Lentolehtisiä.

Määräys.

Kaikki Punaseen Kaartiin kuuluwat
miehet käsketään ikään katsomatta
kokoontumaan kasarmeihinsa h e t i,
tahi Työwäentalolle k l o 1/2 8 tänä
iltana. Joka ei saawu, langetetaan
towerioikeuden tuomittawaksi.
On saawuttava niidenkin, jotka on
lomalle päästetty.
Ei wahtipaikoista!
Helsinki 10 p. huhtik. 1918.
Helsingin Paikallisen Punasen
Kaartin Esikunta.
Käskystä: H. Oiwo.
Punaisen Kaartin mobilisointimääräys.Varoitus.

Saksalaiset joukot ovat astuneet Suo-
men mantereelle vapauttaakseen tämän maan
ja saattaakseen jälleen voimaan järjestyksen.
Laiton punainen valta on pian luhistuva.
Punaiset joukot ovat Karjan asemalla ja
kaikkialla missä ne ovat ryhtyneet taisteluun
lyödyt perinpohjin.
Ne jotka laskevat aseensa ilman vas-
tarintaa ja antautuvat, saavat pitää henkensä.
Mutta se joka kostonhimossaan punaisen
puolueen tappion johdosta uskaltaa nostaa
kätensä lainkuuliaisten kansalaisten henkeä
tai omaisuutta vastaan tai tehdä pahaa sak-
salaisille joukoille, saa tuntea sotalakien
koko ankaruuden.

Saksalaisten apujoukkojen
ylipäällikkö.
Saksalaisten lentäjien heittämä lentolehtinen.


Paluu vv. 1917-18 hakemistoon. Paluu historiasivuille.