Helsingin Kaupunginvaltuusto
kokoontuu tiistaina huhtikuun 2
päivänä 1918 k:lo 6 i. p.

ESITYSLISTA.

N:o 1.

Helsingin Työväenjärjestöjen Eduskunnan ilmoitus Kaupunginvaltuuston asettamisesta.

Sittenkun Suomen työtätekevä kansa vallankumouksen kautta on kukistanut kansan päälle asevoimin hyökänneen Suomen Senaatin ja sen tilalle asettanut Suomen Kansanvaltuuskunnan, jonka pääkaupungin vallankumouksellinen väestö Helsingin Työväenjärjestöjen Eduskunnan kautta on maan hallitukseksi tunnustanut, on myös korkein kunnallinen valta kaupungissa siirtynyt työtätekevän luokan käsiin Helsingin Työväenjärjestöjen Eduskunnan käytettäväksi. Saattaakseen yhteiskuntaelämän kunnallisella alalla mahdollisimman säännölliseen käyntiin ja tehdäkseen voitavansa niiden monilukuisten yhteiskunnalliselle elämälle välttämättömien kunnallisten laitosten, joista niiden entiset toimihenkilöt ovat yksi toisensa perästä poistuneet, toimintakuntoisina pysyttämiseksi, on Helsingin Työväenjärjestöjen Eduskunta ylimmän kunnallisvallan omaajana katsonut sekä oikeudekseen että velvollisuudekseen yhteiskuntaa ja työväenluokkaa kohtaan siihen asti, kunnes vallankumouksellisen kansan tunnustamalla tavalla on kunnallishallinto maassamme uudelleen laeilla järjestetty, Helsingin kaupungin kunnallishallintoasioista päättämään asettaa väliaikaisen Helsingin Kaupunginvaltuuston, jonka olemme 24 p:nä maaliskuuta 1918 toimittamallamme vaalilla valinneet niistä ehdokkaista, joita Helsingin työväenjärjestöt olivat asettaneet sitä valtuusmiesvaalia varten, jonka piti tapahtua maaliskuun 20 p:nä 1918.

Näin asetetun Kaupunginvaltuuston toimintaa säännöstelemään on Helsingin Työväenjärjestöjen Eduskunta hyväksynyt 18 p:nä maaliskuuta 1918 tekemällään päätöksellä Helsingin kaupungin väliaikaisen kunnallishallintojärjestyssäännön, jonka mukaisesti myös Kaupunginvaltuuston mahdollinen uusintavaali tapahtuu.

Pyrkimysperinä, jotka Helsingin Työväenjärjestöjen Eduskuntaa tässä säännöstelyssä ovat ohjanneet, esiintuomme:

1) että kunnallisen hallintovallan täydelleen tulee palvella työväenluokan vallankumouksen saavutusten lujittamista,
2) että kunnallisen hallintovallan jatkuvasti on työskenneltävä virkavaltaisuuden hävittämiseksi kunnallishallinnon sisäisestä järjestöelimistöstä ja pyrittävä sen kansanvaltaistuttamiseen ja yksinkertaistuttamiseen,
3) että kunnallisen hallintovallan tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä turvaamaan työväenluokan oikeutettuja kunnallisia pyrkimyksiä ei vain väliaikaisesti vallankumousajaksi vaan niin pysyvästi kuin suinkin on mahdollista.

Toimittamamme vaalin perusteella ilmoitamme Helsingin kaupungin valtuutetuiksi tulleen valituiksi seuraavat henkilöt:

Vakinaiset valtuutetut:

