Venäjän rauhanlähetystön tervehdys.
Trotskin sähkösanoma Brest-Litovskista.

Me tervehdimme Suomen sankarillista työväenluokkaa, joka on temmannut valtiovallan porvariston käsistä. Tästedes on tämä nuori tasavalta valistuneine ja järjestyneine köyhälistöineen oleva esimerkiksi kelpaavana sosialistisen talouden koekenttänä. Viesti voitostanne sytyttää sydämen kaikissa maissa ja antaa uusia voimia taistelussa sotaa ja kapitalismia vastaan.

Täällä Brest-Litovskissa taistellessamme keskusvaltain porvariston imperialistisia pyyteitä vastaan me tunnemme vahvistuvamme teidän voitonviestistänne.

Suomen työtätekevien joukkojen sitkeys ja kestävyys on parhaana takeena siitä, että te suoriudutte kaikista vaikeuksista ja johdatte kansanne sosialistisen kehityksen laajalle polulle. Köyhälistön yhteenkuuluvaisuuden uudet siteet yhdistävät nyt uuden Suomen vapaaseen Venäjään. Teillä ja meillä on yhteiset viholliset ja yhteiset ystävät, samat ihanteet ja sama tie. Sydämemme sykkii teidän sydämenne kanssa yhteen. Eläköön veljellinen sosialistinen Suomi!

Venäjän Brest-Litovskissa olevan rauhanlähetystön puolesta

L. Trotski, puheenjohtaja.

L. Karahan, sihteeri.
Lähde: Suomen Kansanvaltuuskunnan tiedonantoja. N:o 1. Perjantaina 1 p:nä helmikuuta 1918.

Ylläoleva venäjäksi .
Paluu vv. 1917-18 hakemistoon. Paluu historiasivuille.