Kotkan paikallisten puolueiden ja työväen järjestyskaartin
välinen sopimus

Vakuutus- ja sitoumuskirja.

Me allekirjoittaneiden puolueiden edustajat Kotkan kaupungissa vakuutamme kunniasanallamme ja edustamiemme puolueiden puolesta sitoudumme siihen, että nyt päättyvät työväen suurlakon aikana sattuneet väkijuomien, elintarpeiden ja aseiden takavarikoimiset, joita Kotkan työväen järjestyskaartin puolesta on toimitettu, pidetään voimassa siten, että takavarikoidut viinat lukuunottamatta, muut väkijuomat kaadetaan maahan harkinnan mukaan; että aseet ja niiden kuljetuksessa olleet välineet jäävät Kotkan työväen järjestyskaartin haltuun, mutta luovutetaan kuljetusväline ja yksityisten aseet omistajilleen heti kun tilanne sen sallii ja että elintarpeet jätetään kaupunkimme elin-tarvekomitealle, jonka tulee jakaa ne asujamistolle voimassa olevan Elintarvelain järjestelmän mukaan. Tämän lisäksi vakuutamme ja sitoudumme siihen, että kaikkia työnantajia kehoitamme maksamaan täyden palkan suurlakon aikana menetetystä työajasta ja kaupungin valtuustoa käytettävissä olevista varoista korvaamaan ne palkat, joita ehken jotkut työnantajat eivät suorittaisi viimeistään 14 päivän kuluttua suurlakon päättymisestä. Lopuksi vakuutamme ja sitoudumme siihen, että mitään oikeusjuttua ei tulla nostamaan niitä henkilöitä vastaan, jotka tavalla taikka toisella ovat toimineet suurlakkoasian menestykseksi kuin myöskin ehkäisemme voimamme mukaan yksityisten työnantajain kostotoimenpiteet ja poikottaukset työläisiään kohtaan tämän toiminnan johdosta.

Tämän vakuutuksen ja sitoumuksen olemme antaneet senjohdosta, että Kotkan työväen järjestyskaartti on puolestaan vakuuttanut ja sitoutunut vapauttamaan suurlakon aikana syystä taikka toisesta vangitsemansa henkilöt viipymättä, lukuunottamatta herra Hornborgia.

Kotkassa marraskuun 19 p:nä 1917.

Ruotsalaisen puolueen puolesta: A. Hallberg.
Vanhan suomalaisen puolueen puolesta: Viktor Ahokallio.
Nuorsuomalaisen puolueen puolesta: Edv. Heiliö.


Vakuutus- ja sitoumuskirja.

Kotkan Työväenjärjestyskaartin puolesta vakuuttaa ja sitoutuu allekirjoittanut Kotkan Järjestyskaartin kaartin toimikunnan puheenjohtaja, että nyt päättyvän suurlakon aikana vangitut herrat Harry Nilsson, B. Grönmark, V. Ruth ja G. Jederholm sekä tänään vielä vangitut kolme henkilöä, vapautetaan viipymättä.

Kotkassa, marrask. 19 p:nä 1917.
Kotkan Työväen Järjestyskaarti.

Eero Haapalainen.


Lähde: Liite kirjassa K.A. Wegelius: Aseveljet II. WSOY, 1924.

Paluu vv. 1917-18 hakemistoon. Paluu historiasivuille.