Kiiskinen, Aura, ompelijatar.          
Järvisalo J., liiketyöläinen.
Pärssinen, Hilja, opettaja.
Luja, Erkki, työmies.
Aalle-Teljo, Ida, rouva.
Lehokas Vilho, verhoilija.
Lehtinen, J. K., toimittaja.
Manner, Olga, rouva.
Kokkola, A., S. V. t. Liiton toimitsija.
Puro, Olavi, toimittaja.
Viitasaari, J. T., leipuri.
Vatanen, J., talonmies.
Hypén, K. E., lämmittäjä.
Hämäläinen, J. E., kirvesmies.
Vilmi, Otto, toimittaja.
Tuominen, Jussi, kauppias.
Pietikäinen, Fiina.
Aarnio, J. O, viilaaja.
Antikainen, J. Y., työmies.
Lagerstam, Olga, rouva.
Aalto, K., kirvesmies.
Koivula, V., kivityöntekijä.
Lehikoinen, A., järjestysmies.
Huttunen, E, kivityömies.
Vatanen, A., sekatyöläinen.
Boström, F., sähkömonttööri, (ruots. ehd.)
Fagerholm, Elin, liiketyöläinen.
Haapala, Aku, valaja.
Oksanen, B , rappari.
Salminen, Kalle, sekatyömies.
Väisänen, Matti, S. V. t. Liiton toimitsija.
Talvio, K. M., työmies.
Suominen, Juuso, kirvesmies.
Lehtinen, Sandra, rouva.
Kantanen, Ida. rouva.
Ruusurinne, Heikki, levyseppä.
Kanervo, Mimmi, rouva.
Peltonen, Emil, räätäli.
Tervonen, Ivari, metallityöläinen.
Kauppinen, A., puuseppä.
Lyly, A. F., maalari.
Aaltio, M., levyseppä.
Vesala, Taavi, sähkötyömies.
Johansson, G. V., maalari.
Usenius, A., koneenkäyttäjä.
Sinisalo, Ilmari, metallityöntekijä.
Oksanen, O., sähkötyöntekijä.
Lillqvist, Th., työnjohtaja.
Lehtonen, J. K., metallityöläinen.
Oksanen, Vilhelm, sokerityöntekijä.
Engström, G., metallityöläinen.
Satamavuori, K. E., sekatyömies.
Salovaara, V. V., sähkötyöntekijä.
Salin, K. E., sekatyömies.
Virtanen, Erland, kirjatyöntekijä.
Ahlbom, E , maalari.
Saarinen, Ida, rouva.
Väänänen, V., metallityöläinen.
Aho, E. V., lämmittäjä.
Järvinen, O., lämmittäjä.

Valtuutettujen varajäsenet:

Niinivirta, Sulo, sorvaaja.         
Visa, Viljo, kirjatyöntekijä.
Virta, Artturi, seppä.
Sulkuranta, Lydia.
Huusko, J., satulaseppä.
Heikkinen, A., sähkötyöntekijä.
Huttunen, Emmi, rouva.
Auer, Emil, kunnantyöläinen.
Männistö, K. A.
Timonen, K., metallityöläinen.
Anttonen, Juho.
Lähteinen, V., verhoilija.
Väisänen, Eino, verhoilija.
Torvinen, H. metallityöläinen.
Forström, Hj.
Lindberg, Miina, palvelijatar.
Lydman, L., mallipuuseppä.
Majanen, K. E., kivityöntekijä.
Pettersson, Aina, rouva.
Rantanen, V., sokerityöntekijä.

Helsingissä 25 p. maalisk. 1918.

Helsingin Työväenjärjestöjen Eduskunta.

Helsingin Työväen Toimeenpaneva Komitea,

jonka tehtäväksi on jäänyt edelläesitetyn ilmoituksen Helsingin kaupungin valtuutettujen tietoon saattaminen, ensimäisen Kaupunginvaltuuston kokouksen koolle kutsuminen ja sille asioiden esittäminen, ehdottaa:
Koska Helsingin kunnallishallinnollinen elimistö, sittenkun kansan viholliset olivat alottaneet julman hyökkäyksensä maan työtätekevän väestön vapautta ja elämänoikeutta vastaan, lakkasi toiminnasta kunnan toimihenkilöiden ja virkamiesten lyötyä laimin tehtävänsä ja velvollisuutensa kuntaa ja yhteiskuntaa kohtaan, sekä pääkaupungin järjestynyt työväki, Helsingin Työväenjärjestöjen Eduskunnan kautta, otti kunnan asiain hoidon omakseen, ettei asujamisto kunnallisen toiminnan lakkautumisen takia olisi ahdinkoon joutunut, vaan että yhteiset asiat toimitetuksi saataisiin yhtiskunnallisen toiminnan jatkuessa sekä järjestys vallitsisi, katsovat valitut kaupungin valtuutetut, tähän tosiasiaan perustuen ja noudattaen Helsingin vallankumouksellisen työväen tahtoa sekä täyttääkseen Suomen Kansanvaltuuskunnan - jonka Helsingin Työväenjärjestöjen Eduskunta, pääkaupungin vallankumouksellisen väestön eduselimenä, on tunnustanut ja omalta osaltaan valtuuttanut toimimaan Suomen täysivaltaisena hallituksena - antamia määräyksiä, Helsingin Työväenjärjestöjen Eduskunnan julistauduttuaan ylimmäksi kunnallisen vallan haltijaksi, olevan oikeutetun väliaikaisen valtuuston asettamiseen.

