По-русски

1914.         KOKOELMA         N:o 20.
SUOMEA KOSKEVIA LAKEJA JA ASETUKSIA,

JOILLA ON YLEISVALTAKUNNALLINEN MERKITYS.

2 (15) elokuuta.

Suomennos.

Armollinen Julistuskirja.

Armollinen Julistuskirja sodan julistamisesta Venäjän ja Itävalta-Unkarin välillä.

Julkaistu 26 p:nä heinäkuuta (8 p:nä elokuuta) 1914 N:ssa 202 Hallituksen säännösten ja määräysten kokoelmaa (2078 art.).


Me NIKOLAI Toinen, Jumalan Armosta, koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas, ynnä muuta, ynnä muuta, ynnä muuta.

Teemme kaikille uskollisille alamaisillemme tiettäväksi:
Muutamia päiviä sitten ME Julistuskirjallamme annoimme Venäjän kansalle tiedon sodasta, jonka Saksa oli MEITÄ vastaan julistanut.
Nyt on Itävalta-Unkari, tuo koko maailman vallanneen levottomuuden alku-aiheuttaja, joka keskellä syvää rauhaa paljasti miekan heikompaansa Serbiaa vastaan, riisunut naamarin kasvoiltaan ja julistanut sodan Venäjää vastaan, joka on sen useita kertoja pelastanut.
Vihollisen voimat karttuvat: Venäjää ja koko slaavikuntaa vastaan ovat tarttuneet aseisiin molemmat mahtavat saksalaisvallat. Mutta kahta suuremmalla voimalla kasvaa niitä vastaan rauhallisten kansojen oikeutettu viha ja kukistumattoman lujana nousee vihollisen tielle taisteluhaasteen saanut Venäjänmaa, uskollisena menneisyytensä kunniakkaille traditsioneille.
Jumala tietää, että ME emme ole nostaneet asetta sotaisten tarkoitusten tai turhan maallisen kunnian vuoksi, vaan että ME, puolustaen Jumalan huomassa olevan Keisarikuntamme arvoa ja turvallisuutta, taistelemme oikean asian puolesta. Alkavassa kansojen sodassa ME emme tule olemaan yksin: yhdessä MEIDÄN kanssamme ovat nousseet aseisiin MEIDÄN mainehikkaat liittolaisemme, jotka ovat hekin olleet pakotettuja turvautumaan aseiden voimaan, poistaakseen vihdoinkin vaaran, joka germanilaisten valtojen taholta on alati uhannut yleistä rauhaa ja levollisuutta.
Siunatkoon Kaikkivaltias Jumala MEIDÄN ja MEIDÄN liittolaistemme aseita ja nouskoon koko Venäjä sodan urotöihin kalpa kädessä, risti sydämessä.
Annettu Pietarissa 26 päivänä heinäkuuta vuonna Kristuksen syntymän jälkeen tuhat yhdeksänsataa ja neljäntenätoista ja MEIDÄN Hallituksemme kahdentenakymmenentenä.
Alkukirjoitukseen on  H ä n e n  K e i s a r i l l i n e n  M a j e s t e e t t i n s a  Korkeimmanomakätisesti kirjoittanut:

"NIKOLAI".


Takaisin sisällysluetteloon.