Suomen Tietotoimiston kautta välitetty eduskuntaryhmien vetoomus 29.1.1918

Pyydetään levittämään.

KANSALAISET.

Kansamme äsken saavuttamaa itsenäisyyttä uhkaa turmio. Eri paikoissa maata on noussut pimeitä voimia, jotka laillisen järjestyksen ja kansalaisvapauden tilalle tahtovat panna epäjärjestyksen ja vähemmistön harjoittaman sorron. Kansan valitsemaa eduskuntaakin ja sen asettamaa hallitusta ne väkivallalla estävät tehtäväänsä täyttämästä. Jos nämä voimat pääsevät tarkoitustensa perille, silloin on Suomen nuori valtiollinen itsenäisyys tukahutettu alkuunsa ja me saamme palata vieraan raskasta iestä kantamaan.

Mainitut hävittävät voimat levittävät sellaista katalaa valhetta, että maan porvarilliset puolueet edustajiensa kautta eduskunnassa ja hallituksessa muka aikovat hyökätä työväen kimppuun, jota he väittävät yksin puolustavansa.

Puolueilla, joita me edustamme, ei ole pienintäkään tarkoitusta käydä työväestön vapautta sortamaan. Kaikkien kansamme kerrosten laillisia oikeuksia on tuettava ja voimassa pidettävä. Maamme kansalaisilla pitää olla se varma tieto, että ne, jotka ovat käyneet puolustamaan kotien rauhaa ja yhteiskunnan järjestystä, yhtäläisesti puolustavat kaikkien laillisia oikeuksia ja vapauksia.

Kansamme vapautta uhkaavat pimeät voimat ovat turvautuneet vieraaseen apuun. Maassamme olevalle venäläiselle sotaväelle he ovat ilmoittaneet puolustavansa kansan pohjakerrosten oikeuksia, porvarillisten muka suunnittelemia hyökkäyksiä vastaan, ja siten sieltä päin saavuttaneet aineellista kannatusta. Vapaa[n] Suomen täytyy vaatia, että vieras sotaväki maastamme poistetaan. Mutta yksityisiä sotaväen osastoja tai sotamiehiä, jotka eivät sekaannu oloihimme eivätkä harjoita ilkivaltaa, älköön tehtäkö vastuunalaisiksi siitä, että vielä ovat täällä.

KANSALAISET.

Allekirjoittaneet eduskuntaryhmät ovat lujasti päättäneet tukea ja voimassa pitää nuoressa tasavallassamme yhteiskuntajärjestystä ja suojata kansalaisten laillisia oikeuksia. Jokainen teko, joka [on] ristiriidassa tämän tarkoitusperän kanssa, on leimattava kansamme vapaudelle vihamieliseksi teoksi. Sen hallituksen ympärillä, jonka Eduskunta on asettanut maata lailla ja oikeudella hallitsemaan, lujina seisomme. Isänmaan vapaus on nyt vaarassa. Suomi kutsuu kaikki kansalaiset hellittämättömään taisteluun maamme itsenäisyyden ja kaikkien, köyhän niinkuin rikkaankin oikeuksien puolustamiseksi niitä vastaan, joiden tie kulkee yli vapauden haudan kohti sortoa ja häpeää. Ainoastaan täten voidaan kansallemme säilyttää ja turvata sen kauan hartaasti toivoma ja vihdoin saavutettu vapaus.

Helsingissä 29 p:nä tammikuuta 1918.

Suomalaisen puolueen eduskuntaryhmä.
Maalaisliiton eduskuntaryhmä.
Nuorsuomalaisen puolueen eduskuntaryhmä.
Ruotsalaisen kansanpuolueen eduskuntaryhmä.
Kansanpuolueen eduskuntaryhmä.


Lähde: Itsenäisyysaikamme sanoin ja kuvin.Toim. H.J. Viherjuuri, Asmo Alho ja K.N. Rantakari. Kustannusosakeyhtiö Kivi, 1939.

Paluu vv. 1917-18 hakemistoon. Paluu historiasivuille.