Pitäen tarpeellisena, että väestön asiat nykyisen yhteiskuntatilan vallitessa määritellyllä tavalla tulisivat hoidettua ja toimitettua ja että kaikinpuolinen selvyys vallitsisi, on Helsingin Työväenjärjestöjen Eduskunta ilmoittanut katsoneensa asianmukaiseksi, siihen saakka kunnes Suomen vallankumouksellinen kansa edustuslaitostensa kautta tai jollain muulla hyväksymällään tavalla on kunnallisten asiain hoidon perusteet ehtinyt määritellä, saattaneensa voimaan myös väliaikaisen kunnallishallintojärjestyssäännön, jonka mukaisesti toimimaan Kaupunginvaltuusto nyt perustautuu seuraavat yleisperusteet toiminnalleen hyväksymällä:

1. Helsingin kaupungin järjestys- ja talousasioita hoitaa Helsingin kaupungin väliaikaisen hallintojärjestyssäännön mukaisesti Kaupunginvaltuusto, jonka Helsingin Työväenjärjestöjen Eduskunta on asettanut.
2. Toimeenpano ja hallinto on Hallintolautakunnan ja muiden lautakuntain, toimikuntain tai henkilöiden tehtävä, jotka Kaupunginvaltuusto sitävarten valitsee.
3. Kunnan yhteistä omaisuutta, olkoonpa se tuloa kiinteästä omaisuudesta, liikkuvaa pääomaa tahi jokin tuloa tuottava oikeus, samoin valtion kunnalle myöntämiä varoja pidetään varoina, joilla yhteisiä menoja suoritetaan.

Edellisessä momentissa mainittujen varojen lisäksi määrää valtuusto kunnan yhteiseksi hyödyksi tahi sen erityisiin tarpeisiin veroja kannettavaksi säädettyjen tai vastaisuudessa säädettävien perusteiden mukaan.

Kaupunginvaltuustolle hyväksyttyä väliaikaista järjestyssääntöä, joka on käynyt noudatettavaksi kun Helsingin Työväenjärjestöjen Eduskunta on valtuuston valinnan toimittanut, tunnustamme oikeutetuiksi muuttamaan tai kumoamaan ainoastaan Helsingin Työväenjärjestöjen Eduskunnan, Suomen Työväen Pääneuvoston ja Suomen Kansanvaltuuskunnan.

Kvsto:

T. K:n ehdotus hyväksyttiin.


N:o 2.

Vaalien toimittaminen.

Helsingin kaupungin väliaikaisen kunnallishallintojärjestyssäännön 8 pykälän mukaan "valtuutetut valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan". Samoin on muut tarpeelliset henkilö- ja valiokuntavaalit toimitettava tässä ensimäisessä kokouksessa.

Toimeenpaneva Komitea

ehdottaa toimitettavaksi seuraavat vaalit:
a.) Puheenjohtajan vaali:

T. K. jättää puheenjohtajan vaalin valtuustolle esittämättä ehdokasta.

Kvsto:

Puheenjohtajaksi valittiin J. Tuominen.

b.) Varapuheenjohtajan vaali:

T. K. jättää varapuheenjohtajan vaalin valtuustolle esittämättä ehdokasta.

Kvsto:

Varapuheenjohtajaksi valittiin O. Vilmi.

c.) Kahden sihteerin vaali:

T. K. ehdottaa
että Kaupunginvaltuusto tässä kokouksessa valitsisi vain toisen sihteerin, joksi ehdotetaan Työväenjärjestöjen Eduskunnan nykyinen sihteeri Toivo Antikainen.
Toisen sihteerin toimen täyttämisen T. K. ehdottaa jätettäväksi seuraavaan kokoukseen ja Valmistavalle Valiokunnalle annettavaksi tehtäväksi ehdokkaan etsimisen.
Samassa yhteydessä ehdottaa T. K. jätettäväksi ehdotuksen tekemisen valtuuston sihteerien palkkauksesta Kaupunginvaltuuston Talousvaliokunnalle.

