no-pyccku

Kansankomissaarien
neuvosto

Pietari
I8. joulukuuta 1917.
No 101.

Vastaukseksi Suomen Hallituksen pyyntöön, että Suomen Tasavalta tunnustettaisiin riippumattomaksi, on Kansankomissaarien Neuvosto, täysin yhdenmukaisesti kansain itsemääräämisoikeuden periaatteen kanssa, päättänyt:
Toimeenpanevalle komitealle ehdottaa:

a/ että Suomen Tasavallan valtiollinen itsenäisyys tunnustetaan,

sekä b/ että asetetaan Suomen hallituksen kanssa sopien erityinen Komitea kummankin puolen edustajista valmistelemaan niitä käytännöllisiä toimenpiteitä, jotka ovat seurausta Suomen eroamisesta Venäjästä.

Kansankomissaarien Neuvoston
Puheenjohtaja Vl. Uljanov (Lenin)

Kansankomissaarit: L. Trotski
G. Petrovski
J. Stalin
I. Steinberg
V. Karelin A. Schlichter.


Kansankomissaarien Neuvoston
toimituspäällikkö Vlad. Bontsh-Brujevitsh

Neuvoston sihteeri N. Gorbunov.Käännös on julkaistu mm. kirjassa "Ulkoasiainministeriön julkaisuja: Suomen itsenäisyyden tunnustaminen. Asiakirjakokoelma. Toim. Aaro Pakaslahti." Helsinki, 1937.
Steinberg ja Karelin olivat vasemmistososiaalivallankumouksellisia (eser) Neuvosto-Venäjän ainoassa koalitiohallituksessa (25.12.1917-16.3.1918 uutta lukua).

Linkki venäjänkieliseen tekstiin neuvostohallituksen ensimmäisten asetusten sivustossa.


Yleisvenäläinen
Työläis- ja Sotilasedustajien
Neuvoston Toimeenpaneva
Keskuskomitea.

Pietari
23. joulukuuta 1917.
No 321.

OTE TOIMEENPANEVAN
KESKUSKOMITEAN PÖYTÄ-
KIRJASTA 22. joulukuuta I9I7.

Kokouksessaan joulukuun 22 p:nä I9I7 on Työläis-, Sotilas- ja Talonpoikaisedustajien neuvoston Toimeenpaneva Keskuskomitea päättänyt:

1/. Tunnustaa Suomen tasavallan valtiollisen itsenäisyyden,

2/. Yksissä neuvoin Suomen Hallituksen ja Suomen työväenluokan edustajain kanssa asettaa erityisen komitean valmistamaan niitä käytännöllisiä toimenpiteitä, jotka aiheutuvat Suomen eroamisesta Venäjästä.

Puheenjohtaja J. Sverdloff

Sihteeri V. Avanesoff.


Julkaistu "Suomalaisessa Wirallisessa Lehdessä" n:o 6, 1918. Tiistaina 8 p:nä Tammikuuta.

Takaisin historiasivulle.
Takaisin tapahtumaselostukseen.