Alkuperäinen (venäjäksi).

Odessan sotilaspiirin
reservin kenraaliluutnantti
vapaaherra Mannerheim
N:o 1
Helsinki
1. tammikuuta 1918

[käsittelymerkintä:] Pääesikunnan päällikölle


Pääesikunta
2 tammikuuta 1918.
N:o 3997


Ilmoitus,

Suomen itsenäisyyden tunnustamisen
johdosta, katson velvollisuudekseni
pyytää Teitä vapauttamaan
minut palveluksesta.

Kenraaliluutnantti, vapaaherra MannerheimPääesikunta                                                            
Sotilaiden eläke- ja palve-
lusasioista vastaava osasto
           ___
26.3.1918 N:o 10691
kenraaliluutnantti Gustaf
Mannerheimille on määrätty
valtion varoista 3761 ruplan
vuotuinen eläke.
Pääesikunta

Sotaministeriön johdon
päätöksen mukaisesti
Mannerheimille on
myönnetty ero virasta
21. helmikuuta 1918.
Lähde: Leonid Vlasov: Mannerheim Pietarissa 1887 1904. Gummerus, Jyväskylä, Helsinki, 1994.

Mannerheim-museon sivulla oleva selostus Mannerheimin erosta Venäjän armeijasta.

Takaisin hakemistoon.