Kvsto:

Sihteeriksi valittiin T. Antikainen sekä hyväksyttiin T. K:n ehdoitukset toisen sihteerin toimen täyttämisestä ja sihteerien palkkauksesta

d.) Valmistavan Valiokunnan vaali:

T. K. ehdottaa,
että Valmistavaan Valiokuntaan, jonka tehtävänä on kaikkien valtuuston ratkaistavaksi jätettyjen asioiden, paitsi raha-asioiden, ennakkovalmistelu ja niistä lausunnon antaminen valtuustolle, valittaisiin K:vston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteerit ja 3 valtuuston valitsemaa muuta jäsentä, joiksi T. K. ehdottaa valtuuston jäsenet J. T. Viitasaaren, O. Vilmin ja V. Salovaaran.

Kvsto:

Jäseniksi valittiin J. Viitasaari, V. Salovaara ja Aura Kiiskinen.

e.) Talousvaliokunnan vaali.

T. K. ehdottaa,
että valtuusto asettaisi erityisen Talousvaliokunnan valmistumaan valtuuston kokoukselle sellaisia valtuuston ratkaistavaksi jätettyjä asioita, jotka koskevat kaupungin varojen käyttöä. Valiokunnan sihteerinä toimii se valtuuston sihteereistä, jonka valiokunta toimeen kutsuu. T. K. ehdottaa tähän valiokuntaan valittavaksi 4 jäsentä ja niiksi esitetään K:vston jäsenet J. K. Lehtinen, Juuso Suominen ja Elin Fagerholm.

Valiokunnan puheenjohtajana ja päätösvaltaisena itseoikeutettuna jäsenenä toimii valtuuston puheenjohtaja.

Kvsto:

T. K:n ehdoitus hyväksyttiin Talousvaliokunnan asettamisesta ja jäseniksi valittiin J. K. Lehtinen, Elin Fagerholm ja E. Virtanen.

f.) Kansliatoimikunnan vaali:

T. K. ehdottaa,
Kvsto:

T. K:n ehdoitus hyväksyttiin kansliatoimikunnan asettamisesta ja jäseneksi valittiin V. Lehokas.

g.) Hallintolautakunnan vaali.

Väliaikaisen kunnallishallintojärjestyssäännön 20 pykälän mukaan asettaa valtuusto kaupungin hallinnon keskuselimeksi ja ylimmäksi valvojaksi Kaupungin Hallintolautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4 jäsentä vakinaisina kaupungin toimihenkilöinä.
T. K. esittää Hallintolautakuntaan valittavaksi puheenjohtajaksi J. Tuomisen ja jäseniksi J. V. Antikaisen, K. M. Talvion, Jussi Railon ja T. Rantasen.
Samassa yhteydessä ehdottaa T. K. annettavaksi K:vston Talousvaliokunnan tehtäväksi K:vston seuraavalle kokoukselle valmistaa ehdotus Hallintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten palkkauksen järjestämiseksi.
Samalla ehdottaa T. K., että K:vsto käskee Hallintolautakuntaa ensitilassa valmistamaan ja valtuuston tarkastettavaksi esittämään ehdotuksen hallintolautakunnan työjärjestykseksi.

Kvsto:

Hallintolautakunnan puheenjohtajaksi valittiin J. Railo ja jäseniksi J. V. Antikainen, T. Rantanen, Ida Aalle-Teljo ja E. Ahlbom sekä hyväksyttiin T. K:n ehdoitukset, että Talousvaliokunnan tehtäväksi jää seuraavalle K:vston kokoukselle valmistaa ehdotus Hallintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten palkkauksen järjestämiseksi sekä että K:vsto käskee Hallintolautakuntaa ensi tilassa valmistamaan ja valtuuston tarkastettavaksi esittämään ehdotuksen lautakunnan työjärjestykseksi.

h.) Raha-asiain Toimikuntaan kahden lisäjäsenen vaali.

.

Senjohdosta, että Helsingin Kaupungin Raha-asiain Toimikunta on ilmoittanut ettei sen jäsen. O. Puro ole muiden töittensä takia voinut ottaa osaa Raha-asiain Toimikunnan työhön ja myös sen toinen jäsen Frans Heinonen on ilmoittanut eroavansa, sekä tämän johdosta pyytänyt Toimeenpanevaa Komiteaa hetimiten valitsemaan 2 uutta jäsentä Raha-asiain Toimikuntaan, saa

T. K. ehdottaa
Kvsto:

Jäseniksi valittiin I. Tervonen ja V. Koivula.


N:o 3. Valtuuston puheenjohtajan palkkio.

