Työväen Vallankumouksellisen Keskusneuvoston Tiedonantolehti N:o 1 14.11.1917:

Suurlakko Helsingissä.

Myöhään eilen illalla päätti Työwäen wallankumouksellinen Keskusneuwosto julistaa lakon klo 12 yöllä lähemmin määrätyissä työpaikoissa wiipymättä.

Tänä aamuna alkoikin työt seisahtua eri tehdas- ja työpaikoissa.

Aamulehdet eiwät tänään enää ilmestyneet.

Työwäen wallankumouksellinen Keskusneuwosto julkaisee wain tiedonantolehteään.

Keskeytynyt on auto- ja ajuriliikenne sikäli kun se ei koske elintarwe- ja polttoaineiden kuljetusta.

Miliisilaitos on työwäen hallussa.

Rauhallisuus wallitsee kaupungissa.

Suurlakko maaseudulla.

Wiipurissa

lakko alkoi klo 12 yöllä. Sanomalehdet eiwät ilmesty.

Tampereella

työt seisautettiin tänä aamuna. Porwarilehdet eiwät ilmestyneet.

Turussa

julistettiin suurlakko alkawaksi klo 12 yöllä. Sanomalehdet eiwät ilmestyneet. Puhelinlaitos, lääninhallitus ja poliisilaitos wallattu; lakon alkamisesta ilmoitettiin 3 kanuunan laukauksella.

Kuopiossa

alkoi lakko tänä aamuna. "Sawottaren" piti ilmestyä kirjapainon faktorin toimittaessa painatuksen, mutta myöhemmin painatus keskeytettiin, joten lehti ei ilmesty nyt.

Hämeenlinnassa

alkoi lakko klo 8 tänä aamuna. Puhelinasema ja järjestyslaitos on työwäestön hallussa.

Forssassa

seisahtuiwat kaikki pyörät tänä aamuna. Klo 7 a.p. piti työwäestö kokouksen. Poliisilaitos on wallattu. Puhelinlaitos samoin.


Paluu vv. 1917-18 hakemistoon. Paluu historiasivuille.