.

Juho Heinonen,
Kauppias, Pori.

Anna Pikkarainen,
Rouva, Pori.

K. V. Vikki,
Kauppias, Pori.

Heimo Helminen,
Lakit. toht., H:ki.

K. J. Canth,
Johtaja, Kuopio.

Ville Poppius,
Tullinhoitaja, Kuopio.

Ville Niskanen,
Maanvilj. Kurkimäki.

Minna Stenroth,
Tyttökoulunjohtajatar, Kuopio.

N. W. Forelius,
Maanviljelijä, Vehmasmäki, Kuopio.

Olli Kosunen,
Maanvilj., Lapinlahti.

Eetu Kekomäki,
Lehtori, Savonlinna.

J. Aleks. Auvinen,
Johtaja, Savonlinna.

Hj. Bagge,
Maanviljelijä, Rantasalmi.

Mikael Höckert,
Pankkiiri, H:ki.

K. A. Ylinen,
Maanviljelijä, Kauvatsa.

Ossian Fagerström,
Toimitusjohtaja, Rauma.

F. A. Lauren,
Merikapteeni, Rauma.

Martti Haataja,
Postinhoitaja, Kurkijoki.

Valter Brotherus,
Agronoomi, Hiitola.

Rafael Vegelius,
Kunnanlääkäri, Impilahti.

K.J. Kivinen.
Liikkeenhoitaja, Sortavala.Paluu vv. 1917-18 hakemistoon. Paluu historiasivuille.