Väliaikaisen kunnallishallintojärjestyssäännön 8 pykälän mukaan on valtuuston asiana määrätä puheenjohtajan palkkio.

T. K. ehdottaa, että tämä palkkio määrättäisi Smk. 100:- suuruiseksi kuukaudessa. Kaikki tässä esityslistassa puheenaolevat palkat ja palkkiot määrätään vain toistaiseksi, koska parhaillaan työskentelee Työväenjärjestöjen Eduskunnan asettama palkkainsäännöstelykomitea, minkä työn päätyttyä pysyvät palkat määrätään.

Kvsto:

T. K:n ehdoitus hyväksyttiin.


N:o 4. Valtuuston jäsenten palkkiot.

Helsingin kaupungin väliaikaisen kunnallishallintojärjestyssäännön 7 pykälän mukaan saavat valtuutetut toimestaan korvausta valtuuston harkinnan mukaan vähintäin 5 markkaa kokoukselta.

T. K. jättää valtuuston ratkaistavaksi, onko korvaus oleva suurempi kuin väliaikaisen kunnallishallintojärjestyssäännön säätämä alin korvausmäärä on.
Kvsto:

Kokouspalkkioksi hyväksyttiin 5 mk. kokoukselta.


N:o 5. Valtuuston vakinaiset kokousajat.

Helsingin Kaupunginvaltuusto on aikaisemmin kokoontunut ennakolta määrättyinä aikoina.

T. K. ehdottaa, että nytkin määrättäisi, että
Kvsto:

T. K:n ehdoitus hyväksyttiin.


N:o 6. Valmistusvaliokunnalle jätettäviä asioita.

Helsingin Työväenjärjestöjen Eduskunnalta ja Helsingin Työväen Toimeenpanevalta Komitealta jää Kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi alempana mainitut asiat.

T. K. ehdottaa että Valmistavan Valiokunnan valmisteltavaksi jätetään seuraavat asiat:

Kvsto:

T. K:n ehdoitus hyväksyttiin.


N:o 7. Kansliatoimikunnalle jätettäviä asioita.

Kaupunginvaltuuston kanslian järjestämisen, huoneustojen järjestelyn ja kanslia-apulaisten sekä vahtimestarin ottamisen

T. K. ehdottaa
T. K:n ehdoitus hyväksyttiin.


N:o 8. Kaupungin tilientarkastus.

että valtuusto sen seikan huomioonottaen, että koko kaupunkitalouden tarkistus viime vuodelta on toimittamatta, kehoittaisi Helsingin Työväenjärjestöjen Eduskuntaa ensitilassa toimittamaan sellaisen kaupungin tilientarkastajani ja heidän varamiestensä vaalin, josta puhutaan väliaikaisen kunnallishallintojärjestyksen 5 pykälässä, sekä samalla ottamaan harkittavakseen, eikö Eduskunnan tämän lisäksi tulisi valita:

T. K. ehdottaa
Kvsto:

T. K:n ehdoitus hyväksyttiin.


N:o 9 Selvityksen valmistuttaminen kaupunkihallinnon nykyisestä tilasta.

Kun Helsingin Työväenjärjestöjen Eduskunta päätöksillään on antanut Helsingin Työväen Toimeenpanevan Komitean tehtäväksi saattaa käyntiin kaupungin kunnalliset laitokset, jotka porvarillisen virkamieskunnan yhteiskuntavastainen sabotaasi on saattanut seisaustilaan, on se tapahtunut asettamalla eri laitoksiin Toimeenpanevan Komitean valtuutettuja, muodostamalla eri laitosten valtuuskuntia, uusimalla johtokuntia j. n. e. Kaikesta tästä olisi nyt luotava säännöstelty uusi kunnallinen toimintaelimistö.

T. K. ehdottaa sen vuoksi:
Kvsto:

T. K:n ehdoitus hyväksyttiin.


N:o 10. Selvitys kaupungin raha-asioista ja ehdotus lisäykseksi meno- ja tulosääntöön.

T. K. ehdottaa,
Samalla ehdottaa T. K.
Kvsto:

T. K:n ehdoitus hyväksyttiin.


N:o 11. Kunnallisasetuskokoelman julkaiseminen.

T. K. ehdottaa,
Kvsto:

T. K:n ehdoitus hyväksyttiin.


Paluu vv. 1917-18 hakemistoon. Paluu historiasivuille.