Alkuperäinen teksti

Narodnaja Armija, keskiviikkona 14. helmikuuta 1940, Suomen Kansanarmeijan 1. armeijakunta,
sivu 2


Kommunikea taloussopimuksen solmimisesta Saksan ja SNTL:n välillä


    Helmikuun 11 Moskovassa allekirjoitettiin menestyksellisesti päättyneiden neuvottelujen jälkeen SNTL:n ja Saksan välinen taloussopimus. Tämä sopimus vastaa molempien maiden hallitusten toiveita laatia Saksan ja SNTL:n väliselle tavaranvaihdolle sellainen talousohjelma, joka ilmaistiin kirjeissä, jotka vaihdettiin 28 syyskuuta 1939 Kansankomissaarien neuvoston puheenjohtajan ja SNTL:n Ulkoasian kansankomissaarin toveri V.M. Molotovin ja Saksan ulkoasiainministerin von Ribbertropin välillä.

    Taloussopimus määrittelee raaka-aineviennin SNTL:stä Saksaan, minkä Saksan teollisuustuotteiden toimitus SNTL:oon kompensoi.

    Tavaranvaihto Saksan ja SNTL:n välillä nousee jo ensimmäisenä sopimusvuonna volyymiin,  joka ylittää korkeimman määrän mikä koskaan on saavutettu maailmansodan aikana.

    Tulevaisuudessa on aikomuksena kasvattaa molemminpuolisia tavarantoimituksia vielä suuremmiksi.

    Neuvostoliiton puolelta sopimuksen allekirjoitti - SNTL:n ulkomaankaupan kansankomissaari tov. Mikojan A.I. ja SNTL:n kaupallinen edustaja Saksassa tov. Babarin B.I. ja Saksan puolelta Saksan hallituksen kaupallisten kysymysten täysivaltainen erityisvaltuutettu herra Ritter ja Saksan talousvaltuuskunnan puheenjohtaja herra Schnurre.

Vast toim     M. Lahti


Käännös. Englanninkielinen teksti sisältyy Yhdysvaltain asiainhoitajan Neuvostoliitossa Walter Thurstonin lähettämään sanomaan ulkoministeri Cordell Hull'ille 13.2.1940: "On February 11,1940, in Moscow, following successful termination of negotiations, there was concluded an economic agreement between the Soviet Union and Germany. This agreement corresponds to the desire of the Governments of both countries concerned the working out of the economic program for the exchange of goods between Germany and the Soviet Union expressed in the letters exchanged on September 28, 1939, between the Chairman of the Soviet of People's Commissars and People's Commissar for Foreign Affairs of the U. S. S. R., Comrade V. M. Molotov, and the Minister for Foreign Affairs of Germany, Mr. von Ribbentrop. The economic agreement provides for the export from the Soviet Union to Germany of raw materials to be compensated for by German deliveries to the Soviet Union of industrial articles. The trade turnover between Germany and the Soviet Union will even in the first year of the life of the agreement have reached a total exceeding the highest level reached any time since the World War. It is intended in the future to increase still further the reciprocal deliveries of goods. The agreement was signed on behalf of the Soviet Union by the People's Commissar for Foreign Trade, Mikoyan, and the trade representative in Germany, Barbarin, and for Germany by the special plenipotentiary of the German Government for economic questions, Mr. Ritter, and the head of the German Economic Delegation, Mr. Schnurre." (Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1940, General, Volume I, USGPO 1959, asiakirja 172.)

Talvisodan julkaisuihin